سوال کاربر : شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی چیست؟

در مورد شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی برای تحقیق می‌کنم. پدر من به مدت ۱۵ سال در اداره آب و فاضلاب روستایی (آبفار) مشغول به کار بوده است. آبدارها با توجه به تعداد مشترکین و جمعیت روستا به صورت پاره وقت و ساعتی به کار گرفته می‌شوند. برای پدر من ماهانه ۳ الی ۴ روز بیمه واریز شده و حقوق و مزایای ماهانه نیز حدود ۲۰۰ هزارتومان پرداخت شده است.

اخیرا پدرم دچار ضایعه نخاعی شده است و توانایی سرپا ایستادن و کار ندارد.

آیا شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی شامل حال پدر من می‌شود؟

در صورت وجود شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی حقوق پرداختی به پدرم چقدر خواهد بود؟


پاسخ به : شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی چیست؟

شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی در قانون تامین اجتماعی با سیار بیماری‌ها تفاوتی ندارد. از کار افتادگی در تامین اجتماعی دو شرط اساسی دارد. اول شرط سابقه بیمه و دوم میزان کاهش توانایی انجام کار در بیمه شده.

چنانچه بیماری و یا حادثه منجر به از کار افتادگی ناشی از کار نباشد شرایط سابقه بیمه از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه در ۱۰ سال آخر است با این شرط که ۹۰ روز این سابقه در یک سال آخر واریز شده باشد.

پس از دارا بودن اولین شرط از شرایط از کار افتادگی کارگران با ضایعه نخاعی تامین اجتماعی بیمه شده باید درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی نماید. برای معرفی به کمیسیون پزشکی از کار افتادگی قبلا باید بیمه شده مراحل درمانی را تحت نظر پزش معالج انجام دهد و پس از اتمام مراحل درمانی قابل انجام در صورتی که بیماری به طور کامل درمان نشد و بیمه شده با کاهش قدرت و توانایی انجام کار مواجه شد با معرفی پزشک معالج و شعبه مربوطه تامین اجتماعی، بیمه شده به کمیسیون از کارافتادگی تامین اجتماعی معرفی می‌شود.

کمیسیون تامین اجتماعی متشکل از پزشکان مورد اعتماد تامین اجتماعی است که با توجه به اسناد پزشکی و معاینه بیمه شده در نهایت میزان کاهش توانایی انجام کار یا همان درصد از کارافتادگی را تعیین می‌کنند.

بسته به درصد از کارافتادگی تعیین شده حمایت‌های متفاوتی به بیمه شده تعلق می‌گیرد.

درصد از کارافتادگی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد باشد غرامت به صورت مبلغ مقطوع به بیمه شده پرداخت می شود.

درصد از کار افتادگی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد از کار افتادگی جزئی شناخته شده و ماهانه درصدی از حقوق و مستمری کامل به از کارافتاده پرداخت می‌شود.

درصد از کارافتادگی بالاتر از ۶۶ درصد باشد بیمه شده از کارافتاده کامل شناخته شده و حقوق و مستمری کامل بازنشستگی به وی تعلق می گیرد.


مطالب مفید زیر را نیز بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران