از اینکه از خدمات کارتابان استفاده می کنید به خود افتخار می کنیم.

ارتباط ما با شما یک طرفه نیست و ما نیز به تماس های شما نیاز داریم.

یکی از کانال های زیر را انتخاب نموده و پیام خودتان را به ما برسانید.

منتظر تماس شما هستیم……..

خواهشمندیم

طبق راهنمای تماس برای هر موضوع کانال مناسب را انتخاب فرمایید تا بتوانیم پاسخگویی شایسته ای داشته باشیم….

پنل کاربران

برای 

خدمات – مشاوره – تنظیم اسناد و مدارک کارفرمایان

پرسش و پاسخ

برای طرح

سوالات عمومی قانون کار و تامین اجتماعی

راه های ارتباط با ما