سوال کاربر : درصد و حقوق و شرایط از کارافتادگی ضایعه نخاعی کارگران چیست؟

پدر من آبدار است ۱۵ سال بیمه تامین اجتماعی از اداره آب و فاضلاب روستایی دارد. هر ماه ۳ الی۴ روز حق بیمه واریز می‌کنند و حقوق ماهانه ۲۰۰ هزارتومان پرداخت می‌شود.

پدرم دچار ضایعه نخاعی شده و توانایی سر پا ایستادن را ندارد.

درصد و حقوق و شرایط از کارافتادگی ضایعه نخاعی پدرم چیست و  آیا از کار افتادگی کلی به ایشان تعلق میگیرئ؟

آیا حقوق از کارافتادگی ضایعه نخاعی کامل و در حد حداقل حقوق قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود؟ آیا غرامت نقص عضو به پدرم تعلق می‌گیرد؟


پاسخ به : درصد و حقوق و شرایط از کارافتادگی ضایعه نخاعی کارگران چیست؟

از کار افتادگی ضایعه نخاعی و سایر بیماری‌ها دو شرط و معیار اصلی دارد : ۱- سابقه بیمه لازم برای از کارافتادگی ۲- میزان کاهش توانایی یا به عبارتی درصد از کارافتادگی

سابقه بیمه لازم برای از کارافتادگی ضایعه نخاعی

بیمه شده باید در ۱۰ سال آخر منتهی به شروع بیماری حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد با این شرط که حداقل ۹۰ روز از این سابقه در یک سال آخر واقع شده باشد.

اگر بیمه شده شرط سابقه بیمه لازم برای درخواست از کارافتادگی را داشته باشد می‌تواند پس از اعلام اتمام مدت درمان از طرف پزشک معالج به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی شود.

میزان کاهش توانایی انجام کار و درصد از کارافتادگی

پس از ارجاع بیمه شده به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی، اعضای کمیسیون که پزشکان معتمعد تامین اجتماعی هستند پرونده پزشکی بیمه شده و شرایط بیماری را بررسی کرده و درصد کاهش توانایی انجام کار و درصد از کارافتادگی را تعیین می‌کنند.

انواع از کار افتادگی

از روی درصد از کارافتادگی تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی میزان تعهدات تامین اجتماعی در قبال از کارافتاده تامین اجتماعی مشخص می‌شود که به صورت زیر هستند:

الف- از کار افتادگی کلی : کاهش قدرت کار ۶۶ درصد و بیشتر از آن باشد.

ب – از کار افتادگی جزئی : کاهش قدرت کار از ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

ج – غرامت نقص مقطوع : کاهش قدرت کار از ۱۰ تا ۳۳ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد .

مبلغ و میزان مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی

مبلغ و میزان مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی

از کارافتادگی کلی : مستمری از کارافتادگی کلی = یک سی ام مزد ماهیانه (حقوق) ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه

شرایط تعدیل مستمری : مستمری از کارافتادگی کلی باید بین ۵۰% تا ۱۰۰% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد.

بیمه شده دارای فرزند یا همسر یا پدر یا مادر تحت تکفل : اگر مستمری محاسبه شده در بند قبلی کمتر از ۶۰% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد معادل ۱۰% مستمری استحقاقی به عنوان کمک اضافه خواهد شد. جمع مستمری و کمک نباید از ۶۰% حقوق متوسط ماهیانه بیشتر باشد.

مقاله از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی (شرایط – درصدها – میزان مستمری) را مطالعه کنید.


مقالات مرتبط زیر را نیز مطالعه کنید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)