جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱

جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱
جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱

یکی از مسائل کارگران و کارکنان شرکت‌های خصوصی و یا دولتی مشمول قانون کار مربوط افزایش حقوق کارگران با سابقه کار بالا است. در جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۱ به این مساله پرداخته شده است و با استفاده از این جدول کارگران و کارکنان با سابقه کاری بالا می‌توانند مزد شغل و مزد پایه (پایه سنوات) خود را محاسبه کنند.

چه چیزی باعث اختلاف حقوق کارگران با سابقه کار بالا و پایین می‌شود؟

در بخشنامه حقوق ۱۴۰۱ و سال های گذشته مزد و مزایای مختلفی مورد تصویب قرار گرفته است. مواردی از حق السعی که در بخشنامه مزد ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته به تصویب می‌رسد عبارتند از : حداقل مزد روزانه، میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، مزد پایه یا پایه سنوات.

در بخشنامه مزد علاوه بر تعیین حداقل مزد پایه (پایه سنوات) سال جاری در بند ۲ به مساله بسیار مهمی اشاره شده است که مبنای قانونی اختلاف و در نهایت ایجاد جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۱ است. متن بند ۲ بخشنامه مزد:

به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

متن بند ۲ بخشنامه مزد

متن تبصره ۳ بند ۲ :

بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

متن تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه مزد

در مطالب بالا سه نکته وجود دارد:

۱-پرداخت پایه سنوات از شروع سال دوم کار الزامی است.

۲-پرداخت پایه سنوات به کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است مشمول پرداخت پایه سنوات امسال هستند. مفهوم این است که کارگران با سابقه کار بالاتر باید پایه سنوات بیشتری نسبت به کارگران با سابقه کمتر دریافت کنند. جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱ نیز در راستای این موضوع تنظیم شده است.

۳-نوع قرارداد کار اعم از دائمی یا مدت موقت و نیز پرداخت سنوات (پایانکار) در اتمام قراردادهای کار تاثیری در تعلق پایه سنوات کارگران با سابقه بالا ندارد.

۴-تبصره ۳ از بخشنامه مزد سال ۱۳۹۲ اضافه شده است بنابراین مشمول کارگرانی است که از سال ۱۳۹۱ به بعد استخدام شده‌اند.

چگونه از روی جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱ مزد و حقوق خود را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه حقوق کارگران با سابقه بالا در سال ۱۴۰۱ از روش های مختلفی می تواند استفاده کرد. مانند محاسبه به صورت دستی و سال به سال از روی بخشنامه‌های مزد هر سال، محاسبه از روی جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱، محاسبه از روی جدول پایه سنوات کارگران با سابقه ۱۴۰۱.

جدول حقوق کارگران با سابقه بالا در سال ۱۴۰۱ از روی جدول تصاعدی مزد استخراج شده است. در داخل جدول تصاعدی مزد مبلغ مجموع حداقل مزد ۱۴۰۱ و پایه سنوات تجمیعی کارگران از سال استخدام به بعد نوشته شده است.

به دلیل اینکه تفکیک مزد شغل (حداقل مزد) و مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) برای اغلب کارگران و کارکنان مشکل است و از طرفی همیشه این سوال پیش می‌آید که آیا به مبلغ نوشته شده در داخل جدول تصاعدی مزد باید پایه سنوات امسال اضافه خواهد شد یا نه بنابراین جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱ طراحی شد که محاسبه مزد و حقوق آسان تر شود.

مزد ثابت حداقلی بگیران قانون کار مجموع حداقل مزد روزانه قانون کار به علاوه مزد پایه (سنوات) است. در محاسبه مزایایی مانند اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، سنوات و عیدی و پاداش از مزد ثابت (نه حداقل مزد قانون کار) استفاده می‌شود.

حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال 1401
حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱

در جدول بالا سه نوع مزد به تفکیک نوشته شده است. مبلغی که در نهایت به کارگر باید پرداخت شود مزد ثابت است. به عنوان مثال حداقل مزد کارگری که در ابتدای سال ۱۳۹۳ استخدام شده است به صورت زیر خواهد بود: در جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱ ارقام زیر سال ۹۳ را استفاده می‌کنیم.

حداقل مزد ۱۴۰۱ = ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال

مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) = ۳۷۹.۶۲۲ ریال

مزد ثابت = ۱۷۷۲۸۷۲ ریال


دانلود جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱

برای دانلود جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱ با فرمت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید.


نکات مهم در محاسبه حقوق کارگران با سابقه بالا

بر اساس تاریخ استخدام حالت های مختلفی که در محاسبه پایه سنوات تجمیعی موثر هستند به صورت زیر خواهند بود.

تاریخ استخدام از ۱۳۹۱/۱/۱ به بعد است.

اگر تاریخ استخدام کارگر سال ۹۱ و بعد از آن باشد بدون توجه به نوع قرارداد کار و تسویه حساب سنوات و سایر مسائل رقم زیر سال استخدام را به عنوان مزد ثابت کارگر در نظر می‌گیریم.

تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائمی است.

در این موارد رقم زیر سال استخدام به عنوان مزد کارگر در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود.

تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائم یا موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه نشده است.

از لحاظ محاسبه پایه سنوات تجمیعی از روی جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱ این حالت هیچ تفاوتی به حالت قبلی ندارد و رقم زیر سال استخدام به عنوان مزد کارگر در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود.

تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه شده است.

اگر تاریخ استخدام کارگر قبل از سال ۹۱ باشد و با قراردادهای کار موقت مشغول به کار باشد که در پایان هر قرارداد کار سنوات خود را تسویه کرده باشد در این حالت برای محاسبه مزد از روی جدول تصاعدی مزد و یا جدول حقوق کارگران با سابقه بالا، بدون توجه به تاریخ استخدام واقعی، تاریخ استخدام را ابتدای سال ۹۱ در نظر می‌گیریم.

تاریخ استخدام اول سال نباشد

در تمام حالت های قبلی و در کل جدول تصاعدی مزد و جدول حقوق کارگران با سابقه بالا، فرض بر این است که تاریخ استخدام کارگر ابتدای سال است. طبق بخشنامه‌های مزد پایه سنوات در تکمیل اول سال استخدامی و سالگردهای بعدی استخدام پرداخت می‌شود.

فرض کنیم تاریخ استخدام کارگری ابتدای مهر ۱۳۸۷ بوده و با قرارداد کار دائمی مشغول به کار است. پایه سنوات این کارگر از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

برای محاسبه پایه سنوات از ابتدای سال تا روز استخدام به این ترتیب عمل می‌شود. ابتدا فرض می‌کنیم تاریخ استخدام ابتدای سال ۱۳۸۷ بوده است. بنابراین از روی جدول حقوق کارگران با سابقه بالا ۱۴۰۱، مزد ثابت روزانه این کارگر ۱.۸۴۲.۷۰۶ ریال و پایه سنوات تجمیعی مبلغ ۴۴۹,۴۵۶ ریال است.

پایه سنوات تجمیعی به دست آمده به مبلغ ۴۴۹.۴۵۶ ریال از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا پایان سال تعلق می‌گیرد. برای بازه زمانی ابتدای سال تا پایان شهریور پایه سنوات فقط سال ۱۴۰۱ پرداخت نمی‌شود. پایه سنوات سال ۱۴۰۱ روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال است که باید از پایه سنوات محاسبه شده کسر شود. بنابراین پایه سنوات از ابتدای سال تا آخر شهریور ۱۴۰۱ به صورت زیر خواهد بود:

پایه سنوات ابتدای سال تا روز استخدام = پایه سنوات تجمیعی محاسبه شده از جدول تصاعدی مزد – پایه سنوات سال ۱۴۰۱

۳۷۹.۴۵۶ = ۷۰.۰۰۰ – ۴۴۹.۴۵۶


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

۲ دیدگاه دربارهٔ «جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱»

  1. با سلام اگر حداقل مزد سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال باشد، مثلاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در آن صورت محاسبه مزد ثابت در سال ۱۴۰۱ از حاصل جمع ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال با پایه سنوات تجمیعی حاصل می گردد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران