دوره های آموزشی قانون کار

دوره جامع آموزش محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

تعاریف و اصطلاحات، بخشنامه مزد، حقوق، پایه سنوات تجمیعی و جدول تصاعدی مزد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، ماموریت، کسورات بیمه و مالیات و تنظیم فیش حقوق قانون کار
رایگان
آموزش ثبت نام اینترنتی بیمه بیکاری

آموزش کامل ثبت نام بیمه بیکاری اینترنتی و غیر حضوری

شرایط بیمه بیکاری - مدارک مورد نیاز - نحوه احراز هویت - آموزش کامل ثبت نام در سایت سامانه جامع روابط کار
رایگان