نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
dwqa-question
dwqa-answer
e-landing-page
wpforms

حقوق و دستمزد 98 کارگران (جدول کامل)

افزایش حقوق و دستمزد کارگران 1398
افزایش حقوق و دستمزد کارگران 1398

بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار


در اجرای ماده 41 قانون کار شورای عالی کار در 282 امین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 27/12/1397 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد 98 قانون کار را تصویب کردند.


طبق مصوبه بخشنامه مزد 98 کارگران قانون کار از ابتدای سال 1398 حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و یا موقت مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین شد.

سایر سطوح مزدی کارگران قانون کار از ابتدای 98 به میزان روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه مبلغ 87049 ریال افزایش می یابد.

در هر حال مزد هیچ کارگری من جمله کارگران دارای طرح طبقه بندی مشاغل با اعمال افزایش سایز سطوح مزدی نباید از حداقل مزد 98 کارگران قانون کار به مبلغ 505627 ریال کمتر شود.

پایه سنواتی 98 کارگران قانون کار روزانه مبلغ 23333 ریال خواهد بود. پایه سنوات به کارگران با یک سال سابقه کار و یا کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته تعلق می گیرد.

پایه سنوات 98 کارگران طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ 23333 ریال بوده و برای سایر گروه ها طبق جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

پایه سنوات 98 کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد آنها تعلق خواهد گرفت.

پایه سنوات به تمام کارگران دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. عوض شدن کارفرما چه به صورت پیمانکار جدید و … در صورتی که کارگاه ثابت باشد نمی تواند رافع مسئولیت کارفرمای جدید در عدم پرداخت پایه سنوات سال های گذشته که کارفرمای دیگری فعالیت داشته است باشد.

بن کارگری 98 کارگران قانون کار برای تمام کارگران اعم از دائم و موقت مبلغ 1900000 ریال تعیین شد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به کارگران است.

افزایش مزد کارگران و کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ی اعمال بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار طبق دستورالعمل های صادره از جانب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

حقوق و دستمزد دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستان به صورت موقت در کارگاه ها مشغول به کار می شوند از بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار تبعیت نمی کند.


دانلود کاملترین جدول ریز حقوق و دستمزد 98 قانون کار (در پایین جدول)

متن کامل بخشنامه مزد سال 1398 قانون کار (انتهای مقاله)


 

خلاصه و جدول بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار

کامل ترین جدول حقوق و مزایای قانون کار 98

ردیف عنوان مبلغ (همه مبالغ به ریال هستند)
1 مزد روزانه 98 کارگران 505.627
2 حقوق ماهیانه ۳۰ روزه کارگران در 98 15,168,810
3 حقوق ماهیانه ۳۱ روزه کارگران در 98 15,674,437
4 بن کارگری 98 ماهیانه کارگران 1.900.000
5 حق مسکن 98 ماهیانه کارگران 1.000.000
6 حق خواربار 98 ماهیانه کارگران

مجرد

متاهل

 

400

800

7 حق اولاد 98 کارگران برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روز مزد

(به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر)

یک فرزند

دو فرزند

سه فرزند

 

 

 

1,516,881

3,033,762

4,550,643

8 عیدی پاداش 98 کارگران قانون کار

(معادل ۶۰ روز حقوق برای هر سال)

(معادل ۵ روز حقوق برای هر ماه)

 

30,337,620

2,528,135

9 سنوات خدمت یا پایان کار 98 کارگران قانون کار

معادل ۳۰ روز حقوق برای هر سال

معادل ۵/۲ روز حقوق برای هر ماه

 

15,168,810

1,264,068

10 مبلغ مانده مرخصی 98 کارگران قانون کار

سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ رزو

معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک ونیم ساعت ماهیانه

 

13,146,302

1,095,525

11 مزد هر ساعت کار عادی کارگران 98

برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم)

68,980

 

12 فوق العاده اضافه کاری 98 کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی)

هر ساعت

هر روز

 

96,573

707,878

13 فوق العاده شب کاری کارگران 98 (۳۵% مزد ساعتی)

هر ساعت

 

24,143

14 فوق العاده نوبت کاری کارگران 98 (برای ماه ۳۰ روزه)

صبح عصر ۱۰ درصد حقوق ماهیانه

صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه

صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه

 

1,516,881

2,275,322

3,412,982

15 جمعه کاری 98 کارگران قانون کار (۴۰% مزد ساعتی)

هرساعت

27,592

 

دانلود کاملترین جدول ریز حقوق و دستمزد 98 قانون کار با فرمت عکس jpg
دانلود کاملترین جدول ریز حقوق و دستمزد 98 قانون کار با فرمت PDF
جدول حقوق و دستمزد 97 کارگران قانون کار
مثال افزایش حقوق و دستمزد قانون کار 1398
مثال افزایش حقوق و دستمزد قانون کار 1398

