دوره های آموزشی قانون کار

دوره جامع آموزش ویدئویی محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

تعاریف و اصطلاحات، بخشنامه مزد، حقوق، پایه سنوات تجمیعی و جدول تصاعدی مزد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، ماموریت، کسورات بیمه و مالیات و تنظیم فیش حقوق قانون کار

آموزش ویدیوئی ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری – مدارک مورد نیاز – نحوه احراز هویت – آموزش کامل ثبت نام در سایت سامانه جامع روابط کار

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر