محاسبه آنلاین حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

دانلود رایگان فیش حقوقی قانون کار

برای دانلود فیش حقوقی کارگران شامل

حقوق – مزایا – بیمه – مالیات
یکی از دکمه های زیر را انتخاب نمایید…

آشنایی با محاسبه آنلاین حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و فیش حقوقی اداره کار

چرا از محاسبه آنلاین حقوق و مزایا و کسورات ۱۴۰۱ استفاده کنیم؟

محاسبه آنلاین حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ دو مشکل و مساله اساسی در این زمینه را حل می‌کند.

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران و از طرفی کسورات آنان می‌تواند شامل دو قسمت باشد: ۱- اطلاع از مبالغ و مقادیر و ضرایب ۲- محاسبه حقوق و دستمزد و مزایا و کسورات طبق اطلاعات موجود

در سامانه محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ در ابتدا نیازی به جمع‌آوری اطلاعات و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد و مالیات و بیمه و … وجود ندارد. چون در داخل فرم محاسبه آنلاین حقوق و مزایا و کسورات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ این مقادیر جاگذاری شده و به صورت خودکار در فرم جاگذاری می‌شود.

از طرفی فرم محاسبه آنلاین حقوق و مزایای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به صورت فرمول نویسی شده است و کافی است که اطلاعات اولیه مانند روزهای کاری، ساعات کاری وارد شود و بقیه موارد به صورت خودکار محاسبه می شود.

فرم فیش حقوقی آنلاین قانون کار ۱۴۰۱ چه محدودیت هایی دارد؟

با توجه به تنوع بسیار زیادی که در نظام های پرداخت مزدی وجود دارد لذا طراحی یک فرم محاسبه آنلاین حقوق نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری و کارفرمایی باشد. محاسبه آنلاین حقوق موجود صرفا برای کارکردهای غیر طبقه بندی مشاغل، کارکرد تمام وقت و با سقف حقوق و مزایای معادل سقف اولین پله مالیاتی طراحی شده است.

چنانچه فرم های موجود محاسبه آنلاین حقوق و مزایا و کسورات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با شرایط کاری شما مطابقت نداشته باشد و از حدود این فرم خارج باشد می‌توانید از طریق پنل کاربران درخواست فیش حقوقی و محاسبات حقوق و مزایای سفارشی ارائه نمایید.

انواع فیش حقوقی اداره کار ۱۴۰۱

برای استفاده از سامانه محاسبه آنلاین حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ دو حالت تعریف شده است. در دکمه‌های ابتدای صفحه دو نوع فرم وجود دارد: ۱- فرم محاسبه آنلاین حقوق و مزایای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صورت رایگان. این نوع فیش حقوقی آنلاین دارای زمینه تبلیغاتی است. ۲- فرم محاسبه آنلاین حقوق پولی. این فرم از لحاظ محتوی مانند فرم رایگان است ولی دارای زمینه تبلیغاتی نیست.

فیش حقوقی به چه شکلی قابل ذخیره و دانلود است؟

پس از کلیک روی دکمه فیش حقوقی آنلاین ۱۴۰۱ فرم محاسبه آنلاین باز شده و پس از تکمیل فرم دکمه انتهای فرم کلیک می‌شود.

فرم و محاسبات آنلاین حقوق و مزایا و کسورات به صورت فایل پی دی اف PDF دانلود می‌شود.

نمونه فیش حقوق و محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد در زیر ملاحظه می‌شود.

نمونه فیش حقوقی اداره کار

نمونه فیش حقوق قانون کار 1400 کارتابان
نمونه فیش حقوقی اداره کار