سوال کاربر : شرط دریافت بیمه بیکاری پس از قطع بیمه و شروع به کار مجدد چیست؟

من از مهر ماه ۹۰ لغایت اردیبهشت ۹۹ مشغول به کار بودم که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدم.

در آبان سال ۹۴ یک بار به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده‌ام.

پس از آن دوباره شروع به کار کردم و در اردیبهشت ۹۹ به دلیل کرونا بیکار شدم و از آن به بعد تا شهریور ۱۴۰۰ بیمه واریز نشده است. از شهریور ۱۴۰۰ دوباره بیمه واریز شده است.

شرایط دریافت مجدد بیمه بیکاری برای بار دوم چیست؟ آیا بیمه بیکاری برای بار دوم تعلق می‌گیرد؟ اگر تعلق بگیرد بیمه بیکاری بار دوم چقدر خواهد بود؟

پاسخ به : شرایط دریافت بیمه بیکاری بار دوم

الف) دریافت بیمه بیکاری از لحاظ دفعات محدودیت ندارد. هر کارگری می‌تواند دفعات دوم و سوم و بیشتر نیز از بیمه بیکاری استفاده نماید.

ب) محدویت بیمه بیکاری در جمع مدت استفاده از بیمه بیکاری است.

با توجه به موارد بالا هر کارگر می‌تواند به دفعات مکرر با رعایت سقف مجموع مدت بیمه بیکاری از آن استفاده نماید.

در مورد شرایط شما:

سابقه کل بیمه کارگری شما از ابتدای مهر ۹۰ لغایت آخر مهر ۹۴ و دوباره از شهریور ۱۴۰۰ لغایت آخر آبان ۱۴۰۰ (روز ثبت این سوال) در مجموع ۴ سال و ۳ ماه (معادل ۵۱ ماه) سابقه بیمه دارید.

از جدول بیمه بیکاری برای سابقه از ۲۵ تا ۱۲۰ ماه برای افراد متاهل و متکفل ۱۸ ماه بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

بنابراین تا زمانی که سابقه بیمه کارگری شما به ۱۲۱ ماه نرسد نمی‌توانید بیمه بیکاری بار دوم را استفاده نمایید.

اگر مثلا در دفعه اول بیمه بیکاری ۱۲ ماه استفاده کرده بودید اکنون برای بار دوم از ۶ ماه بیمه بیکاری می‌توانستید استفاده کنید. برای اطلاع از مدتی که برای بیمه بیکاری بار دوم و سوم و بعد می‌توانید استفاده کنید از محاسبه آنلاین مدت بیمه بیکاری استفاده کنید.

مطالب مرتبط زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران