هر ساعت اضافه کاری 1403 به صورت دستی و آنلاین چطور محاسبه می شود؟

اضافه کاری یکی از مزایایی است که در قانون کار برای کارگران با کارکرد مازاد بر ساعت کار قانونی و موظفی تعریف شده است. محاسبه اضافه کاری و هر ساعت اضافه کاری 1403 نیز از روی مواد مربوطه در قانون کار از جمله مواد 51، 59 و 62 انجام می شود. ابتدا فرمول و نحوه محاسبه اضافه کاری از روی مواد اشاره شده استخراج شده و سپس به صورت روابط ریاضی ساده محاسبه اضافه کاری انجام می شود.

تعریف اضافه کاری در قانون کار

در ماده 51 قانون کار ساعت کار قانونی و موظفی کارگران تعریف شده است. در این ماده هر کارگر موظف است هر هفته 44 ساعت کار کند تا حقوق و مزایای کامل دریافت کند. با در نظر گرفتن یک روز تعطیل هفتگی جمعه، کارگر باید 44 ساعت را در شش روز کاری انجام دهد.

اگر فرض کنیم ساعات کاری در شش روز یکسان باشد ساعت کاری روزانه 7 ساعت و 20دقیقه خواهد بود. البته الزامی به یکسان بودن ساعات کاری در همه روزها نیست. اگر ساعت کاری روزانه 7 ساعت و 20دقیقه به ماه تعمیم داده شود ساعت کار قانونی و موظفی ماهانه بدست می آید. جدول ساعت کاری موظفی و قانونی کارگران 1403 نیز از روی همین فرض و اصل تنظیم شده است. ساعت کار موظفی هر ماه از ضرب روزهای کاری (غیر تعطیل رسمی) ضرب در 7 ساعت و 20 دقیقه (7.33) بدست می آید.

اگر کارگری از ساعت کار موظفی و قانونی همان ماه بیشتر مشغول به کار شود به ساعات کارکرد مازاد بر موظفی اضافه کاری گفته می شود.

فرمول محاسبه اضافه کاری در سال 1403 چیست؟

در ماده 59 قانون کار مجوز انجام اضافه کاری با دو شرط داده شده است:

الف)موافقت کارگر و ب)پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

پس از روی بند ب برای هر ساعت اضافه کاری باید مزد یک ساعت کار عادی به علاوه 40 درصد مزد یک ساعت مزد عادی پرداخت شود.

اگر بخواهیم از روی این ماده قانونی فرمول محاسبه اضافه کاری در سال 1403 را تعریف کنیم به این صورت خواهد شد:

مبلغ هر ساعت اضافه کاری 1403 = مزد هر ساعت کار عادی 1403 * 1.4 (یک و چهاردهم)

مزد هر ساعت کار عادی =  مزد روزانه کارگر تقسیم بر 7.33 (هفت و سی و سه صدم یا هفت ممیز سی و سه)

پس فوق العاده و قیمت اضافه کاری کارگر از روی فرمول محاسبه اضافه کاری 1403 گفته شده به سادگی قابل محاسبه است.

اضافه کاری 1403 چطور محاسبه می شود؟

در فرمول محاسبه اضافه کاری 1403 دو پارامتر اصلی وجود دارد: 1)ساعت اضافه کاری ماهانه و 2)مزد روزانه کارگر

1)محاسبه ساعت اضافه کاری ماهانه

برای محاسبه ساعت اضافه کاری ابتدا کل کارکرد و ساعت کاری طول یک ماه باید از روی تایم شیت و کاردکس ورود و خروج کارگر محاسبه شود. سپس کارکرد ماهانه با ساعت کار موظفی همان ماه مقایسه شده و ساعات کار مازاد بر موظفی بدست آید.

ساعت اضافه کاری ماهانه = ساعت کار موظفی ماه – کارکرد ماهانه کارگر

2) مزد روزانه کارگر

مزد در قانون کار تعریف خاصی دارد. در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل مزد شغل، پایه سنوات تجمیعی، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مانند حق سرپرستی، حق جذب، حق مدیریت، حق فنی و موارد مشابه جزو مزد هستند و باید در فرمول محاسبه اضافه کاری 1403 در نظر گرفته شوند.

پس از محاسبه مزد روزانه از روی موارد گفته شده، به عدد 7.33 تقسیم می شود تا مزد هر ساعت کار عادی به دست آید. اگر مزد هر ساعت کار عادی به عدد 1.4 ضرب شود مزد و مبلغ هر ساعت اضافه کاری کارگر در سال 1403 بدست می آید.

فوق العاده و مبلغ و قیمت معادل هر ساعت اضافه کار 1403 چقدر است؟

در قسمت های قبلی و فرمول محاسبه اضافه کاری نحوه محاسبه اضافه کاری به طور کامل توضیح داده شد. به طور خلاصه فوق العاده و مبلغ و قیمت هر ساعت اضافه کاری در سال 1403 به صورت زیر محاسبه می شود:

از روی مزد روزانه:

مزد هر ساعت کار عادی = مزد روزانه تقسیم بر 7.33

مزد و مبلغ هر ساعت اضافه کاری = مزد هر ساعت کار عادی * 1.4

از روی حقوق ماهانه:

مزد روزانه = حقوق ماهانه تقسیم بر 30 یا 31 یا 29

مزد هر ساعت کار عادی = مزد روزانه تقسیم بر 7.33

مزد و مبلغ هر ساعت اضافه کاری = مزد هر ساعت کار عادی * 1.4

مثال:

اگر فرض کنیم کارگری حداقل مزد قانون کار 1403 به مبلغ 2،388،728 ریال را دریافت کند هر ساعت اضافه کاری وی به صورت زیر خواهد بود:

مزد هر ساعت کار عادی = 2،388،728 /7.33 = 325،884 ریال

مزد هر ساعت اضافه کاری 1403 = 325.884 * 1.4 = 456،237 ریال

پس مبلغ هر ساعت اضافه کاری کارگرانی که در سال 1403 فقط حداقل حقوق قانون کار را دریافت می کنند معادل 456.237 ریال خواهد بود.

جدول اضافه کاری سال 1403 نمونه

برای آشنایی با نحوه محاسبه اضافه کاری برای کارگران با حقوق و مزدهای مختلف در جدول اضافه کاری زیر به صورت نمونه مزد و اضافه کاری 1403 برای حالت های مختلف محاسبه شده است. در جدول اضافه کاری سال 1403 به صورت فرضی محاسبات برای ماه 30 روزه انجام شده است.

در جدول اضافه کاری 1403 در 5 ستون مثال هایی برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه اضافه کاری از روی مثال ها ارائه شده است. برای اینکه بدانید اعداد داخل جدول و مثال های اضافه کاری چگونه به دست آمده اند به قسمت های بالا که روابط و فرمول های محاسبه اضافه کاری توضیح داده شده مراجعه کنید.

جدول مثال های اضافه کاری ۱۴۰۳ (فاقد طبقه بندی مشاغل)

ردیفعنوان مزدی 1403فرمول ها12345
1مزد شغل روزانه2،388،7282،388،7282،388،7282،388،7282،500،000
2پایه سنوات روزانه0439،361258،7340508،235
3مزد ثابت روزانهردیف 1 + ردیف 22،388،7282،828،0892،647،4622،388،7283،008،235
4حقوق پایهردیف 3 × 3071،661،84084،842،67079،423،8607،166،184090،247،050
5حق سرپرستی ماهانه0015،000،000010،000،000
6حق فنی ماهانه0009،000،0000
7حق جذب ماهانه0006،000،0009،000،000
8حقوق ماهانهردیف 4 + ردیف 5 + ردیف 6 + ردیف 77،166،184084،842،67094،423،86086،661،840109،247،050
9مزد روزانهردیف 8 / 302،388،7282،828،0893،147،4622،888،7283،641،568
10مزد هر ساعت کار عادیردیف 9 / 7.33325،883385،823429،394394،096496،803
11مزد هر ساعت اضافه کاری 1403ردیف 10 × 1.4456،237540،153601،152551،735695،524
جدول مثال های اضافه کاری ۱۴۰۳ (فاقد طبقه بندی مشاغل)
جدول مثال های اضافه کاری

آیا محاسبه آنلاین اضافه کاری 1403 امکان پذیر است؟

محاسبه آنلاین اضافه‌کاری 1403 از خدمات کارتابان است که هم به صورت تکی و هم داخل فیش حقوقی 1403 انجام می شود. همانطور که در نحوه محاسبه و فرمول محاسبه اضافه کاری گفته شد برای محاسبه آنلاین اضافه کاری نیز باید ابتدا دو پارامتر مزد کارگر و ساعت اضافه کاری ماهانه بدست آید. پس از بدست آوردن دو عدد، وارد صفحه محاسبه آنلاین اضافه کاری 1403 شده و مزد وساعت اضافه کاری را در جای خود وارد کنید. مبلغ اضافه کاری ساعتی و ماهانه به صورت آنلاین محاسبه می شود.

در داخل فیش حقوقی قانون کار کارتابان برای سال 1403 نیز محاسبه آنلاین اضافه کاری از روی مزد و ساعت اضافه کاری ماهانه محاسبه می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر