افراد شاغل در بخش غیررسمی چند درصد هستند؟

خدمات اصلی ترین بخش برای شاغلین غیررسمی
خدمات اصلی ترین بخش برای شاغلین غیررسمی

طبق آمارها سهم شاغلان بخش‌های غیررسمی در طول سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ از شاغلان بخش‌‍‌های رسمی جلو زده است و بخش خدمات بیشترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است.

در مجموع فعالیت‌های اقتصادی کشورها به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند و بررسی این مساله از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی برای تصمیم سازان، سیاستگذاران و متخصصان بازار کار است.

بازار کار کشورهای در حال رشد در سال‌های اخیر با گسترش پدیده‌ای به نام اشتغال و بخش غیررسمی مواجه شده است. امروزه بخش غیررسمی همچون بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.

اشتغال غیررسمی به مشاغلی اشاره دارد که معمولا فاقد حمایت‌های اساسی اجتماعی یا قانونی و مزایای شغلی است. منظور از اشتغال غیررسمی، فعالیت‌هایی است که در بنگاه‌ها، سازمان‌ها یا موسسات خصوصی ثبت نشده یا مشمول حسابداری نمی‌شود و در صورت دریافت حقوق و دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی از طرف کارفرما واریز نشود. چنین فعالیت‌هایی که فاقد کارفرما و به شکل کارکن مستقل بوده و پرداخت مالیات یا حقوق دولتی در آن کمتر دیده می‌شود.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرده است.

به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷ درصد و از اشتغال غیر رسمی ۵۹.۲ درصد بوده است

این آمار به تفکیک جنسیت حکایت از آن دارد که ۴۱.۶ درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳.۴ درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی  متعلق به این طیف است.

در سال ۱۳۹۹ گرچه آمار اشتغال غیررسمی نسبت به سال ۱۳۹۸ کمی کاهش داشته اما همچنان بر اشتغال رسمی پیشی دارد به گونه‌ای که بررسی سهم جمعیت کشور بر اساس وضع اشتغال رسمی یا غیررسمی در سال ۱۳۹۹ نشانگر آن است که ۴۲ درصد شاغلان در بخش رسمی و ۵۸درصد در بخش غیررسمی اشتغال به کار دارند. بررسی آمار به تفکیک جنسیت در سال ۱۳۹۹ نیز از پایاپای بودن سهم مردان و زنان در اشتغال رسمی و غیر رسمی حکایت دارد.

آمار و ارقام شاغلین رسمی و غیررسمی
آمار و ارقام شاغلین رسمی و غیررسمی

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در طول سال ۱۳۹۹ بیش از ۹ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر در بخش های رسمی و بیش از ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در بخشهای غیررسمی فعالیت داشتند و بیشترین تعداد شاغلان در هر دو بخش رسمی و غیررسمی متعلق به بخش خدمات بوده است.

آمار شاغلان بخش غیررسمی در طول سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ نسبت به بخش رسمی افزایش داشته است.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران