سوال قانون کار : مبنای محاسبه بازخرید مانده مرخصی حق السعی است آیا محاسبه کسر کار نیز بر اساس حق السعی است؟

طبق رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازخرید مانده مرخصی که عنوان کرده مانده مرخصی باید با ماخذ کلیه دریافتی های کارگر اعم از مواردی که مستلزم حضور در کارگاه است باید انجام شود. آیا این موضوع در خصوص محاسبه کسر کار نیز صحت دارد؟

۱-آیا کسری کار هم بر همین مبنا باید از مبلغ پرداختی کسر بشه؟ یا صرفا پرداختی هایی که مستلزم حضور کارگر می باشد؟

پاسخ به: مبنای محاسبه بازخرید مانده مرخصی و محاسبه کسر کار کارگران

برابر با ماده ۵۱ قانون کار کارگران به ازای زمانی که نیرو یا وقت خود را جهت انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهند مزد و مزایا دریافت می‌کنند. در ماده ۳۹ قانون کار نیز مبنای محاسبه کسر کار کارگران مشخص شده است. با توجه به مفهوم مخالف ماده ۳۹ قانون کار محاسبه کسر کار نیز باید شامل تمام دریافتی‌های کارگر شود. اعم از اینکه این دریافتی های مستلزم حضور در کارگاه باشند یا خیر.

برای راحتی درک مطلب به جای کسر کار، کارکرد پاره وقت در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کارگری که در ماهی با موظفی ۱۶۱ ساعت ۱۰ ساعت کسر کار داشته باشد. به جای این جمله می توان چنین گفت که این کارگر در این ماه ۱۵۱ ساعت کارکرد داشته است. به ازای ۱۵۱ ساعت مزد و مزایا محاسبه و پرداخت می شود.

موارد مستلزم حضور در کارگاه شامل ایاب و ذهاب، غذا و امثال آن است.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران