آموزش کامل محاسبه سایر سطوح مزدی 1403

آموزش محاسبه سایر سطوح مزدی سال 1403 قانون کار

در بخشنامه های مزد و مقررات قانون کار مزدها به صورت سطح بندی تعریف شده است: 1- سطح حداقل دستمزد است و 2- سطوح بالاتر از حداقل مزد یا سایر سطوح مزدی 1403.

در بند 1 بخشنامه مزد 1403 حداقل مزد روزانه 1403 مبلغ 2،388،728 ریال تعیین شده است که اگر مزد کارگر به هر عنوان و به هر دلیل از حداقل مزد روزانه قانون کار بیشتر باشد سایر سطوح مزدی محسوب می شوند.

سایر سطوح مزدی چیست؟

برای کارگرانی که به هر عنوان مزد آنان از این حداقل مزد بیشتر باشد، عنوان سایر سطوح مزدی اطلاق می شود. حال باید بدانیم چه عواملی باعث می شود مزد کارگر از حداقل مزد بیشتر شود. در جدول حقوق 1403 کارگران مشمول قانون کار حداقل حقوق و مزایا و همچنین رابطه محاسبه سایر سطوح مزدی آورده شده است.

حالت های محتلف سایر سطوح مزدی

مزد توافقی بالاتر از حداقل قانون کار

ممکن است کارگر و کارفرما به مزدی بالاتر از حداقل قانون کار توافق کرده باشند. این حالت ممکن است هم در کارگاه دارای طبقه بندی و هم فاقد طبقه بندی مشاغل اتفاق بیفتد.

طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی و پیمانکاری (مصوب وزارت کار)

شرکت های خدماتی و پیمانکاری مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار هستند. در این کارگاه ها مزد گروه یک برابر با حداقل مزد بوده و مزد گروه های شغلی دو و بالاتر بیشتر از حداقل مزد قانون کار خواهد بود.

افزایش سابقه کار کارگر و تعلق پایه سنوات

با افزایش سابقه کار مبلغی به عنوان پایه سنوات به کارگر تعلق می گیرد که جزو مزد کارگر تلقی میشود. مجموع مزد شغل و پایه سنوات بیشتر از حداقل مزد خواهد شد. این حالت ممکن است هم در کارگاه های دارای طبقه بندی و هم فاقد طبقه بندی مشاغل اتفاق بیافتد.

طبقه بندی مشاغل اختصاصی کارگاه های تولیدی و موارد مشابه

کارگاه های دارای 50 نفر و بیشتر کارگر مکلف به اجرای طرح طبقه اختصاصی خود هستند. در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل اختصاصی مزد گروه یک می تواند حداقل یا بیشتر بوده و مزد گروه دو و بالاتر از حداقل مزد قانون کار بیشتر خواهد بود. مزد گروه های شغلی سال جدید با استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی 1403 از روی مزد گروه های شغلی سال گذشته قابل محاسبه است.

فرمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی 1403

در بخشنامه سال 1403 فرمولی که برای افزایش سایر سطوح مزدی 1403 تعیین شده به این صورت است:

مزد روزانه 1403 = مزد روزانه سال 1402 + 22درصد مزد سال 1402 + عدد ثابت 230026

عبارت بالا را می توان به صورت یک فرمول و جمله ریاضی به صورت زیر خلاصه کرد:

مزد روزانه 1403 = (مزد 1402 * 1.22) + 230،026

حقوق ماهانه 1403 = (حقوق 1402 *1.22) +6،900،780

مثال های محاسبه سایر سطوح مزدی 1403

برای یادگیری بهتر سایر سطوح مزدی 1403 چند مثال حل می کنیم:

مثال1- فرض کنید مزد روزانه کارگری در سال 1402 به صورت توافق با کارفرما روزانه برابر با 2،320،000 ریال بوده مزد این کارگر در سال 1403 چند خواهد بود؟ برای محاسبه باید از فرمول سایر سطوح مزدی 1403 استفاده کنیم.

مزد روزانه 1403 = 2،320،000 * 1.22 + 230،026 = 3،060،426 ریال

مثال 2- فرض کنید در سال 1402 حقوق ماهانه کارگری 95،820،000 ریال بوده است. حقوق این کارگر در سال 1403 چند خواهد بود؟

حقوق ماهانه 1403 = 95،820،000 * 1.22 + 6،900،780 = 123،801،180 ریال

نکته مهم و جالبی که سوالات زیادی در موردش مطرح میشود برای کارگرانی است که حداقل مزد قانون کار را دریافت میکنند و با دریافت پایه سنوات مزدشان جزو سایر سطوح مزدی تلقی میشود.

مثال 3- فرض کنید کارگری در سال 1402 حداقل مزد قانون کار (1،769،428) را دریافت میکرد و پایه سنوات نیز نداشت.

مزد روزانه 1403 = 1،769،428 * 1.22 + 230،026 = 2،388،728 ریال

که این مبلغ همان حداقل مزدی است که در سال 1403 تصویب شده است.

مثال 4- فرض کنید کارگری در ابتدای سال 1401 استخدام شده و از ابتدای سال 1402 پایه سنوات به وی تعلق گرفته است.

پس مزد کارگر از ابتدای سال 1402 روزانه (1،769،428 ریال + 70،000 پایه سنوات = 1،839،428‬ ریال) 1،839،428‬ ریال بوده است.

مزد روزانه با استفاده از محاسبه سایر سطوح مزدی 1403 چقدر خواهد بود؟

مزد روزانه 1403 = 1،839،428 (مزد روزانه 1402) * 1.22 + 230،026 + 70،000 (پایه سنوات 1403) = 2،544،128 ریال

اکنون مزد کارگر را در مثال قبلی به جای فرمول سایر سطوح مزدی 1403 از روی جدول تصاعدی پایه سنوات 1403 حساب می‌کنیم.

مزد 1403 = حداقل مزد + پایه سنوات تجمیعی

2،544،128 = 2،388،728 + 155،400

که این مبلغ با مبلغ محاسبه شده از طریق سایر سطوح مزدی یکسان است.

در نتیجه برای کارگرهایی که حداقل مزد را دریافت می کنند یا حداقل مزد با پایه سنوات را دریافت می کنند هم میتوان افزایش مزد را با فرمول سایر سطوح مزدی 1403 و هم از طریق جدول تصاعدی پایه سنوات حساب کرد.

مثال 5- فرض کنید مزد گروه 3 روزانه در سال 1402 یک کارگاهی 1،946،370 ریال بود. مزد روزانه گروه 3 در 1403 چقدر خواهد شد؟

مزد روزانه گروه 3 در 1403 = 1،946،370 * 1.22 + 230،026 = 2،604،597

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر