از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی (شرایط – درصدها – میزان مستمری)

از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

تعریف از کارافتادگی

در معنی عامیانه از کارافتادگی به معنی از دست دادن توانایی انجام کار است که ممکن به دلایل مختلف مانند بیماری و یا حادثه یا کهولت سن بوجود آید.

انواع از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی به صورت زیر تعریف می شوند.

۱-از کار افتادگی کلی 

بیمه شده توانایی خود را به حدی از دست بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری نتواند بیشتر از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد.

۲-از کار افتادگی جزئی

بیمه شده توانایی خود را به حدی از بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری فقط بتواند قسمتی از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

شرایط از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

فصل ششم مواد ۷۰ الی ۷۵ از قانون تامین اجتماعی موضوع از کارافتادگی را مشخص کرده است.

در ابتدا بیمه شده باید تحت مداوا و نظر پزشک معالج قرار گرفته و پس از طی مراحل درمانی و خدمات توانبخشی نتواند بهبودی خود را به دست بیاورد.

پس از طی روند کامل درمان و عدم بهبودی کامل پزشک معالج با تکمیل فرم معرفی بیمه شده به کمسیون پزشکی (دانلود فرم) موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی بیمه شده را به کمسیون معرفی می نماید.

شعبه مربوطه تامین اجتماعی معرفی بیمه شده را به همراه مستندات روند درمانی و پرونده تامین اجتماعی به کمسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ارجاع می دهد.

کمسیون پزشکی مزبور طبق مقررات و ضوابط مربوطه بیمه شده را معاینه و در خصوص از کار افتادگی وی نظر می دهد.

درصدهای از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

 نظر کمسیون پزشکی در سه حالت خواهد بود:

الف- از کار افتادگی کلی

کاهش قدرت کار ۶۶ درصد و بیشتر از آن باشد.

ب – از کار افتادگی جزئی

کاهش قدرت کار از ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

ج – غرامت نقص مقطوع

کاهش قدرت کار از ۱۰ تا ۳۳ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد .

مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

از کارافتادگی کلی 

حقوق ۳۰ روز پرداخت خواهد شد. (ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی)

از کار افتادگی جزئی

به اندازه درصد از کارافتادگی ضرب در حقوق از کار افتادگی کامل پرداخت خواهد شد.( ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی)

غرامت نقص مقطوع

به اندازه ۳۶ برابر مستمری از کار افتادگی کلی ضرب در درصد از کار افتادگی (ماده ۷۴ قانون تامین اجتماعی)

مبلغ و میزان مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی

از کارافتادگی کلی 

مستمری از کارافتادگی کلی = یک سی ام مزد ماهیانه (حقوق) ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه

شرایط تعدیل مستمری

مستمری از کارافتادگی کلی باید بین ۵۰% تا ۱۰۰% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد.

بیمه شده دارای فرزند یا همسر یا پدر یا مادر تحت تکفل : اگر مستمری محاسبه شده در بند قبلی کمتر از ۶۰% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد معادل ۱۰% مستمری استحقاقی به عنوان کمک اضافه خواهد شد. جمع مستمری و کمک نباید از ۶۰% حقوق متوسط ماهیانه بیشتر باشد.

شرایط تکفل :

شوهر تحت تکلف زن

سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.

فرزند تحت تکلف پدر یا مادر 

سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)

پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده

سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده 

سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

نحوه ی محاسبه مزد یا حقوق متوسط ماهانه :

مزد و یا حقوق متوسط ماهانه مورد اشاره در متن مواد ۷۱ تا ۷۵ قانون تامین اجتماعی به صورت زیر محاسبه می شود:

(جمع کل مزد یا حقوق در ۷۲۰ روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای منجر به از کار افتادگی) تقسیم بر (۷۲۰) و در نهایت حاصل تقسیم بر عدد ۳۰ ضرب می شود.

به عبارتی مزد و یا حقوق متوسط عبارت از میانگین حقوق ۷۲۰ روز گذشته بیمه شده است.

منظور از حقوق متوسط روزهای گذشته مبلغی است که طبق آن حق بیمه واریز شده است نه حقوق دریافتی در حین اشتغال.

شرط سابقه بیمه برای بهره مندی از مستمری از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

میزان سابقه لازم برای بهره مندی از مستمری از کارافتادگی کلی دو حالت دارد:

 • از کارافتادگی کلی به دلیل حادثه ناشی از کار و یا بیماری ناشی از کار رخ داده باشد. در این حالت شرط سابقه واریز بیمه وجود ندارد. حتی کارگری که در اولین روز کاری خود دچار حادثه ناشی از کار منجر به از کارافتادگی کلی شود می تواند مستمری از کارافتادگی کلی را دریافت نماید.
 • از کارافتادگی کلی به دلیل بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار رخ داده باشد. در این حالت بیمه شده باید در ده سال منتهی به حادثه و یا بیماری منجر به از کارافتادگی کلی سابقه پرداخت یک سال بیمه را داشته باشد و حداقل ۹۰ روز از این سابقه در یک سال منتهی به حادثه و یا بیماری منجر به از کارافتادگی کلی واقع شود. با این شرایط بیمه شده می تواند حتی در صورت بروز حادثه و یا بیماری غیر ناشی از کار از مزایای از کارافتادگی کلی بهره مند شود.
شرط سابقه بیمه

۲۰۲ دیدگاه دربارهٔ «از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی (شرایط – درصدها – میزان مستمری)»

 1. سلام من ۹۳مریض شدم سکه مغزی کردم دارای دو فرزند و مادر پیر. الان نمی توانم کار کنم دارویی هستم همیشه گیج گیج ۱۰ سال بیمه دارم، شرمنده خانواده و مادر عزیزم هستم برای من کارافتادگی شامل می‌شود؟

  1. سلام
   در صورتی که این بیماری پس شروع بیمه پردازی و حین بیمه پردازی اتفاق افتاده باشد و شرایط سابقه بیمه را داشته باشید می توانید از طریق شعبه تامین اجتماعی خود برای معرفی به کمیسیون پزشکی اقدام کنید.

 2. سلام بهمن ماه سال ۹۲ در شرکت ماشین سازی مشغول کار بودم با پتک آهنی جهت مونتاژ قطعه کارفلزی ضخیم ضربه میزدم ناگهان دچار تیرکشیدگی ودرد شدید از کف دست تا پشت کمرم شدم بعدش توراه رفتن خوردم زمین واز کارافتادن یک سمت بدنم مسئولان هیچ اهمیتی ندادن وگفتن برو دکتر دیگه نتونستم برگردم سرکار فردای اون روز مداوا را شروع کردم بعداز ۱ماه دکتراگفتن دچار ضایعه نخاعی شدم و بعد از چندماه و کلی آزمایش گفتن بیماری ام اس گرفتم از اون روز نمیتونم راه برم و کار بکنم الان نزدیک به ۹ سال میگذره آیا پیگیر بشم جواب میگیرم یا نه و اینکه باید از چه طریق پیش برم از کی شکایت کنم از بیمه یا شخصی که منو برد سرکار که البته گفت باید از بیمه پیگیری کنی چون من فقط نیرو رسان بودم از کجا شروع کنم سابقه بیمه۲ سال و نیم دارم تشکر میکنم اگه راهنمایی کنیدآیا میتونم از کارافتادگی بگیرم

  1. سلام
   اول باید از طریق شعبه تامین اجتماعی مراحل معرفی به کمیسیون پزشکی را شروع کنید.
   اگر بیماری ام اس باشد که جزو بیماری های ناشی از کار نیست ولی اگر شرایط کار منجر به بروز و یا تشدید آن شود می توانید از طریق دادگستری از کارفرما شکایت کنید.

 3. سلام من پیوند کبد هستم قبل پیوند بیمه بودم ولی بعد پیوند بیمه روارتقا دادم فوت و از کارافتادگیش رو فعال کردم و اداره گفتم م پیوند کردم
  بعد الان وکیل هستم میتونم ازکارافتادگی تامین بگیرم و به حرفه وکالت بپردازم

  1. سلام
   باید پزشک معالج پس از اتمام درمان به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی نماید.

 4. سلام دارای۲۶سال سابقه کاری پروژه عمرانی دارم
  دیسک کمرعمل کردم.براثرکارشخصی انگشت بزرگ پنجه پام قطع شده انگشت تعادل و انگشت دوم شکسته .مشکل کلیه دارم دوبارسنگ شکن رفتم وهنوزسنگ دارن که فقط بایستی عمل باز انجام شود.دوعمل دیگر
  انجام دادم دیگر توان کارکردن ندارم .هم ازنظرسرپاایستادن هم دردکمروبخصوص در کلیه ها حال آیاازکارافتادگی به من تعلق میگیره یانه ممنونم

 5. سلام من بازاریاب شرکت و بیمه هستم در حین کار و رانندگی در شهر مجاور دچار سانحه رانندگی با ماشین خودم شدم که مهره شماره یک کمرم شکست و دست راستم ترک برداشت ودکتر به من یک ماه استراحت کامل و سه ماه استعلاجی داد ایا شامل از کار افتادگی میشم البته پاهام بیحس شده و گیزگیز میکنه و کنترل ادرار ندارم

 6. با سلام و عرض ادب به محضرکارشناسان محترم
  بنده ۴۳سالمه حدودا ۱۰ سال سابقه دارم سال ۹۸ در حین کار بر اثر انفجار کوره دچار سوختگی شدید ۴۰ درصد شدم طوری که ۱۵ روز بی‌هوش بودم ۶بار عمل گرافت انجام شده دکتر معالجم که پزشک معروفی هم هست گواهی از کارافتادگی کلی بهم داده است و طول درمان هم تا آخر عمر نوشته عوارض بیماریم خشک شدن پوست جاهای سوختگی و موقع عرق کردن ترک و خونریزی میشه در سرما و گرما هم شدیدا اذیت میشم از بیمه اقدام کردم کلیه مدارک پزشکی بیمارستانی و گواهی پزشکی فرستادم قرار وقت کمیسیون بهم دادن خواستم ببینم با این شرایط بنظر شما کمیسیون از کارافتادگی کلی بهم میده یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام
   از حادثه پیش آمده متاسفم. درصد از کارافتادگی امری تخصصی و در صلاحیت کمیسیون پزشکی است و باید منتظر نظر کمیسیون باشید.

 7. سلام این جانب از سن ۷سالگی دچار بیماری تشنج شدم وتحت درمان بودم واز خدمت هم معاف شدم و دارو مصرف میکنم وبیمه تعمین اجتماعی هستم و۱۸ سال سابقه دارم و۳۶ سالم هست ودر طول درمان خوب نشدم وچندین بار سر کار هم تشنج کردم آیا به من کار افتادگی تعلق میگیرد

  1. سلام
   از کارافتادگی به بیماری هایی شامل می شود که بیمه شده پس از شروع واریز بیمه و در دوران بیمه پردازی به آن مبتلا شده باشد. در صورتی که بیماری به دوران قبل از بیمه پردازی باشد مشمول از کارافتادگی نمی شود.

 8. سعید خانمحمدی

  سلام بنده با ۱۵ سال سابقه و کارمند رسمی از متخصص روانپزشکی گواهی از کار افتادگی کامل گرفتم و چند سال افسردگی شدید و دو قطبی دارم اگه بنده از کار افتادگی بگیرم حقوق کامل به بنده تعلق میگیره ؟ و آیا ایثارگری فرزند شهید تاثیر داره.

  1. سلام
   در صورت از کارافتادگی کامل به شرط حائز سایر شرایط بوده از جمله سابقه بیمه، حقوق کامل پرداخت می شود.

 9. سلام
  این جانب سال ۸۹ حین کار در معدن سنگ خرم آباد بودم که معدن ریزش کرد انگشتان پای چپم قطع شده چطور درخواست ازکارافتادگی کنم ۵ نفر عائله دارم ۱۲ سال بیمه دارم الان دو سال بیکارم توانی کار کردن ندارم…

 10. سلام
  قوز قرنیه شدید دارم بطوری که چشم راستم فقط ۱۰٪ بینایی دارم و چشم چپ ۲۰٪ با آستیگمات بالا عینک و لنز نتیجه نگرفتم و عمل و لازک نمیشه
  سابقه ۳ سال دارم تامین اجتماعی
  میشه از کار افتاده بشم و آیا حقوق کامل دریافت میکنم یا نه؟ …..خیلی ممنون

  1. سلام
   در صورتی که کمیسیون تامین اجتماعی از کارافتادگی کامل تایید کند حقوق کامل پرداخت می شود.

  2. سلام
   بنده، مادرم مستمری بگیر تامین اجتماعی می‌باشد و تحت تکلف مادر می‌باشم الان ۲۲ سالمه، مشکل لگن و کوتاهی پا پیدا کرده‌ام و نمی‌توانم کار انجام بدهم آیا بیمه شامل حال بنده می‌شود؟

  3. سلام
   باید بیماری شما در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مطرح شود و در صورتی که از کار افتاده باشید کمک هزینه دریافت می کنید. (بند ب ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی)

  1. سلام
   کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی وقتی که دوره درمان تکمیل شد به میزان افت توانایی فرد ناشی از بیماری یا حادثه درصد از کارافتادگی را تعیین می کند. بیمه شده باید اقدامات درمانی موجود را تکمیل نماید و در صورت عدم بهبودی کامل درخواست از کار افتادگی کند.

 11. حسن رضا معتمدی راد

  با سلام
  من حدود ده یازده ساله که بیماریه cll مثبت .دچار شدم و شیمی‌درمانی شدم دو بار درخواست از کار افتادگی دادم هر دوبار رد شدم واقعاَ شرایط کار کردن ندارم باید چه کار کنم. مستاُجر و دو بچه دارم دیگه نمیدونم باید پیش کی برم؟ میشه راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام
   ضمن آرزوی سلامتی، از لحاظ قانونی افرادی که مشمول از کارافتادگی کلی نمی شوند و دارای بیماری هستند باید در مشاغل متناسب با شرایط جسمانی خود مشغول به کار شوند. این مساله را هم درک می کنیم که پیدا کردن شغل سبک با درآمد مناسب کار راحتی نیست.

 12. سلام خسته نباشید برادرم کمیسیون پزشکیشون ۵۳ درصد اعلام کردن حقوق دریافتشون چه قدر میشه حادثه کار بوده قسمت تاسیسات برکه کمسونم اعلام کردن

  1. سلام
   طبقه ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری از کارافتادگی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد معادل مستمری از کارافتادگی کلی ضرب در درصد از کارافتادگی است.

  2. غلامرضاکامکار

   سلام من از کارافتادن کلی هستم زمان کار دوچار از کارافتادگی شدم آنقدر منو بردن آوردن که سه سال طول کشید بعد گفتن بیمار هستی اما بیمه نداری کمیسیون نمیری هرچقدرگفتم آقا من درخواست تجدید نظر دارم زمانی که کارمیکردم حادثه اتفاق افتاده بعد من دریانورد بودم ده سال مدام سابقه دارم نشد حالا بهم نصفه حقوق میدم حداقل حقوق حقم بوده درسته ۱۵سال سابقه دارم اما سختی کار دارم ندادن

  3. سلام
   برای مشاغل سخت و زیان آور باید درخواست سختی کار را به اداره کار بدهید تا بررسی شود.

 13. سلام وقت بخیر
  ببخشید از چه طریقی می‌تونیم بفهمیم که درصد از کارافتادگی ما چقدر است؟
  نامه کمیسیون پزشکی اومد و اعلام کردن که کمتر از ۶۶درصد است. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام
   باید نتیجه کمیسیون به شما ابلاغ شود. یا خود کمیسیون ابلاغ می کنه و یا شعبه مربوطه.

  2. سلام
   نتیجه کمیسیون تامین اجتماعی به بیمه شده باید ابلاغ شود و در برگه نتیجه کمیسیون میزان از کارافتادگی درج می شود. در صورت عدم ابلاغ به کمسیون یا شعبه تامین اجتماعی خود باید مراجعه کنید.

 14. سلام خسته نباشید من ۹سال سابقه بیمه رانندگی دارم سکته قلبی کردم انجی بالن زدم قلبم بازشد و۳۵درصد قلبم ضعیف شد بعد دوسال رفتم میگه قلبت ۲۰درصد کارمیکند ایا کارافتادگی شاملم میشود چون توانایی هیچ کاری راندارم

 15. سلام من در سال ۹۶در یک حادثه ودر یک شرکت سیم مفتول کار میکردم که به درون دستگاه کشیده شدم ودچار قطع سه تا از انگشتانم شدم وچهارتا ازدنده هام به طور خیلی بدی شکسته شدن وریه ام هم سوراخ شدند دست چپ م هم از عارنج قطع وبعد از یک هفته دوباره پیوند زدند ولی عصبش بر نگشت وگوش سمت چپم هم کنده شد ولی دوباره پیوند زدند .وسرم هم خیلی بد جور شکسته شد وشصت پاهام هم یکیشون قطع ودوباره پیوند زدند.وبراثر فشار سیم گوشت دریک طرف بدنم جمع شده همینطور به اندازه ۱۵ سانت همینطوری مونده .وخیلی سوختگی زیاد دارکردن سمت راست پاهام از استخوان جداست وکلا ترکیده که دوباره پیوند زدند.وعفونت کرد که حدود پانزده لیتر خون آبه عفونت ازش خارج کردن..وهمچنین چند بار خونریزی داخلی داشتم که چند بار جراحی بزرگ وچند ساعته داشتم .وهمچنین لگن هم شکستگی خیلی زیادی داشته.که همینطوری مونده…وغیره….خاستم بگم به من بعد دوسال ۱۴۰تومان دیه واز کار افتادگی ماهی ۴۰۰ هزارتومان شروع شده کا الان رسیده ماهی یک ملیون چهار صد وهیچ کاری هم دیگه از من بر نمیاددوتا فرزندومحصل هستند.ومستعجر هستم که ماهی یک ملیون هفتصد کرایه میدم .خاستم بگم واقعا حقوق من باید اینقدر باشد.اگه میتوانید واقعا کمکم کنید..تا به حق حقوقم برسم.ممنون از شما

  1. سلام
   آرزوی سلامتی داریم. اگر دیه و خسارت جانی در دادگاه مطرح و مبلغ آن دریافت شده باشد که قطعی شده و دیگر نمی توانید ادعای مجدد داشته باشید. در صورتی که نتیجه کمیسیون از کارافتادگی تامین اجتماعی قطعی نشده و یا عوارضی بعدا ایجاد و یا تشدید شده می توانید از طریق کمیسیون تامین اجتماعی درخواست بررسی مجدد بدهید.

 16. باسلام من جفت کلیه هامو از دست دادم و دکتر برام از کار افتادگی کلی زده ولی من دوسال بیشتر بیمه ندارم آیا میتونم از کار افتادگی کامل گرفته و حقوق بازنشستگی کامل رو دریافت کنم.باتشکر

 17. سلام من مستمری بگیر ۴۰درصد برام زدن دو سال میگذره و کمرم از ناحیه که آسیب دیدم دچاره خمیدگی کمر شدم میتونم دوباره برم کمیسیون؟

  1. سلام
   اگر نوع آسیب با موردی که قبلا در خصوص آن از کارافتادگی گرفته شده باشد برای بار دوم قابل درخواست نیست. چنانچه موضوع متفاوت بوده و یا شدت عارضه قبلی افزایش یافته قابل درخواست در کمیسیون پزشکی است.

 18. باسلام
  مریضی اعصاب روان افسردگی دارم تحت پوشش بهزیستی هستم کارت معلولیت هم دارم جسمی، شنوایی خفیف، کتف راستم استخوانش بالا هستش گوش چپم پرده نداره خوب نمی‌شنوم صدا ازکارافتادگی به بنده تعلق می‌گیرد؟

 19. سلام در سال ۸۳ دچار نقص عضو در انگشتان پا شدم و بعد از کلی عمل جراحی و پیوند انگشتای پام رو قطع کردند و کمیسیون پزشکی واسم ۳۱ درصد رد کردن و واسم مقطوع رد کرده بودن ک بدون اطلاع چون سنی هم نداشتم پول دادن ولی من بی‌خبر بودم و چون پام مشکل داشت بازم جراحی و بازم کمیسیون رفتم که ۴۱ درصد زدن و با گذشت این همه سال تا الان ۱۴۰۱ و چندین بار مراجعه جواب درستی ندادن و الان دیسک گردن و کمر و کتفم دچار مشکل
  از عینک استفاده میکنم و دست چپم قبلا شکسته بود که پلاتین داشم و بعد درآوردم میخوام بدنم چجوری میشه و راهی هست واسه اینکه من پیگیر بشم باز و از کارافتاده بشم توروخدا راهنماییم کنید ممنونم .

  1. سلام
   چنانچه عارضه ای ایجاد شده که در کمیسیون های قبلی رسیدگی نشده است می توانید مجددا برای موارد جدید درخواست بررسی در کمیسیون را بدهید.

 20. سلام
  من ۴۱سالم ۲۷سال سابقه دارم مرض سرطان دارم یکسال استراحت پزشکی دارم شیمی درمانی میکنم اگر ازکارافتادگی بگیرم خوبه؟ ممنون

  1. سلام
   در صورتی که قادر به ادامه کار نباشید از کارافتادگی و بازنشستگی مناسب خواهد بود.

 21. سلام.۴۷سال سن دارم و۱۹سال سابقه.۸سال پیش دیسک کمر عمل کردم والان دوباره علایم برگشته کمر درد وبی حسی پا.ودچار دیابت نوع۲شدم ومتفورمین میخورم وپیرچشمی که باعث شده کار قبلی که تراشکاری بود را برام سخت کنه.میخواستم بپرسم امکان از کار افتادگی چند در صد برای من هست.باسپاس از توجه شما

 22. سلام بنده ۲۶ سال دارم دو سال بیمه آزاد ۱۸ درصد دارم. نمره چشم چپ من ۱۲ و راستم ۸ هستش میخاستم بدونم میتونم از کار افتادگی کلی بشم

  1. سلام
   چنانچه بیماری در حدی باشد که امکان از کارافتادگی باشد باید از طریق کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخواست از کارافتادگی ثبت و بررسی شود. برای درخواست به شعبه تامین اجتماعی مربوطه باید مراجعه شود.

 23. سلام پدر من ۱۰سال سابقه بیمه کارگران ساختمانی داره چشم هایش دچار مشکل شدن براش از کار افتادگی کلی نوشتن حقوقش همون حداقل از سمت دولت میشه؟؟؟؟

  1. سلام
   چنانچه میانگین مزد دو سال آخر ضرب در کل سوابق بیمه از حداقل حقوق کمتر باشد به حداقل جبران می شود و در صورتی که مستمری محاسبه شده از حداقل حقوق بالاتر باشد حقوق محاسبه شده پرداخت می شود.

 24. محمد نعلبندان

  سلام پدر من ۶۹ سال داره و بیمه کارگران ساختمانی رد می‌کرد که یه مدت قطع کردند و در سن ۶۸ سالگی به دلیل حادثه در ساختمان پاش عمل شد و پلاتین گذاشتن و الان دیگه قادر به ادامه کار نیست، کمیسیون تشکیل شد و براش اس ام اس اومده بود ولی متوجه نشده بود در اون روز حاضر نشده بود و براش ۴۰ درصد رد کردند، میخواستم ببینم میتونه اعتراض کنه؟ بعد اگه با همین درصد قبول کنن با ۲۱ ماه سابقه بیمه که آخرین بار سال ۹۳ رد شده بود براش چه حقوقی براش تعیین میشه؟

 25. سلام
  پنج ماه پیش تصادف کردم زانو عمل شد پلاتین گذاشتن رباط مینسک و تاندون هم عمل شد. ولی هنوز خوب نشده. ۲۳ سال سابقه بیمه دارم میتونم برای از کارافتادگی اقدام کنم؟
  باتشکر

 26. سلام خسته نباشید
  دریافت از کار افتادگی کلی چه معایبی می تونه داشته باشه من که ۲۳ سالمه الان اگه از کار افتاده شم می تونم ادامه تحصیل بدم و می تونم کار کنم؟

  1. سلام
   ادامه تحصیل که منعی ندارد.
   اشتغال در کارهایی که مضر سلامتی شما باشد و یا از لحاظ جسمی تناسب نداشته باشد ممنوع است.

 27. سلام من ازکار افتاده جزیی هستم میخام بدونم که از کارافتاده جزیی جز سایر سطوح است یا جز حداقل بگیران ممنون

  1. سلام علیکم ازکارافتادگی کلی شود سابقه سربازی سوابق کارم بیش تر از۲۵ سال برینت کرفتم ۱۸ سال

 28. سلام و عرض ادب
  بیمه تامین اجتماعی رانندگان کامیون با ۱۱ سال سابقه هستم. ضمنا حدود ۸ سال پیش بیماری اتاکسی سربلار نوع ۶ (آتروفی شدید مخچه) گرفتم چند ماهی هست قادر به راه رفتن نیستم (عدم تعادل) با واکر یا کسی باید دستم بگیرد. بیماری مخچه جز بیماری‌های از کار افتادگی هست؟ و اینکه من نامه متخصص دارم ولی پرونده پزشک نه.(چون هیچ موقع بستری نشدم) برا از کار افتادگی اقدام کنم؟ دکترم میگه شاملت میشه. ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

  1. سلام
   ضمن آرزوی سلامتی برای شما
   باید در این مورد با پزشک خود صحبت کنید و در صورتی که شرایط درخواست از کارافتادگی از لحاظ مراحل درمانی و سابقه بیمه را داشته باشید به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی کنند.
   البته در صورتی که استراحت پزشکی شما از یک حد مشخصی بیشتر شود خود تامین اجتماعی شما را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.
   صرفا کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می تواند در خصوص شمول و میزان از کارافتادگی اظهار نظر کند.

 29. سلام ،
  من بیمای خاص دارم از ناحیه سر عمل شده و دوباره از ناحیه نخای عود کرد دو محل درگیر کرد (گردن ،کمر) توان راه رفتن ندارم حالت فلج دارم
  بیمه تامین اجتمای هستم میشه برا از کار افتادگی مراجع کنم
  راهنمایی کنی ممنون میشم

  1. سلام
   باید از طریق کمیسیون پزشکی درخواست از کارافتادگی بدهید تا بررسی شود. این کمیسیون صلاحت اظهار نظر در این خصوص را دارد.

 30. سلام وقت بخیر قوانین مربوط به دریافت حقوق یامستمری های ناشی از فوت،بیماری،بازنشستگی،بیکاری،تلیق،ازکار اوفتادگی کلی وجزئ و یامقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن،از کدام نهاد تعیب میکند؟

  1. سلام عرض ادب من ۲۳سال است که از کار افتادگی کامل دارم ایا از طرف بیمه تامین اجتماعی به من حقوق میدهند یا خیر؟

  2. من۴۷ سال دارم به علت بیماری سل ازکارافتادگی بالای۶۶ درصد دارم و سابقه بین حدود هشت سال به بالاست حقوق چگونه محاسبه می‌شود؟

  1. سلام
   بستگی به سوابق بیمه هر فرد دارد. در هر حال عموما در صورت داشتن شرایط عمومی حدقل مستمری تامین اجتماعی پرداخت می شود.

  2. به من حقوق ۲۳سال که از بیمه حقوق دریافت نکردم رو هم به من میدهد بیمه یا خیر؟

  3. سلام
   مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی بستگی به سوابق واریز بیمه هر بیمه شده دارد. حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن مبالغ جبرانی حدود ۵.۸ میلیون تومان است.

 31. سلام
  من ۱۵ سال پیش در محل کار دچار حادثه شدم که از ناحیه دو دست و زانوی پای راست دچار شکستگی شدید شدم و دنبال غرامت از تامین اجتماعی نرفتم و بیمه حوادث شرکت دیه پرداخت کرد. البته کل پرونده ومقدار از کار افتادگی بنده را که ۲۶ درصد پزشک قانونی انتخاب کرده بود تو بیمه هست قبل ازحادثه ۶ سال بیمه داشتم الان شده ۲۱ سال. میخاستم ببینم الان میشه اقدام کنم؟ یا میشه روی سابقه چیزی حساب کنن؟ لطفاراهنمایی بفرمایید(باتشکر)

  1. سلام
   درصد نقص عضو مشخص شده از طرف پزشکی قانونی با درصد از کارافتادگی متفاوت است.
   می توانید از طریق کمیسیون پزشکی اقدام کنید.

 32. سلام
  من ۲۹ سالمه ۵۱ درصد از کار افتادگی گرفتم. الان ۶۰۰ تومن میدن. این چجوری محاسبه شده با ۴ سال بیمه داشتم.

  1. سلام
   درصد از کارافتادگی را کمیسیون پزشکی تعیین می کنه و مقرری ماهانه هم به نسبت سنوات پرداخت بیمه و درصد از کارافتادگی محاسبه می شود.
   جزئیات محاسبه در مواد ۷۲ و ۷۳ قانون تامین اجتماعی مشخص شده است.

 33. سلام وقتتون بخیر
  من ۳۰ سال دارم سال ۹۸ بر اثر حادثه از کار افتادگی کامل گرفتم. الان میخوام برم یه شرکتی به صورت روز مزد نگهبان بشم. آیا مستمری من قطع میشه؟ممنون میشم راهنماییم کنید.

 34. سلام ۹سال۸ماه بیمه تامین اجتماعی هستم دکترم تشخیص ریه از کار افتادگی کلی ومادام عمر تایید کرده نظر شما

 35. سلام از کار افتاده کلی هستم. تفاوت اضافه حقوق خرداد. برای من ۱۸۰ تومن واریز کردن .من با این حقوق چه کار کنم .یکی به داد ما برسه

 36. سلام
  در صورتی که پس از محاسبه حقوق از کارافتادگی کلی کمتر از حداقل حقوق کار باشد ، چگونه محاسبه میشود؟

 37. سلام
  من از کار افتادگی ۴۶ درصد هستم سال ۱۴۰۰ عیدی به من ندادن و حقوق امسال چند می‌شد؟ پارسال ۶۹۰۰۰۰ تومان حقوقم بوده. باتشکر

 38. باسلام بنده ۳۷ساله هستم وسال گذشته به علت پارگی دیسک ۴و۵وتنگی کانال نخاعی جراحی سختی انجام دادم که داخل کمرم الان ۵عدد پیچ ومهره جا انداختند که مدن ۴ماه استراحت پزشکی پریافت کردم درحال حاضر ۱۰سال در جایگاه سوخت گاز سی ان جی مشغولم که الان باید هرشیفت ۱۲ساعت به طور دایم ایستاده وسر پا کارکنیم که الان بعد ازگذشت ۱سال جراحی بدون کمک قادر به نشست وبرخواست نیستم اگه میشه راهنمایی کنید که از کارافتادگی شامل میشه که اقدام کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 39. سلام من بیمه خویش فرما هستم.مرداد۱۴۰۰ دچار سکته مغزی شدم و سمت چپ بدنم فلج شدآیا به من از کار افتادگی کلی تعلق میگیرد؟از اول فروردین ۱۴۰۰ بیمه شدم

 40. باسلام من ۲۵ سال بیمه دارم،۱۵, سال است بیماری رنجی کشیدم شنوایی ضعیفی دارم وبیماری واریس وعفونت مثانه شدید دارم عفونت ادرارو عفونت فیستول دارم الان در خواست کمسیون پزشکی را دارم لطفاً راهنماییم کنید

  1. سلام
   ضمن آرزوی سلامتی
   مراحل از کار افتادگی تامین اجتماعی از درخواست معرفی به کمسیون پزشکی شروع و پس از تشکیل کمیسیون و صدور رای و ارسال به شعبه و در نهایت اعمال مزایای مربوطه به اتمام می رسد.

 41. باسلام.پدرم ۵۶سال سن داره و الان عمل قلب باز انجام داده. از قبل دیسک گردن شدید داره که دکتر گفته بود درمانی جز جراحی نداره.با ده سال سابقه بیمه. آیا جز شرایط از کار افتادگی میشن؟

  1. سلام من سه سال بیمه تامین اجتماعی دارم دچار بیماری آرترید روماتوید مفصلی و پزشک از کار افتاد کلی اعلام کرد آیا به من مستمری کامل پرداخت می شه یعنی چقدر در ماه بی‌زحمت راهنمایی کنید ممنون میشم.

  2. سلام
   بستگی به سابقه بیمه و میانگین مزد پرداخت بیمه داره. اگه سابقه کمتر باشه حداقل حقوق مستمری پرداخت می شود.

 42. سلام ببخشید بنده سه ساله کمرم و پام عمل کردم در شرکت اتفاق افتاد ولی بنده نمیدونستم گزارش حادثه ر نکردن و بنده بخاطر پام دچار عارضه کمر شدم و باعث عمل و مشکلاتت شدم وبعد مدتی که وقتش گذشت اخراجم کردن به کمیسیون پزشگی رفتم کلی قبولم نکردن الان کمرم مجدد به مشگل خورده حتی گردنم الان من از کار افتاده قبولم میکنن چون هیچ کاری نمیتونم بکنم کمرم کلی پیچ و مهره وجود داره حدودا فکرکنم نزدیک به پنج سال سابقه بیمه داشته باشم شایدم بیشتر

 43. سلام کسی که از کار افتاده کلی محسوب میشود گواهینامه شخص هم باطل میشود یا نه خیلی سوال مهمی هست کسی میدونه جواب بده

  1. سلام
   خیر
   ولی اشتغال در مشاغلی که توانایی های جسمی و روانی و فکری خاصی نیاز دارد صحیح نیست.

 44. با سلام .من ۴۰ سال دارم با ۲۰ سال سابقه دیسک کمر دارم الانم دیسک گردن گرفتم عصب دستم هم مشکل دارد میتونم از کار افتادگی بگیرم .دکتر گفته باید عمل بشی

  1. از کار افتادگی رو به سختی میدن. خودم با اینکه پاهام بی حسی پیدا کردن و یکی از پاهام نیمه فلج شده و کنترل ادرار هم ندارم یکبار قبولم نکردن و اعتراض کردم و نوار مثانه آوردم تا از کار افتادگی بهم دادن.

 45. بنده در سال نوددر حادثه کار شرکت دست چپم اسیب دیدکه سه تا انگشتم متلاشی شدن دوتاش پیوند کردم خوبن اما سر هستن و انگشت بزرگ وسطم یک بندش قطع شد و بیمه هم داشتم شکایت کردم کمسیون رفتم اما اگاهی چندانی نداشتم اعضای کمسیون گفتن پزشکی که عملت کرده در حقت ظلمکرده و ۵درصد زدن کار افتادگی بنده حدود۲۷سال سن داشتم و نااگاه و دیگه اعتراضی نکردم از اونموقع هر جا رفتم دیگه بخاطر نقص عضو قبول نمیکننن و بیمه اختیاری می ریزم و گار گری میکنم و واقعا دستم اذیت میشه چیزی به انگشت قطع شده بخوره چند ساعت دود میده و نمیتونم کار کنم تا اروم شه و یکی انگشتم ناخنش نصفه در اومده از زیر گوشت تیکه تیکه زده بالا واقعا و ۲۴خون ریزی میکنه گرفتار شدم به نظر شما میتونم الان اعتراض به رأی اونوقت کنم یا دوباره در خواست کار افتادگی بدم خواهش میکنم پاسخ بنده بدید کسی ندارم راهنمایی کنه

  1. سلام
   اگر از بابت خسارت جانی و دیه شکایت نکرده باشید می توانید شکایت کنید و اگر شکایت کرده باشید دیگر نمی توانید دوباره شکایت یا اعتراض کنید.
   رای کمیسیون پزشکی هم مدت داره که می توانید اعتراض کنید.اکنون با گذشت ده سال زمان اعتراض سپری شده.

 46. سید مرتضی کابلی

  سلام با عرض ادب خسته نباشید من چهارتا انگشتم با نصف کف دستم قطع شد کار افتاده میزنه تامین اجتماعی متاهل هستم یه فرزند دارم

 47. باسلام من ۴۴ سال وباسابقه ۸ سال آسم دارم سال۹۴ هر دودستم حادثه ای کاری وتحت عمل جراحی و چند روز قبل در منزل دچار حادثه ودست راستم شکست آیا کار افتاد کی به من تعلق می‌گیرد

 48. سلام‌
  من درسال ۹۱ تصادف کردم‌ در حین ماموریت که گزارش ناشی از کار دارم‌ الان ۷۲ درصد از کار افتادگی دارم‌ ولی حقوق من ۳۵۰۰۰۰۰ هزار تومان است که پول داروهای من هم نمیشود چون‌ مشکل آمبولی ریه هم‌ دارم‌ و طرف چپ بدنم را کامل خورد کرده ام الان برای افزایش حقوق چه کاری انجام بدهم؟

 49. سلام
  کسی که ازکارافتاده کلی باشه و۱۵ سال سابقه بیمه داشته باشه و شغلش هم راننده آژانس باشه حقوق ماهیانه ازکارافتادگی چقدر میشه؟

 50. با سلام
  این سوال منو تا حالا کسی نتونسته جواب بده حتی وکیل اداره کار
  برادرم حادثه کار براش اتفاق میفته و قطع نخاع از گردن میشه و پیمانکار مربوطه هم اون رو بیمه نکرده و خودش هم سابقه بیمه نداره حقوقشم ماهی ۴.۵ میلیون بوده الان میخوام بدونم که میزان حقوق دریافتی از کارافتادگیش چقدر میشه البته حادثه سال ۹۵ اتفاق افتاده بنا ب دلایلی الان ما شکایت کردیم اداره کار و تامین اجتماعی هم قبول کردن منتها آیا تامین اجتماعی همون حقوق سال ۹۵ رو قراره پرداخت بکنه یا طبق افزایش حقوق ها مال سال ۱۴۰۰ رو پرداخت میکنه
  با تشکر از کارشناس محترم/

 51. باسلام
  بنده از کارکنان ارتش هستم سال ۹۷ در پادگان جسم سنگین ب سرم برخورد کرد و به بیمارستان اعزام شدم و ۳ سانتیمتر پارگی لب تو پرونده بیمارستان داشتم و الان میخواستم بپرسم به ازای هر سانت متر چند درصد تعلق میگیره و مبلغ رو طبق سال ۹۷ حساب میکنن؟

  1. سلام
   اگر منظور شما بحث دیه و خسارت جانی باشد باید عرض کنم که درصد دیه و یا ارش را پزشکی قانونی تعیین می‌کند ولی مبلغ پرداختی دیه و خسارت جانی با دیه زمان پرداخت محاسبه می‌شود.

 52. با سلام و احترام
  پدر من از کارافتادگی ۶۶ درصد شده و ۱۱ سال هم بیمه پرداخت کرده
  میزان حقوق دریافتیش مشخص میشه چقد هست؟؟؟؟؟؟

 53. سلام پدر من ۱۵ سال بیمه اداره آب روستایی است ولی در ماه ۳الی۴روز حق بیمه به ایشون پرداخت میکنن وحقوقش ماهی۲۰۰ تومن الان پدرم دچار ضایع نخاعی شده و توانایی سر پا ایستادنو نداره. آیا از کار افتادگی بهش تعلق میگیره حقوقش در همین حد یاحداقل اداره کارو بهش میدن و سوال آخر آیا غرامت نقص عضو بهش تعلق میگیره؟ سپاس از راهنمایهاتون/

 54. با سلام
  بنده مچ پای راستم مادرزادی انحراف داشت و پارسال عمل کردم بعد ۶ماه سرکار بر اثر حادثه استخوان و پلاتین شکست و دوباره عمل جراحی داشتم وحالا بر اثر فشار زیاد استخوان و پلاتین شکسته میخواستم بدانم با داشتن ۱۷ سال سابقه میتوانم از کار افتادگی بگیرم و در صورت تایید کمیسیون پزشکی برای دریافت از کار افتادگی حقوق دریافتی چقدر می‌شود ممنون از شما

  1. سلام
   شرایط سابقه بیمه برای درخواست از کارافتادگی برقرار است.
   تعیین میزان درصد و نوع از کار افتادگی را کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی تعیین می‌کند که میزان حقوق دریافتی نیز به میزان از کارافتادگی بستگی دارد.

  2. کمسیون پزشکی رای به کوتاهی ۲,۵تا۵ سانتی متر کوتاهی و نقص عضو و بیماری آرتروز یک طرفه هیپ با تغییرات رادیولوژیک گردید محدودیت حرکتی داده و نقص عضو میزان از کارافتادگی کمتر از ۶۶ درصد نوشته

  3. سلام کمیسیون پزشکی رای به کوتاهی پا و آرتروز و نقص عضو در کارافتادگی کمتر از ۶۶ درصد داده است.

  4. باسلام
   من ۴۷ سالم ۱۶ سال پیوند کلیه زدم. یکبار کمسیون پزشکی رفتم رد کردن اما اعتراض نزدم. دوباره میتونم دنبال کار افتادگی بیفتم یا نه؟ الان ناراحتی قلبیم دارم.

  5. سلام
   از بابت هر بیماری یک بار امکان درخواست وجود دارد ولی الان از بابت بیماری دیگری می توانید دوباره درخواست بدهید.

 55. با سلام و وقت بخیر
  بنده بیمه شده قالیبافان هستم برای خرید لوازم کار به بازار می رفتم ک متاسفانه تصادف کردم و بینایی کامل چشم چپ خودم رو از دست دادم و چشم راست هم ۷دهم دید داره میخواستم ببینم از کار افتادگی کلی بهم تعلق میگیره و اینکه چون ۱۵ سال سابقه بیمه دارم خواستم ببینم آیا تو حقوقش هم تاثیر داره یا خیر ؟؟؟

  1. سلام
   بنده ۴۰ سالمه و مجرد . و سابقه بیمه ۱۰ سال هستم و معلولیت شدید شنوایی و بینایی هستم و طوریکه چشم چپم عدم بینایی و راست هم ۳۰ درصد کارایی دید رو از دست داده . این عارضه معلولیتی مادرزادی بود اما از ۱۵ سال پیش بیشتر شد طوریکه سال ۹۰ در سازمان بهزیستی تشکیل بیمه شد . یکسال از بیمه بیکاری استفاده کرده‌ام . آیا الان با سابقه ۱۰ سال بیمه و ناتوانی در بینایی با نمره عینک ۲۴ مثبت. و شنوایی شدید میتونم از کارافتادگی اقدام کنم و با چه مقدار برایم محاسبه خواهد شد.

  2. سلام
   تایید و تعیین میزان از کارافتادگی در صلاحیت کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است. عارضه هایی که قبل از شروع بیمه پردازی در بیمه شده وجود دارند نمی توانند باعث از کارافتادگی بیمه شده شوند.

  3. سلام.من سال ۹۹ از ارتفاع سقوط کردم ک باعث شکستگی ۲ تا مهره کمر و پارگی ۳ تا دیسک کمر شدم و ضایع نخاعی شدم و تنگی کانال کمرم داشتم که جراحی شدم و پروتز گذاشتند که الان قادر به ایستادن وحتی نشستن نیستم که ۲ ماه پیش کمیسیون رفتم چون قادر به رفتن از پلها نبودم دکتر کمیسیون همینجوری ۳۰ درصد نقص عضو زده ک اعتراض نمودم چون کتترل ادرار ومدفوع هم ندارم ک از پزشک نورولوژی نامه اوردم ونوار مثانه هم دادم ایا بااین وضعیت کارافتاده میشم با۱۵سال سابقه کاری و حادثه کار بوده ممنون میشم جواب بدید

  4. سلام
   آرزوی سلامتی دارم
   تشخیص میزان و درصد از کار افتادگی صرفا در صلاحیت کمیسیون پزشکی است و باید ادعاهای خود را از طریق کمیسیون مطرح کنید.

 56. محمد عارف مرادی

  سلام من کارگر آب فاضلاب روستایی هستم با بیست سال بیمه با۵۲سال سن دارای بیماری قلب و تنگی نفس و دیسک بالای ران هر دوپا و اکنون فرسوده شدن کشکک زانو پای راست که درحال حاضر باگذاشتن عصا زیر بغل راه میرم آیا کارافتادگی تامین اجتماعی شامل حال من میشود لطفا راهنمایی فرمایید

  1. سلام
   شرایط از کار افتادگی شامل حداقل دو مورد می‌شود:
   ۱- داشتن سابقه بیمه حداقل ۱ سال در ۱۰ سال آخر منجر به بیماری که حتما ۹۰ روز از مدت باید در یک سال آخر باشد.
   ۲- داشتن درصد از کارافتادگی که این موضوع فقط در صلاحیت و تخصص کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است.
   در صورتی که شرط اول را داشته باشید درخواست از کارافتادگی را به شعبه تامین اجتماعی ارائه نمایید تا شرط دوم را کمیسیون بررسی نماید.

 57. سلام و خسته نباشید، من یازده سال سابقه بیمه دارم و چند ماهی است که چشم چپم نمیبیند و قابل برگشت نیست ،دیسک گردن دارم و زخم معده گرفته و تحت درمان هستم و تحت پوشش بهزیستی هستم آیا میتوانم اقدام به ازکارافتادگی بکنم. باتشکر

 58. سلام وقت بخیر پدر من کمیسیون ۲۵ درصد از کار افتادگی براش زدن میشه توضیح بدین ۲۵ درصد یعنی چی ؟؟یعنی پدر من باز توان دارند بعد از دو ماه کما بودن رانندگی کنند آیا رانندکی هوشیاری کامل نمیخواد ؟؟

  1. سلام
   درصد تعیین شده در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی میزان کاهش قدرت و توانایی انجام کار است. پس از بروز بیماری یا حادثه قسمتی از توانایی بیمه شده کاهش می‌یابد و مسلم است که توانایی انجام برخی کارها و مشاغل را نداشته باشد.
   به عنوان مثال چنانچه کارگری در شغل خود دچار از کارافتادگی جزئی شود و کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که توانایی انجام آن کار را ندارد و یا ادامه آن کار برایش زیانبار است کارفرما مکلف است کارگر را در شغل سبک‌تری به کار گمارد.

 59. باسلام وخسته نباشید
  تشکر از سایت خیلی خوبتون
  بنده ۳۶ ساله با ۱۷ سال سابقه بیمه و شغل نگهبانی دراداره دولتی
  چندماه پیش سکته حاد قلبی در محل کار گرفتم و دوبار عمل استنت گذاری و هم اکنون نیز عمل تعبیه باطری قلب به علت نارسایی شدید قلبی با کارکرد ۲۵٪ جلسه اول کمیسیون رو رفتم که به پزشک معتمد سازمان معرفی شدم و بعد از اکو تایید کردن و گفتن درجلسه آینده کمیسیون ازکارافتاده کلی میشم.
  باتوجه به اینکه بیشتر دکترایی که مراجعه کردم گفتن احتمال زیاد استرس شغلی باعث این بیماری شده آیا میتونم تو کمیسیون پزشکی مطرح و ثابت کنم؟چون شغلم با شیفت ۲۲/۵درصد و نگهبانی و پر استرس میباشد.
  حقوق الانم ۷۵۰۰ ومتوسط دو سال آخرم ۵۲۰۰ میباشد دریافتی مستمری ازکارافتادگیم با همسر و دوفرزند چقدر میشه؟
  و سوال آخر اینکه اگه حقوقم خیلی کم بشه میتونم بعداز تایید از کارافتادگی در کمیسیون پزشکی انصراف و به کارم ادامه بدم؟
  خیلی واسم حیاتیه لطفا جواب بدین
  با تشکر

  1. سلام
   اینکه علت بیماری شما چی هست و آیا شغل شما مسبب آن بوده که می تونید مطرح کنید. ولی باید ببینید هدفتون از اینکه بگید این بیماری شغلی و ناشی از کار بوده یا نه مهم هست که نتیجه ای می‌خواهید بگیرید.
   اگر هدف ادعای خسارت باشد که کمیسیون در این ارتباط باید از طریق مراجع قضایی اقدام نمایید و تاثیری در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی و مراحل از کار افتادگی ندارد با این تفاوت که چنانچه از کارافتادگی به موجب حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی باشد شرط سابقه بیمه را ندارد.
   مستمری از کار افتادگی کلی هم بستگی به سابقه واریز بیمه شما دارد که اینجا قابل محاسبه و پیش بینی نیست و می‌توانید از طریق شعبه مربوطه و یا حساب کاربری تامین اجتماعی به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.

 60. سلام
  من‌۳۸سال سن دارم بیماری صرع دارم و بخاطر بیماری پخش در سر قابل عمل هم نیست و در کمیسیون هم تایید میکنند
  ولی می گویند بخاطر کارت معافیت پزشکی تعلق نمیگیرد چون قبل از خدمت بیمه نبودی
  این دیگه چه قانونی من قبل از خدمت مدرسه درس میخوندم

  1. سلام
   یکی از شرایط از کارافتادگی تامین اجتماعی این است که بیماری پس از شروع بیمه شدن اتفاق افتاده باشد.

 61. با سلام من برای استراحت بین ساعت کاری به منزل میرفتم که تصادف کردم و پای چپ م دچار خرد شدگی اینترکانتر فمور چپ و شکستگی فمور چپ شد و بعد از شش ماه استراحت دچار کوتاهی چهار سانتی پام شدم حالا می‌خوام اقدام کنم برای از کارافتادگی …

  1. سلام
   برای اقدام به از کار افتادگی تصادف باید پزشک معالج پس از تکمیل درمان به کمسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی نماید. کمسیون پزشکی در خصوص میزان از کارافتادگی تصادف اظهار نظر می کند.

 62. من از ناحیه پای راست پشت زانوم شکسته ودو عددپلاتین سی سانتی گذاشتن والان پنچ ماه که استراحت پزشکی دارم .آیا میتوانم برای کار افتادگی اقدام کنم

  1. سلام
   ضمن آرزوی سلامتی
   در صورتی که پزشک معالج شما تشخیص دهند که طول درمان خاتمه یافته و احتمال از کارافتادگی وجود دارد می تواند شما را برای درخواست از کار افتادگی به کمسیون پزشکی معرفی نماید.

 63. باسلام،برادر من دوماه پیش درحین کار در معدن شن و ماسه دچار آسیب شدید به شبکیه چشم شد،و تحت جراحی قرار گرفت،هم از لحاظ زیبایی ظاهری و هم کارایی چشمش آسیب دیده،الان دید چشم راستش پنج دهم هستش.آیا میتونه از کار افتادگی بگیره؟

  1. سلام
   فرآیند و شرایط از کار افتادگی و شرایط آن در متن مقاله و پیام‌های قبلی کامل توضیح داده شده است.
   بیمار پس از طی مراحل درمانی توسط پزشک معالج به کمیسیون تامین اجتماعی معرفی می شود و پزشکان کمیسیون در مورد درصد از کارافتادگی بیمه شده اظهار نظر می کنند. ممکن است بیمه شده از کار افتاده کلی نباشد و از کار افتاده جزئی شناخته شود.
   در هر حال باید از طریق مراحل قانونی اقدام شود

  2. سلام
   بنده از اردیبهشت ماه امسال مبتلا به هپاتیت B وd مزمن هستم و ناقل این بیماری هستم آیا با سابقه ۹سال و۸ ماه میتوانم از مستمری از کار افتادگی باشم
   در ضمن به دلیل بیکاری ونبود وسع مالی از دوسال قبل بیمه ای برای اینجانب واریز نشده
   ممنون میشم جواب بدین

  3. سلام
   آرزوی سلامتی دارم براتون
   باید برای درخواست از کار افتادگی حداقل یک سال بیمه در ده سال آخر که نود روز آن در یک سال آخر است وجود داشته باشد. بنابراین شما شرایط سابقه بیمه از کارافتادگی را ندارید.

 64. سلام
  ۵ سال پیش منو با اسلحه شکاری زدن ۱۹تا ساچمه بدنم هست ۹تاسرم بقیه صورتم وشانه هام من چکارکنم قبلاً هیچ مشکلی نداشتم الان یک هوی میترسم میرم ترمز ماشین لطفاراهنمائی کنید

  1. سلام
   من دیسک (۴) کمرم حدود پنج ماه پیش زد بیرون و پزشک بهم گفت اورژانسی باید عمل کنی چون هر دو پاهایم بی حس شده بود و دکتر گفتند اگر سریع عمل نکنی احتمال داره کنترل ادرار و مدفوع را از دست بدی الان بعد از ۵ ماه استراحت پزشکی که داشتم هر دو پاهام بی حس است و تعادل ندارم و پاهایم هر دو خواب میره وقتی میشینم یا راه میرم. امروز کمیسیون پزشکی که رفتم سه ماه استراحت مجدد بگیرم که دکتر داده بود را کمیسیون تایید نکرد گفت شما نوار عصب که گرفتی فلج نشون نمیدهد.پس استراحت به شما تعلق نمیگیره. بنظر شما چیکار کنم من چون ۵۸ سال سن دارم و ۲۷/۵هم سابقه تامین اجتماعی دارم و شغلم هم راننده تریلی بودم.الان کارت سلامت بهم نمیدند که کارت هوشمندم را فعال کنم چون مشکل پاهایم بی حسی است و با عصا یا واکر حرکت می کنم برای رانندگی و برای پرداخت حق بیمه. بنظر شما چیکار کنم من بروم بیمه ام بصورت آزاد پرداخت کنم. یا راهی دیگر وجود داره.

  2. سلام
   آرزوی سلامتی دارم.
   باید تا سن ۶۰ سالگی به نحوی بیمه واریز نمایید. در صورتی که قادر به کار نباشید نیز می‌توانید به صورت اختیاری بیمه واریز کنید.

 65. باسلام اینجانب کارگر ساختمانی هستم پای چپم سرطان بدخیم وعمل و شیمی درمانی وپرتو درمانی کردم وقبلا هم عمل واریکسل انجام دادم ایا کارافتادگی شامل بنده می شود؟ درضمن ۱۲سال بیمه دارم.

  1. سلام
   آرزوی سلامتی دارم براتون
   تشخیص اینکه آیا بیماری شما شرایط از کار افتادگی را دارد یا نه فقط در صلاحیت و تخصص کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی است.

 66. اروجعلی بوستانی

  اینجانب کارافتادگی ناشی ازکار سی وسه درصدی بودم الان که بازنشسته شدم این حقوق کارافتادگی تامین اجتماعی نه درحقوقم اعمال کردند و آن راقطع کردندچه کارکنم؟

 67. نظرپورقندعلی

  سلام
  من ۷ سال بیمه دارم بر اثر سوختگی با قیر در خانه. آیا می‌توانم از کارافتاده شوم؟
  ممنون ازشما

  1. سلام
   آرزوی سلامتی دارم.
   طبق ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی شرط سابقه بیمه برای از کارافتادگی به این صورت است:
   در حوادث ناشی از کار سابقه بیمه ملاک نیست و حادثه دیده با هر میزان سابقه بیمه می تواند نسبت به از کارافتادگی اقدام کند.
   در بیماری ها و حوادث غیر ناشی از کار، باید ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری یک سال سابقه بیمه کار، که ۹۰ روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد لازم است.
   پس از وجود شرایط بالا میزان از کارافتادگی در کمسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی تعیین می شود.

 68. باسلام جراحی مهره یک دو داشتم به دلیل سرخوردگی مهره کمر پلاتین کار گذاشتن بعداز یکسال استراحت مشغول بکار شدم ولی ازناحیه کف پای راست درد شدیدی داشتم مجبور به ترک کارم شدم آلن هنوز پای راستم هنوز درد میکند وقادربه کارکردن نمی‌باشم درضمن روی راه رفتنم تاثیر گذاشته وبادرد راه میروم میتونم برای کارافتادگی اقدام کنم چطوری باتشکر از راهنمایی شما

  1. سلام
   آرزوی سلامتی دارم
   برای ادعای از کار افتادگی باید پزشک معالج شما را به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی نماید تا بررسی شود.

 69. سلام بنده ساکن بندر ماهشهر هستم پارسال قطع عضو شدم. درخواست ارسال کردن اهواز کمسیون پزشکی اهواز الان ۸ ماه شد تماسی با من نگرفتند.

  1. سلام
   ضمن آروزی سلامتی و بهروزی باید از شعبه یا اداره ای که کمسیون در آن تشکیل خواهد شد پیگیری نمایید.

 70. باسلام من حدود۲۰ ساله اهداکلیه داشتم وحالا۲ساله کلیه من دفع پروتین پیداکرده وشنوایی من هم۶۰درصد کم شده وزانوی راست من وآرنج چپ من آرتروز داره کار کردن خیلی مشکل شده آیاباداشتن۲۰سال سابقه بیمه تامین اجتماعی و۴۶سال سن میشه از کارافتادگی استفاده کنم

  1. هادی پیروزرام

   با سلام
   می توانید از طریق تامین اجتماعی اقدام کنید تا پزشک معالج و کمیسیون های پزشکی بررسی کنند و از کار افتادگی شما را تعیین نمایند.

  2. با سلام من کارگر آلومینیوم ساز هستم ۱۸ سال شنوایی من ۵۰درصد کم شده میشه از کار افتادگی استفاده کنم؟

  3. سلام
   مرجع تشخیص از کارافتادگی کارگران کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است. پزشک معالج بیمه شده را به کمیسیون معرفی می نماید. اعضای کمیسیون در مورد از کارافتادگی و درصد آن تصمیم می گیرند.

 71. سلام بیماری ام اس و ضایعات مغزی و دیسک کمر L4و۵ وتنگی کانا نخاعی L4 وL5 رادارم و نامه هم از هر دو پزشک دارم آیا با این اوصاف از کار افتاده کلی میشوم.
  خواهش میکنم واضح بگین کارافتاده کلی میشوم یا نه
  فقط نگین بستگی به کمیسیون داره خواهش میکنم

  1. با سلام
   درخواست شما باید در کمیسیون های مربوطه بررسی گردد و نظر کمیسیونها ملاک عمل خواهد بود.

 72. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان و نخبگانی که در رابطه با هر کاری مردم را از سردرگمی ویا استرس کمک میکنید؟ ببخشید بنده نزدیک به ۸ سال بیمه تامین اجتماعی دارم و چهار سال هستش که نمیتونم کار کنم اولاکه دکتر میرفتم هر چی که می‌شد مثال تشنج و هر مریصی دیگر می‌گفتند مال اعصاب تون هستش اقدام به از کارافتادگی کردم که متاسفانه در نوبت اول ۶۶%کمتر زدند ونمیدانم که چند درصد زده اند خلاصه اعتراض زدم به رای کمیسیون و دوباره رای بدوی را مورد قبول دانستند؟ بهد از چند مدت که دوباره به دکتر مراجعه کردم معلوم شد که بنده (فلج تارهای صوتی،تیروئید شدید، عفونت معده، کمبود ویتامین، مشکل اعصاب،وضایع نغاعی و کم‌کاری کلیه و،،،،،،،،،،؟ را دارم دوباره مراجعه کردم گفتند باید مدتی بگذرد و این مدت که عدود چهار، پنج ماه بودش دوباره مراجعه کردم و در پاسخ گفتند که مدارک شما مال سال ۹۹ هستش برید مدارک سال ۱۴۰۰ برامون بیارید حال موندم با این وضعیتی که هماز نظر جسمانی و مالی دارم موندم باید چکار کنم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم؟ ولی جوابتون اگر بجز جواب اداره باشد تا عمر دارم دعای بخیر برای شما عزیزان را از خداوند منان می‌طلبم اگر جوابتون مثل اداره هم باشه که برو مدارک سال ۱۴۰۰ بیار باز هم ممنون و دعای خیر برای شما عزیزان و زحمتکشان را از خداوند متعال طلب خواهم کرد؟
  (خسته نباشید)

  1. با سلام
   برای کسب اطلاعات در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

 73. باسلام وخسته نباشید
  آیا برای بیماری دیسک کمر که نیاز به عمل دارد اگه عمل بکنن بالفرض آیا تقاضای از کار افتادگی پذیرفته میشود ؟

  1. با سلام
   پذیرفتن یا نپذیرفتن از کار افتادگی بستگی به نظر کمیسیون های مربوطه دارد.

 74. ممنون از پاسخ دهیتون
  من نه سال سابقه بیمه کارگران ساختمانی درجه دو و ده ماه بیمه کارگر کارخانه با حقوق پایه اداره کار تا قبل از سانحه داشتم

 75. سلام بنده برج هشت پارسال دچار سانحه شدم و الان ۴۲درصد از کار افتادگی برام زدن میخواستم بدونم مبلغ ریالی چند میشه در ماه؟

  1. با سلام
   این مبلغ بستگی به بیمه واریزی شما دارد و باید از سامانه تامین اجتماعی مطلع شوید.

 76. پدرم ۱۹ سال سابقه بیمه دارد
  و سکته مغزی کرده که رگ مغزش پاره شده و به وسیله شنت رگ ها وصل شده و بهبود حاصل شده ولی عواقب سکته اعم از تشنج دارد که داروهای قوی مصرف میکنه گواهی نامه رانندگی ش رو باطل کرده
  به نظرتون برای کمسیون اقدام کنم نتیجه میگیرم؟

 77. سلام
  من با ۸ سال سابقه پرداخت بیمه به علت بیماری خاص از کار افتاده کلی شدم و مستمری هم حداقل حقوق تقریبا ۲۲۰۰ میگیرم میخواستم بدونم در سال جدید چقدر میگیرم
  با تشکر

  1. سلام
   هنوز مصوبه افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان مشخص نشده است.
   به محض تصویب در کانال تلگرام قانون کار و بیمه به آدرس kartaban و در قسمت مقالات سایت منتشر خواهد شد.

 78. سلام وخسته نباشید.طبق رای کمیسیون بالای ۶۶درصد ازکار افتاده کلی شدم ۱۴ سال سابقه مشاغل سخت دارم بیماری ناشی از کار نبوده.حقوق آخرم در شرکت۵۷۰۰۰۰۰ بوده.یک فرزند پسر دارم ومادرم هم تحت حمایت من است یعنی دفترچه بیمه دارد.خواهش میکنم بفرمایید حدودا چقدر مستمر ی به من میدن؟با تشکر

  1. با سلام
   مستمری از کار افتادگی با توجه به سابقه بیمه و میانگین پرداخت حق بیمه تعیین می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تامین اجتماعی محل مراجعه نمایید.

  2. سلام برادر منم الان دقیقا تو وضعیت شما هستم
   اگه از کارافتاده شدین دریافتی الانتون چقدر شده؟
   به هر جا رفتم جوابی نگرفتم

 79. با سلام
  من انگشت شصت و اشاره دست راستم بر اثر حادثه کار با دو سال سابقه از کار افتادن برام مقطوع زدن میخواستم ببینم مقطوع یعنی چقدر میدن یا آیا اعتراض بزنم از کار افتاده میشم

 80. سلام
  تیر ۹۸ با۵ سال سابقه کار دچار حادثه در کار شدم و کمیسیون پزشکی امسال ۳۰ درصد از کارافتادگی تعیین کرده .چه مبلغی به من تعلق میگیره؟

 81. دچار حادثه حین کار شدم ازناحیه مچ دست تا انگشتام از کار افتادن عصب ندارن فقط شصتم خیلی کم کار میکنه از کار افتاده جزییم کردن نه مچ کار میکنه نه بقیه انگشتام میخواستم ببینم اعتراض بزنم از کارافتاده کلی میشم

  1. سلام
   ضمن آرزوی سلامتی در خصوص از کار افتادگی کارگران در یادداشت های قبلی نیز بحث شده است که این امر تخصصی است و به بررسی و نتیجه کمسیون پزشکی تامین اجتماعی بستگی دارد. اعلام نظر در این خصوص ممکن نیست.
   حق اعتراض به نتیجه کمسیون پزشکی تامین اجتماعی نیز پیش بینی شده است و می توانید اعتراض کنید.

 82. با سلام و خسته نباشید .
  حدود هشت سال در کار سخت و زیان آور مشغول بودم ودر اثر جراحی قلب از کار افتاده کلی شناخته شدم .مستمری و مزایا چه مقدار تعلق می گیرد.
  ممنون

  1. سلام
   برای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار مستمری معادل بازنشستگان حداقل حقوق بگیر قانون کار پرداخت می شود.
   شرط سابقه : ۱۰ سال آخر یک سال که ۹۰ روز آن در یک سال آخر باشد.

 83. بنده با کامیون چپ کردم و بیمه رانندگان پرداخت میکردم
  کمیسیون پایین تر از ۶۶ درصد از کار افتادگی برایم زده
  و ۲۲ سال سابقه بیمه دارم
  ? از لحاظ ریالی چقدر می‌شود؟
  ممنونم ?

 84. دکتر اعصابم گفته فرم از کار افتادگی کلی بگیرم چون قرص مصرف میکنم ۲۴سال سابقه دارم آیا مبنا حقوق ثابت است یا مبلغی که واسه بیمه کم میشه چون من اضافه کار زیاد دارم

  1. سلام
   چنانچه در کمسیون پزشکی تامین اجتماعی از کارافتاده کلی شناخته شوید مبنای محاسبه مستمری حق بیمه پرداختی خواهد بود.

 85. سلام من کار افتاده کلی هستم ولی دوماه اول امسال حقوق یک و هشت صد دادن ولی بعد از همسان سازی یک و چهارصد دادن قضیه چیه

 86. ایا بر اثر صدماتی که درحین کاردیده ام یعنی سقوط از ارتفاع درمحل کار، که شامل (شکستگی جمجمه،ازبین رفتن حس بویایی،شکستگی دماغ و۳ عدد دندان، شکستگی کتف تاارنج دست(پلاتین زدن)، شکستگی دو مهره کمر و کانال نخاعی(پلاتین زدن) ایا از کارافتادگی شامل حال ما میشود؟

  1. سلام
   آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما دارم.
   تشخیص از کارافتادگی و درصد آن امری تخصصی و در صلاحیت کمسیون پزشکی تامین اجتماعی است.

 87. سلام
  از کار افتادگی کلی دارم تا سال گذشته حداقل حقوق رو که معادل حداقل حقوق یک ماه کارگر بود دریافت می کردم اما امسال با طرح همسان سازی از حداقل حقوق یعنی دومیلیون و هشتصد هزار تومان تنها دومیلیون و یکصد هزار تومان دریافت میکنم .
  آیا طبق ماده ۷۲ و۱۱۱قانون تامین اجتماعی تخلف نکرده است .
  آیا درسال جدید که حداقل حقوق سه میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده
  حقوقم سه میلیون و پانصد هزار تومان میشود .سپاسگزارم از راهنمایی شما
  لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام
   نحوه ی اعمال هماهنگ سازی حقوق تامین اجتماعی با توجه به میزان سابقه بیمه و مبلغ مستمری اعمال می شود و باید موضوع را از شعبه تامین اجتماعی مربوطه پیگری نمایید که به سابقه بیمه شما دسترسی دارند.

 88. باسلام
  جدول مربوط به مستمری از کار افتادگی کلی برای حوادث ناشی از کار اشتباه است. در واقع میزان پرداخت مستمری کلی برای حوادث و بیماری ناشی از کار و غیر ناشی از کار یکسان است. در جدول مذکور میزان سابقه کار برای حوادث ناشی از کار در نظر گرفته نشده است.

  1. سلام
   طبق ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری به بیمه شدگانی که ناشی از حادثه یا بیماری ناشی از کار از کار افتاده کلی می شوند سابقه واریز بیمه شرط نیست.
   ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی :

   بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی ازکار را خواهد داشت.

  1. سلام
   چنانچه حادثه ناشی از کار منجر به از کارافتادگی کامل گردد در محاسبه مستمری میانگین حقوق سال های آخر موثر هستند و باید سازمان تامین اجتماعی با توجه به سابقه بیمه شما محاسبه و اعلام نماید. لطفا از شعبه بیمه خود مساله را پیگیری نمایید.

 89. سلام بیمه بیکاری بودم که تصادف کردم نقص عضو دارم کمیسون پزشکی تامین اجتماعی رفتم بالای ۶۶ درصد برام ازکارافتادگی دادن میخواستم بدونم چون تو بیمه بیکاری بودم ازکار افتادگی بهم تعلق میگیره

  1. با سلام انگشت شصتم راستم در حال انجام کار از بند اول جدا شد چند درصد کارافتادگی بهم تعلق میگیره

 90. سید مصطفی جعفری

  هر دو کلیه هام سنگ سازه یعنی ماهیانه سنگهای ۵ میلی میسازد.
  و هردو پا هام از ناحیه مفصل ران ساییده شده که حالت گردی خود را از دست داده پای راست۴سانت پای چپم۲سانت
  که باعث درد دائم شده.
  میخوام بدونم با شرایط فوق بیمه کارافتادگی بهم تعلق میگیره.تورو خدا کمکم کنید.

  1. با سلام و آرزوی سلامتی
   فرایند از کار افتادگی به این صورت است که پس از تکمیل مراحل درمان از جانب پزشک معالج بیمه شده باید از طریق شعبه مربوطه به کمسیون پزشکی معرفی گردد. چنانچه کمسیون پزشکی از کار افتادگی با هر درجه بیمه شده را تایید نماید بیمه شده می تواند از مزایای آن بهره مند گردد.

  2. سلام
   من بیماری اعصاب دارم و پزشک به من گفته که از کار افتاده شدی و تا اخر عمر باید دارو مصرف کنی آیا حقوق از کار افتادگی شامل من میشه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران