خدمات ویژه کارتابان به کارفرمایان عبارتند از....

اگر درباره کارکرد کارگران و میزان حقوق و دستمزد آ‌نها اطلاعات کافی نداشته باشید، نیاز به یک مرجع اطلاعاتی معتبر دارید. کارشناسان کارتابان با وجود سال‌ها سابقه در زمینه حقوق کارگر و کارفرما و قوانین قانون کار، کلیه اطلاعاتی که نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهند.

حقوق، دستمزد و مزایا

لیست حقوق و مزایا

فیش حقوق

برگ تسویه حساب

پرداخت سنوات خدمت کارگران

قرارداد کار قانون کار

قرارداد کار ساده قانون کار

قرارداد طبقه‌بندی مشاغل قانون کار

قرارداد کار شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری

قرارداد کار کارمزدی

قرارداد کار ساعتی

برنامه کارکرد کارگران

تنظیم ساعات‌های کار کارگران

تغییر ساعات‌های کاری

شیفت‌های کاری

روزهای کاری

بیمه و تامین اجتماعی

لیست بیمه

عناوین شغلی

بیمه بیکاری

بیمه مسئولیت

ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار

تکالیف ایمنی کارفرما

مسئول ایمنی

پیشگیری از حوادث کار

گزارش حادثه

شکایت کارگران

دفاعیه کارفرما از خود

اعتراض به رای اداره کار

شکایت به دیوان عدالت اداری

اجرای رای اداره کار