محاسبه آنلاین مزد و مزایای قانون کار و قرارداد کار

برای دریافت تکی مزایا و یا محاسبات کامل حقوق و مزایا به شکل فیش حقوق روی دکمه های زیر کلیک کنید:

مزایای قانون کار
۱-اضافه کاری
۲-شب کاری
۳-جمعه کاری
۴-عیدی و پاداش
۵- سنوات و پایان کار
۶-پایه سنوات
آنلاین فوری
فیش حقوق قانون کار
عادی
ویژگی ها
۱-مجموع حقوق و مزایای تا سقف پله دوم معافیت مالیاتی
۲-ویژه کارفرماها و کارگران
آنلاین فوری
فیش حقوق قانون کار
طبقه بندی مشاغل
ویژگی ها
۱-بدون محدودیت
۲-ویژه کارفرماها و کارگران

پنل کاربران
فیش حقوق قانون کار
پاره وقت
ویژگی ها
۱- بدون محدودیت
۲-ویژه کارفرماها و کارگران

پنل کاربران

برای دریافت قرارداد کار به صورت ساده و آنلاین و یا سفارشی ویژه  روی دکمه های زیر کلیک کنید:

قرارداد کار رایگان
تنظیم مطابق آخرین مقررات
به نام کارگاه و کارگر کاملا سفارشی
آنلاین فوری
قرارداد کار
سفارشی ویژه
ویژگی ها
پاره وقت و ساعتی
کارمزدی
طبقه بندی مشاغل
شرکت های خدماتی
پنل کاربران