فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت و ساعتی

کارگران مشمول قانون کار علاوه‌بر حقوق و مزایای ماهیانه تعریف شده در پایان سال و پایان قرارداد کار مبالغی را با عنوان عیدی و پاداش و سنوات (پایانکار) باید دریافت کنند. فرمول محاسبه عیدی و سنوات کارگران نیز در قانون کار و مصوبات مربوطه تعیین شده است. مبلغ عیدی و پاداش و سنوات کارگران تمام وقت در قانون به صراحت تعریف شده ولی فرمول محاسبه عیدی و پاداش و سنوات کارگران پاره وقت و ساعتی باید با استنباط از سایر مواد قانون کار بدست آید.

برای آموزش کامل نحوه محاسبه عیدی و پاداش و سنوات (پایانکار) ابتدا باید با محاسبات کارگران تمام وقت و سپس کارگران پاره وقت و ساعتی آشنا شویم.

برای روشن شدن در ادامه توضیحات، مثال و نمونه استفاده از فرمول محاسبه عیدی و سنوات کارگران تمام وقت و پاره وقت حل شده است.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران تمام وقت

در قانون پرداخت عیدی و پاداش به کارگران مشمول قانون کار مبلغ عیدی و پاداش کارگران به صورت زیر تعیین شده است:

عیدی و پاداش کارگران تمام وقت دوبرابر آخرین حقوق
عیدی و پاداش کارگران تمام وقت دوبرابر آخرین حقوق

۱-عیدی و پاداش هر کارگر به ازای هر سال کارکرد کامل معادل ۶۰ روز آخرین مزد وی خواهد بود.

۲-مبلغ بالا نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد قانون کار همان سال بیشتر باشد. سقف عیدی و پاداش ماهانه معادل ۷.۵ برابر حداقل مزد قانون کار است.

مبنای محاسبه مزد هر کارگر در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل شامل مزد شغل، پایه سنوات و مزایای ثابت به تبع شغل و در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مزد مبنا خواهد بود. حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد جزو مزد مبنا و ثابت نبوده و در محاسبه عیدی و پاداش و سنوات تاثیر ندارند.

فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران تمام وقت

عیدی و پاداش سالانه کارگران تمام وقت = ۶۰ * آخرین مزد کارگر

عیدی و پاداش ماهانه کارگران تمام وقت = ۵ * آخرین مزد

رعایت سقف عیدی و پاداش در فرمول های بالا الزامی است.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت و ساعتی

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت به نسبت کارکرد باید محاسبه شود
عیدی و پاداش کارگران پاره وقت به نسبت کارکرد باید محاسبه شود

تفاوت عیدی و پاداش کارگران پاره وقت با کارگران تمام وقت در نسبت کارکرد است. در ماده ۳۹ قانون کار چنین عنوان شده است که حقوق و مزایای کارگران پاره وقت و ساعتی (کارگرانی که کمتر از ساعات قانونی مشغول به کار هستند) به نسبت کارکرد باید پرداخت شود.

در این جمله کلمه «نسبت» اهمیت دارد. مهم ترین قسمت محاسبه عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت محاسبه نسبت کارکرد است. نسبت کارکرد علاوه بر محاسبه عیدی در محاسبه سایر موارد حقوق و مزایا نیز استفاده می شود.

فرمول محاسبه نسبت کارکرد در کارگران ساعتی و پاره وقت

نسبت کارکرد = کارکرد واقعی کارگر تقسیم بر ساعت کار موظفی همان ماه

پاسخ نسبت کارکرد عددی بین ۰ تا ۱ خواهد بود. اگر نسبت ۱ یا بزرگتر از یک باشد یا محاسبات اشتباه شده و یا کارکرد کارگر کامل بوده است.

مثال محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مثال۱ : حقوق ماهانه کارگری ۴۵ میلیون ریال است. ماهانه ۵ میلیون ریال به عنوان حق سرپرستی دریافت می کند. عیدی و پاداش سالانه و ماهانه این کارگر در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟ کارکرد کامل و کارگاه فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است.

حقوق ماهانه = ۴۵ + ۵ = ۵۰ میلیون ریال

مزد روزانه = ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تقسیم بر ۳۰ = ۱.۶۶۶.۶۶۷ ریال

عیدی و پاداش سالانه = ۱.۶۶۶.۶۶۷ * ۶۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

عیدی و پاداش ماهانه = ۱.۶۶۶.۶۶۷ * ۵ = ۸.۳۳۳.۳۳۵ ریال

مقایسه با سقف عیدی و پاداش :

سقف عیدی و پاداش سالانه ۱۴۰۱ = ۱۳۹۳۲۵۰*۹۰=۱۲۵.۳۹۲.۵۰۰ ریال

سقف عیدی و پاداش ماهانه ۱۴۰۱ = ۱۳۹۳۲۵۰*۷.۵=۱۰.۴۴۹.۳۷۵ ریال

بنابراین عیدی و پاداش های محاسبه شده از سقف عیدی و پاداش کمتر بوده پس مبالغ محاسبه شده به عنوان عیدی و پاداش باید پرداخت شوند.

مثال ۲ : کارگری با حداقل حقوق قانون کار در سال ۱۴۰۱ مشغول به کار است. این کارگر کمتر از ساعت کار قانونی سر کار حضور دارد. جمع کارکرد این کارگر در آبان ۱۴۰۱ برابر با ۹۰ ساعت بوده است. عیدی و پاداش این کارگر در آبان ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود.

محاسبه نسبت کارکرد

ساعت کار موظفی آبان ۱۴۰۱ از جدول ساعت کار موظفی = ۱۹۱ ساعت

کارکرد آبان = ۹۰ ساعت

نسبت کارکرد = ۹۰ تقسیم بر ۱۹۱ = ۰.۴۷

این کارگر ۴۷ درصد کارکرد کامل را کار کرده است و تمام حقوق و مزایای قانون کار به اندازه ۴۷ درصد تعلق می‌گیرد.

از روش‌های مختلف می‌توان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت و ساعتی را محاسبه کرد. یکی از روش‌ها این است که ابتدا با فرض بر این که کارکرد کامل بوده عیدی و پاداش محاسبه شده و عدد عیدی و پاداش نهایی به دست آمده در نسبت کارکرد ضرب شود.

عیدی و پاداش این کارگر در آبان با فرض بر کارکرد کامل = ۱۳۹۳۲۵۰ * ۵ = ۶.۹۶۶.۲۵۰ ریال

عیدی و پاداش پاره وقت = نسبت کارکرد * عیدی و پاداش کارکرد کامل = ۰.۴۷ * ۶.۹۶۶.۲۵۰ = ۳.۲۷۴.۱۳۷ ریال

برای محاسبه سقف عیدی و پاداش کارگران پاره وقت نیز باید سقف کامل را در نسبت کارکرد ضرب کرد.


سوالات متداول از عیدی و پاداش کارگران پاره وقت و ساعتی

۴ دیدگاه دربارهٔ «فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت و ساعتی»

  1. با سلام. کارگاه ما جدیدا طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشودو میخواستم ببینم مبنای محسابه عیدی طبق مزد گروه شغلی محاسبه میشود یا طبق حداقل اعلامی وزارت کار؟ ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران