جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارگران و کارمندان و نرخ معافیت از مالیات حقوق

مالیات از سنوات گذشته و در دوره های مختلف تاریخی توسط حکومت ها از مردم دریافت و صرف هزینه های عمومی و دولت شده و هم اکنون نیز این روال ادامه دارد. از لحاظ مقررات مالیاتی حاکم بر کشور تمام افراد و اشخاصی که درآمد دارند مشمول پرداخت مالیات هستند. یکی از مهم ترین منابع مالیاتی دولت مالیات بر درآمد حقوق است که به تمام حقوق بگیران اعم از دولتی و غیر دولتی تعلق می گیرد. در قانون بودجه جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ تعیین شده و دولت و تمام کارفرمایان مکلف هستند بر اساس جدول مالیات حقوق و نرخ معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۲ به صورت ماهیانه مالیات حقوق کارگران و کارمندان را کسر و به حساب دولت واریز نمایند.

این تکلیف طبق قانون مالیات های مستقیم بر عهده کارفرما قرار داده شده و هر گونه جریمه و مجازات عدم پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرما خواهد بود.

جدول مالیات حقوق 1402 کارگران و کارکنان و کارمندان
جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارگران و کارکنان و کارمندان

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۲ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است.

در قانون بودجه سقف معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۲ سالیانه ۸۴۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۷۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۷ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۲ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات های مستقیم تعیین شده اند.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس لایحه بودجه

پلهدرآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال)درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال)نرخ مالیات
۱ (معاف)۰ تا ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲نسبت به مازاد ۱۰۰تا ۱۴۰نسبت به مازاد ۱.۲۰۰ تا ۱.۶۸۰۱۰
۳نسبت به مازاد ۱۴۰ تا ۲۳۰نسبت به مازاد ۱.۶۸۰ تا ۲.۷۶۰۱۵
۴نسبت به مازاد ۲۳۰ تا ۳۴۰نسبت به مازاد ۲.۷۶۰ تا ۴.۰۸۰۲۰
۵نسبت به مازاد بر ۳۴۰نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۰۸۰۳۰
جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ درآمد کارگران و

دانلود جدول مالیات حقوق

در این قسمت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ در فرمت های مختلف جهت دانلود قرار داده شده است. جهت دانلود جدول مالیات ۱۴۰۲ در قالب دلخواه روی لینک های زیر کلیک کنید.

فرمت PDF  پی دی اف

این فرمت برای افرادی که نیاز دارند از برگ کاغذی جدول مالیات ۱۴۰۲ استفاده کنند با قابلیت چاپ طراحی شده است.

فرمت JPG  تصویر

فرمت تصویر جدول مالیات حقوق نیز هر چند قابلیت چاپ نیز دارد ولی عموما برای ذخیره و انتشار در سیستم های کامپیوتری و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ با فرمت اکسل EXCEL  

محاسبه مالیات به صورت دستی کاری سخت و با احتمال اشتباه بالا است. بویژه اگر درآمد مشمول مالیات در پله های بالاتر قرار بگیرد سختی محاسبه و احتمال اشتباه بیشتر نیز می شود. فایل اکسل محاسبه آنلاین مالیات حقوق ۱۴۰۲ به صورتی فرمول نویسی شده است که صرفا با وارد کردن مبلغ درآمد مشمول مالیات، مالیات حقوق فرد در سال ۱۴۰۲ را محاسبه کرده و پله مالیاتی وی را مشخص می کند.

تصویر محیط برنامه فایل اکسل مالیات حقوق 1402
تصویر محیط برنامه فایل اکسل مالیات حقوق ۱۴۰۲

متن مصوبه مربوط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه

مالیات بر درآمد حقوق در بند «و» تبصره (۱۲) لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۲ آورده شده است و متن این بند از لایحه به صورت زیر است:

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، به شرح ذیل است:

۱‌- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲‌- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲‌- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲‌- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شص میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲‌- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲‌- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

۳‌- موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

عیدی در مالیات حقوق

عیدی و پاداش کارکنان به اندازه سقف معافیت مالیاتی ماهانه یا معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است. در واقع معافیت مالیاتی مجموع درآمد سالانه به علاوه عیدی معادل سقف معافیت سالانه به علاوه یک دوازدهم آن.

در محاسبه مالیات حقوق بهتر است که مجموع درآمد و عیدی به عنوان درآمد کل سال محاسبه شده و در انتهای سال این مبلغ بر طبق مجموع معافیت مالیات درآمد به علاوه معافیت مالیاتی عیدی محاسبه شود.

سوالات متداول از جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)