جدول مالیات حقوق 1402 کارگران و کارمندان و نرخ معافیت از مالیات حقوق

مالیات از سنوات گذشته و در دوره های مختلف تاریخی توسط حکومت ها از مردم دریافت و صرف هزینه های عمومی و دولت شده و هم اکنون نیز این روال ادامه دارد. از لحاظ مقررات مالیاتی حاکم بر کشور تمام افراد و اشخاصی که درآمد دارند مشمول پرداخت مالیات هستند. یکی از مهم ترین منابع مالیاتی دولت مالیات بر درآمد حقوق است که به تمام حقوق بگیران اعم از دولتی و غیر دولتی تعلق می گیرد. در قانون بودجه جدول مالیات حقوق 1402 تعیین شده و دولت و تمام کارفرمایان مکلف هستند بر اساس جدول مالیات حقوق و نرخ معافیت مالیات حقوق 1402 به صورت ماهیانه مالیات حقوق کارگران و کارمندان را کسر و به حساب دولت واریز نمایند.

این تکلیف طبق قانون مالیات های مستقیم بر عهده کارفرما قرار داده شده و هر گونه جریمه و مجازات عدم پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرما خواهد بود.

جدول مالیات حقوق 1402 کارگران و کارکنان و کارمندان
جدول مالیات حقوق 1402 کارگران و کارکنان و کارمندان

جدول مالیات حقوق 1402

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق 1402 تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق 1402 و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال 1402 ارائه شده است.

در قانون بودجه سقف معافیت مالیات حقوق 1402 سالیانه 840 میلیون ریال (ماهیانه معادل 70 میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم 7 میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق 1402 خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات های مستقیم تعیین شده اند.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس لایحه بودجه

پلهدرآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال)درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال)نرخ مالیات
1 (معاف)0 تا 1000 تا 12000
2نسبت به مازاد 100تا 140نسبت به مازاد 1.200 تا 1.68010
3نسبت به مازاد 140 تا 230نسبت به مازاد 1.680 تا 2.76015
4نسبت به مازاد 230 تا 340نسبت به مازاد 2.760 تا 4.08020
5نسبت به مازاد بر 340نسبت به مازاد مازاد بر 4.08030
جدول مالیات حقوق 1402 درآمد کارگران و

جدول مالیات حقوق 1402 حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی

پله درآمدیدرآمد مشمول سالانه (میلیون ریال)درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال)نرخ مالیاتجمع مالیات هر پله (ریال)
10 الی 1.2000 الی 100معاف0
2نسبت به مازاد 1.200 و تا 1.680نسبت به مازاد 100 و تا 140104.000.000
3نسبت به مازاد 1.680 و تا 2.760نسبت به مازاد 140 و تا 2301513.500.000
4نسبت به مازاد 2.760 و تا 4.080نسبت به مازاد 230 و تا 3402022.000.000
5نسبت به مازاد 4.080نسبت به مازاد 34030
جدول مالیات حقوق 1402 حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی

میلیون ریال: در مقابل هر عدد 6 تا صفر قرار می گیرد.

برای محاسبه مالیات در آمد منطبق با هر پله، مجموع مالیات های پله های قبلی به علاوه مالیات همان پله خواهد بود.

مبلغ عیدی خارج از درآمد مشمول مالیات این جدول است و معافیت مالیاتی آن مستقل از این جدول است.

دانلود جدول مالیات حقوق

در این قسمت جدول مالیات حقوق 1402 در فرمت های مختلف جهت دانلود قرار داده شده است. جهت دانلود جدول مالیات 1402 در قالب دلخواه روی لینک های زیر کلیک کنید.

فرمت PDF  پی دی اف

این فرمت برای افرادی که نیاز دارند از برگ کاغذی جدول مالیات 1402 استفاده کنند با قابلیت چاپ طراحی شده است.

فرمت JPG تصویر

فرمت تصویر جدول مالیات حقوق نیز هر چند قابلیت چاپ نیز دارد ولی عموما برای ذخیره و انتشار در سیستم های کامپیوتری و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود جدول مالیات حقوق 1402 با فرمت اکسل EXCEL  

محاسبه مالیات به صورت دستی کاری سخت و با احتمال اشتباه بالا است. بویژه اگر درآمد مشمول مالیات در پله های بالاتر قرار بگیرد سختی محاسبه و احتمال اشتباه بیشتر نیز می شود. فایل اکسل محاسبه آنلاین مالیات حقوق 1402 به صورتی فرمول نویسی شده است که صرفا با وارد کردن مبلغ درآمد مشمول مالیات، مالیات حقوق فرد در سال 1402 را محاسبه کرده و پله مالیاتی وی را مشخص می کند.

محاسبه آنلاین مالیات حقوق 1402
پله مالیاتیمالیات حقوق 1402درآمد مشمول مالیات را اینجا وارد کنید
542،500،000350،000،000،000
 
جدول پلکانی مالیات حقوق 1402
درصدمبلغ ماهانهپله
0تا 1001
10100 تا 1402
15140 تا 2303
20230 تا 3404
30بیشتر از 3405
تصویر محیط برنامه فایل اکسل مالیات حقوق 1402

متن مصوبه مربوط به مالیات حقوق سال 1402 در قانون بودجه

مالیات بر درآمد حقوق در بند «و» تبصره (۱۲) لایحه بودجه لایحه بودجه 1402 آورده شده است و متن این بند از لایحه به صورت زیر است:

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، به شرح ذیل است:

۱‌- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲‌- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲‌- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲‌- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شص میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲‌- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲‌- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

۳‌- موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

عیدی در مالیات حقوق

عیدی و پاداش کارکنان به اندازه سقف معافیت مالیاتی ماهانه یا معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است. در واقع معافیت مالیاتی مجموع درآمد سالانه به علاوه عیدی معادل سقف معافیت سالانه به علاوه یک دوازدهم آن.

در محاسبه مالیات حقوق بهتر است که مجموع درآمد و عیدی به عنوان درآمد کل سال محاسبه شده و در انتهای سال این مبلغ بر طبق مجموع معافیت مالیات درآمد به علاوه معافیت مالیاتی عیدی محاسبه شود.

سوالات متداول از جدول مالیات حقوق 1402

نوشته های مشابه

7 دیدگاه

 1. سلام
  اصلا منصفانه نیست
  کارگران هیچ گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند
  که تازه مالیات هم بخواهند بدهند

 2. با سلام و خسته نباشید
  آیا حق مسکن ، حق بن کارگری ، حق اولاد و بیمه سهم کارمند معاف از مالیات هستن ؟

 3. باسلام وخسته نباشی مگه قرار نبود افرادی که سه فرزند دارند معاف از مالیات هستن یا کسانی که حقوق زیر 10 میلیون میگیرند مالیات ازشون کم نمیشه اما متاسفانه دارن کم میکنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر