مزد روزانه کارگران استخدام شده قبل از سال ۹۱ از روی جدول تصاعدی مزد چگونه محاسبه می شود؟

بنده از ابتدای مهر ۱۳۸۷ در این کارگاه مشغول به کار هستم. بر سر این مساله که با استفاده از جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱ مزد خودم را چگونه حساب کنم دچار مشکل هستم. لطفا در باره نحوه محاسبه مزد ۱۴۰۱ از روی جدول تصاعدی مزد توضیح دهید.


آموزش محاسبه مزد ۱۴۰۱ از روی جدول تصاعدی مزد

مبالغی که به عنوان مزد در جدول تصاعدی مزد نوشته شده اند مجموع حداقل مزد سال ۱۴۰۱ به اضافه پایه سنوات تجمیعی کارگر از تاریخ استخدام تا روز محاسبه مزد است. در کارگاه‌هایی که غیر از حداقل‌های قانون کار مزایای ثابت به تبع شغل دیگری پرداخت نمی‌شود مبالغ جدول تصاعدی مزد به عنوان مزد ثابت محسوب می‌شوند.

برای محاسبه مزد از روی جدول تصاعدی مزد حالت های مختلفی را باید در نظر بگیریم:

  1. تاریخ استخدام از ۱۳۹۱/۱/۱ به بعد است
  2. تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائمی است.
  3. تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائم یا موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه نشده است.
  4. تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه شده است.
  5. تاریخ استخدام اول سال نباشد.

حالت اول : محاسبه مزد و پایه سنوات کارگران استخدامی از سال ۹۱ به بعد

 اگر تاریخ استخدام کارگر سال ۹۱ و بعد از آن باشد بدون توجه به نوع قرارداد کار و تسویه حساب سنوات و سایر مسائل رقم زیر سال استخدام را به عنوان مزد ثابت کارگر در نظر می‌گیریم.

به عنوان مثال فردی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ استخدام شده باشد از روی جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱ ، مزد ثابت وی در سال ۱۴۰۱ روزانه مبلغ ۱.۷۷۲.۸۷۲ ریال خواهد بود. مزد ثابت به صورت زیر به مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی تفکیک می‌شود.

محاسبه مزد و پایه سنوات از روی جدول تصادعی مزد
محاسبه مزد و پایه سنوات از روی جدول تصادعی مزد

مزد ثابت جدول تصاعدی مزد = مزد شغل (حداقل مزد سال) + پایه سنوات تجمیعی

بنابراین

پایه سنوات تجمیعی = مزد شغل – مزد ثابت جدول تصاعدی مزد

حداقل مزد سال ۱۴۰۱ روزانه ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال است.

پایه سنوات تجمیعی این کارگر = ۱.۳۹۳.۲۵۰ – ۱.۷۷۲.۸۷۲ = ۳۷۹,۶۲۲ ریال

حالت دوم و سوم : محاسبه مزد و پایه سنوات کارگران استخدام شده قبل از سال ۹۱  از روی جدول تصاعدی مزد به شرط عدم تسویه سنوات

 نحوه محاسبه پایه سنوات سال های قبل از ۹۱ برای کارگرانی که قرارداد کار دائم دارند و یا قرارداد کار موقت دارند که در پایان این قراردادها سنوات خود را تسویه نکرده‌اند یکسان است. در این موارد رقم زیر سال استخدام به عنوان مزد ثابت کارگر در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود. نحوه محاسبه مزد ثابت، مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی مانند مثال حالت اول است.

حالت چهارم : محاسبه مزد و پایه سنوات کارگران استخدام شده قبل از سال ۹۱  از روی جدول تصاعدی مزد به شرط تسویه سنوات

 اگر تاریخ استخدام کارگر قبل از سال ۹۱ باشد و با قراردادهای کار موقت مشغول به کار باشد که در پایان هر قرارداد کار سنوات خود را تسویه کرده باشد در این حالت برای محاسبه مزد از روی جدول تصاعدی مزد بدون توجه به تاریخ استخدام واقعی، تاریخ استخدام را ابتدای سال ۹۱ در نظر می‌گیریم.

حالت پنجم : محاسبه مزد ثابت و پایه سنوات در زمان های قبل و بعد از سالروز استخدام

در تمام حالت های قبلی و در کل جدول تصاعدی مزد فرض بر این است که تاریخ استخدام کارگر ابتدای سال است. طبق بخشنامه‌های مزد پایه سنوات در تکمیل اول سال استخدامی و سالگردهای بعدی استخدام پرداخت می‌شود.

فرض کنیم تاریخ استخدام کارگری ابتدای مهر ۱۳۸۷ بوده و با قرارداد کار دائمی مشغول به کار است. حال سوال این است که پایه سنوات این کارگر از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

برای محاسبه پایه سنوات از ابتدای سال تا روز استخدام به این ترتیب عمل می‌شود. ابتدا فرض می‌کنیم تاریخ استخدام ابتدای سال ۱۳۸۷ بوده است. بنابراین از روی جدول تصاعدی مزد ثابت روزانه این کارگر ۱.۸۴۲.۷۰۶ ریال خواهد بود.

محاسبه مزد و پایه سنوات از روی جدول تصادعی مزد
محاسبه مزد و پایه سنوات از روی جدول تصادعی مزد

این مبلغ را به مزد شغل (حداقل مزد سال ۱۴۰۱) به مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال و پایه سنوات تجمیعی که کسر حداقل مزد از مزد ثابت است به مبلغ ۴۴۹,۴۵۶ ریال تفکیک می‌کنیم.

پایه سنوات تجمیعی به دست آمده به مبلغ ۴۴۹.۴۵۶ ریال از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا پایان سال تعلق می‌گیرد. برای بازه زمانی ابتدای سال تا پایان شهریور پایه سنوات فقط سال ۱۴۰۱ پرداخت نمی‌شود. پایه سنوات سال ۱۴۰۱ روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال است که باید از پایه سنوات محاسبه شده کسر شود. بنابراین پایه سنوات از ابتدای سال تا آخر شهریور ۱۴۰۱ به صورت زیر خواهد بود:

پایه سنوات ابتدای سال تا روز استخدام = پایه سنوات تجمیعی محاسبه شده از جدول تصاعدی مزد – پایه سنوات سال ۱۴۰۱

۳۷۹.۴۵۶ = ۷۰.۰۰۰ – ۴۴۹.۴۵۶


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)