مثال های محاسبه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر به صورت روزکار عادی

محاسبه حقوق و مزایای 98 کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت 98 که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

 

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 این کارگر کافی است جمع ردیف های  ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه 98 مبلغ   15,674,437  ریال

بن کارگری 98 مبلغ   1,900,000  ریال

حق مسکن 98 مبلغ   1.0۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار 98 مبلغ  ۸۰۰ ریال

حق اولاد 98 مبلغ    1,516,881  ریال

عیدی و پاداش 98 مبلغ   2,528,135   ریال

سنوات خدمت یا پایانکار 98 مبلغ   1,264,068   ریال

مانده مرخصی یک روز 505627 ریال

جمع کل : 23,789,948 ر یال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,230,211 ر یال

حقوق پرداختی : 23,159,737  ریال


نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق قانون کار 98 کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز  و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت 98 که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

 

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار 98 مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه 98 مبلغ  15,674,437

بن کارگری 98 مبلغ   ۱٫9۰۰٫۰۰۰

حق مسکن 98 مبلغ   1.000.000

حق خواربار 98 مبلغ   ۸۰۰

حق اولاد 98 مبلغ   3,033,762

فوق العاده اضافه کاری 98 مبلغ 5,890,934

فوق العاده جمعه کاری 98 مبلغ 938,135

فوق العاده شب کاری 98 مبلغ 1,496,877

جمع کل : 29,334,944

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,813,027

حقوق پرداختی : 28,121,918

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.


نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با  سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷)  مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت 98 را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹8 برابر است با 29 ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار 98 مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : 15,674,437

بن کارگری ۱٫9۰۰٫۰۰۰

حق مسکن 1.000.000

حق خواربار ۸۰۰

حق اولاد 4,550,643

فوق العاده اضافه کاری 2,800,608

فوق العاده جمعه  کاری 800,174

فوق العاده شب کاری ۰  ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری 2,351,166

جمع کل : 28,477,827

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,646,847

حقوق پرداختی : 27,430,980

توجه : نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.


متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران

1- از اول سال 1398حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1398 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 87049 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (1) کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1398 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 23333 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره2 : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1397، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره3 : بر اساس مصوبه مورخ 27/12/1397 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1398 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1398 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1900000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1398 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

برگرفته از سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی


کاملترین جدول حقوق و دستمزد 98 کارگران
کاملترین جدول حقوق و دستمزد 98 کارگران

257 دیدگاه دربارهٔ «حقوق و دستمزد 98 کارگران (جدول کامل)»

 1. سلام خسته نباشید، میخواستم ببینم حقوق جمعه کاری چجوری بطور دقیق حساب میشه؟ ممنون

  1. هادی پیروزرام

   سلام
   مبلغ جمعه کاری بر اساس تعداد روز محاسبه می شود و ساعتی نیست.
   فرمول محاسبه هم به شکل زیر است
   تعداد روز جمعه * 0.4 * مزد روزانه = جمعه کاری

 2. محمد زارع

  سلام. حقوق یک کارگر که به صورت روز مزد کار میکند و در هر ماه حدود 25 روز کارکرد دارد چقدر است. کارگر جمعه ها تعطیل است و یک روز مرخصی می رود. ممنون

  1. سلام
   کارگر روز مزد با ماه مزد و … تفاوتی ندارد.
   برای ایام تعطیل و جمعه مابین ایام کار نیز مزد و مزایا تعلق می گیرد.
   ماهانه حدود 15 ساعت و نیم حق مرخصی با مزد نیز دارید.

 3. منصور عابدی نژاد

  با عرض سلام
  اینجانب در شرکت خوشنام خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت 17 سال مشغول به کار هستم و بعد از تسویه شرکت با دانشگاه , اداره کار بابت تسویه حساب حدود هفده میلیون تومان اداره کار برای ما تعییین کرد ولی با اعتراض شرکت , اداره کار مبلغ را به سه میلیون و پانصد هزار تومان کاهش دادند .

  ایا این واقعا قانونی میباشد که بعد از 17 سال با این مبلغ با ما تسویه حساب بکنند ؟

  با تشکر

  1. سلام
   با توجه به اینکه مبلغ کلی و مساله را کلی مطرح فرمودین نمی توان اظهار نظر کرد.
   لطفا مدارک و آرای اداره کار را در قسمت پنل کاربران ارسال فرمایید تا توسط کارشناسان و مشاوران بررسی و اظهار نظر شود.
   برای عضویت در کانال تلگرام سایت اداره کل و دریافت آخرین اخبار و قوانین و آموزش ها اینجا کلیک کنید.

 4. سلام
  من در کارگاهی بصورت شبانه روزی کار میکنم روزها کار شبها به عنوان نگهبان مشغول هستم و هر ماه ۳ روز مرخصی دارم حقوق من به چه صورت محسابه میشود؟؟
  باتشکر

  1. سلام
   خسته نباشید
   طبق آنچه فرمودید به شما علاوه بر حداقل حقوق مزایایی مانند اضافه کاری و شب کاری و جمعه کاری نیز تعلق می گیرد. برای محاسبه فیش حقوق از انتهای صفحه برروی پنل کاربران کلیک کنید و درخواست فیش حقوق ثبت کنید تا ریز حقوق ومزایای شما محاسبه و ارسال گردد.
   متشکرم

 5. سلام
  سوالم اینه که مرخصی رو سالیانه حساب میکنن یا ماهیانه؟
  اگه بخوایم 6ماه حساب کنیم چطور میشه؟

  ممنون از پاسخگوییتون

 6. سلام .بنده این ماه یک روز مرخصی داشتم آیا باید حقوق بهم بدن بابت یک روز مرخصی؟

 7. در داروخانه شبانه روزی کارمیکنم هرروز از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب است روزهای جمعه هم کار میکنم ولی وسط هفته یه روز تعطیل هستم روزهای تعطیلات رسمی کارمی کنیم ولی از بابت اون چیزی نمیده و مرخصی سالیانه استفاده نمیکنیم و پولش را نمی دهند خواهشمند است مرا راهنمایی کنند اولا از ساعت 4 تا 12 شب شامل شب کاری است ؟ ثانیا مزد روزهای تعطیل و مرخصی را چگونه خق مان را بگیریم ؟ با تشکر

  1. سلام
   پیشنهاد می کنم در پنل کاربراین سایت عضو شوید و درخواست مشاوره دهید تا ریز حقوق ومزایای قانون کار برایتان ارسال شود

 8. سلام وقتتون بخير. من مهندس عمرانم و در یک شرکت نیمه خصوصی کار ميکنم. ساعت کاريم از 7:30 تا 16:30 هست با يک ساعت تايم ناهار.
  من بنا به دلايلی مجبورم ساعت 14 برم خونه، ميخوام توافق کنم با مديران که هر روز ساعت 14 برم، از تایم ناهار هم استفاده نکنم و به ازای ساعاتی که نطستم از حقوقم کسر بشه.
  برای کسر از حقوق آيا با ضريب حساب ميشه؟ به من گفتن با ضريب 1.4 حساب ميشه کسر کار!!

  1. سلام
   نه خیر به هر میزان کسر کار داشته باشید بدون ضریب کسر می شود

 9. سلام
  بنده ٧ سال سابقه كار در يك شركت را دارم اما هنوز به اندازه پايه وزارت كار به بنده حقوق داده ميشود
  چ طور ميتونم محاسبه كنم افزايش حقوق بر پايه سابقه كار رو

  1. سلام
   می توانید از جدول تصاعدی مزد (از کاربلاگ منوی بالای سایت) استفاده کنید
   اگه نتونستید از پنل کاربران درخواست بدهید برایتان محاسبه شود

  2. پایه حقوق من که از سال 88 سابقه بیمه دارم چند میشه؟ ایا برا من هم همون روزانه 505627 حساب میشه؟

 10. سلام من در کارخانه ای کار میکنم که در روز ۱۲ساعت کار میکنم طبق توافق طرفین میخواستم بدونم چند روز مرخصی به من تعلق میگیره در سال با تشکر

  1. edarekol_kartamin

   سلام
   مرخصی استحقاقی سالیانه قانون کار 26 روز کاری است.
   ..
   .

 11. سلام
  خانم هستم مجرد ۱۲روز دو شیفت بدون صبحانه ناهار و استراحت در فروشگاه کاشی سرامیک آرمان یزد شعبه اصفهان کار کردم.بدلیل آلودگی در محیط به مسئول آنجا حرفم را زدم و متاسفانه با تمسخر و متلک روبرو شدم و همان موقع خیلی راحت و بدون هیچ حرف و توجیهی عذر من خواسته شد. هیچ پولی هم به من داده نشده الان تقریبا ۳هفته میگذره. باید چکار کنم؟
  .

  1. edarekol_kartamin

   سلام
   تنها مرجع رسیدگی کننده اداره کار است که باید شکایت کنید.
   البته به صورت مسالمت آمیز درخواست کنید و پرداخت کنند بهتر است.
   .
   .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیش حقوقی بساز
قرارداد کار تنظیم کن
مشاوره بگیر
چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)