ارائه دهنده خدمات تخصصی قانون کار به کارفرمایان و کارگران

چه اسناد و مدارکی در رابطه کارگری کارفرمایی الزامی هستند؟

  1. اولین و مهمترین سند که شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است قرارداد کار است. قرارداد کار ترجیحا باید کتبی و با مدت مشخص و برای کار تعیین شده باشد.
  2. هر ماه کارفرما مکلف است حقوق و مزایای تعیین شده در قانون کار با به کارگر خود پرداخت کرده و سند ریز حقوق و مزایا را تهیه نماید. به سندی که ریز حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه را نمایش دهد فیش حقوقی گفته می شود.
  3. در پایان هر قرارداد کار کارفرما مکلف است مزایایی اتمام قرارداد کار از جمله سنوات، مانده مرخصی و عیدی و پاداش را پرداخت کند. سندی که حاوی ریز مزایای پایان قرارداد کار است تسویه حساب نام دارد و کارفرما با پرداخت مبلغ مربوطه با کارگر خود تصفیه حساب می کند.

نکات مهم تنظیم اسناد کار

تنظیم این اسناد در کارتابان آسان است. چطور؟ ادامه صفحه را بخوانید...

_70376f32-f2d5-4a27-be56-f06001845760b

چه اسناد و مدارکی در رابطه کارگری کارفرمایی الزامی هستند؟

  1. اولین و مهمترین سند که شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است قرارداد کار است. قرارداد کار ترجیحا باید کتبی و با مدت مشخص و برای کار تعیین شده باشد.
  2. هر ماه کارفرما مکلف است حقوق و مزایای تعیین شده در قانون کار با به کارگر خود پرداخت کرده و سند ریز حقوق و مزایا را تهیه نماید. به سندی که ریز حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه را نمایش دهد فیش حقوقی گفته می شود.
  3. در پایان هر قرارداد کار کارفرما مکلف است مزایایی اتمام قرارداد کار از جمله سنوات، مانده مرخصی و عیدی و پاداش را پرداخت کند. سندی که حاوی ریز مزایای پایان قرارداد کار است تسویه حساب نام دارد و کارفرما با پرداخت مبلغ مربوطه با کارگر خود تصفیه حساب می کند.

نکات مهم تنظیم اسناد کار

تنظیم این اسناد در کارتابان آسان است. چطور؟ ادامه صفحه را بخوانید...

_0e279a37-9cd5-4dc4-bd20-89c5f6b38cc9

تنظیم قرارداد کار را به سادگی انجام دهید!

قرارداد کار ساده به صورت آنلاین تنظیم می شود. نمونه قراردادهای کار ساده (بسته به سابقه کار و تعداد فرزند و وضعیت تاهل) در بانک نمونه قرارداد کار به صورت رایگان قابل دانلود است.

انواع قرارداد کار

خودتان فیش حقوقی قانون کار را صادر کنید!

یکی از راه های ساده و راحت برای تنظیم فیش حقوقی، تنظیم فیش حقوقی آنلاین برای کارکنان است. این نوع فیش به دلیل محاسبات آنلاین بدون اشتباه بوده و مطابق با آخرین مقررات است.

فیش حقوقی باید متناسب با شرایط شخصی، شرایط و ساعات کار و شرایط کارگاه برای هر کارگر به صورت اختصاصی تهیه شود.

انواع فیش حقوقی آنلاین

_f2c7736b-a123-46fc-bf88-3d78f5d9ce3f
_618fb89e-3de2-4ff6-9c4d-589af8737441

برگ تسویه حساب را غلط و غیر قطعی تنظیم نکنید!

اینکه در اتمام قرارداد کار چه مزایایی باید پرداخت شود و این مزایا چگونه و با چه فرمولی محاسبه شود شرط مهم تنظیم برگ تسویه حساب کارگران است.

در تنظیم برگ تسویه حساب آنلاین کارتابان نیازی نیست از جزئیات موارد گفته شده اطلاع داشته باشد و همه موارد به صورت دقیق و قانونی طراحی شده است.

اگر مزایایی مانند عیدی و پاداش، سنوات را به صورت ماهانه و یا علی الحساب در طول مدت قرارداد کار پرداخت کرده باشد و کارگر از مرخصی استفاده کرده باشد در تسویه حساب آنلاین کسر می شوند.

برگ تسویه حساب آنلاین چه چیزهایی را محاسبه می کند؟

مقالات آموزشی و تخصصی و آخرین مقررات را در مجله کارتابان مطالعه کنید...

تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار تنظیم کن
مشاوره بگیر