سوال قانون کار : آیا حق اولاد به فرزند شاغل به کار تعلق می‌گیرد؟

اگر فرزند کارگری شاغل به کار شده و بیمه شود حق اولاد وی قطع می‌شود یا حق اولاد به فرزند شاغل به کار کارگران نیز باید پرداخت شود؟

پاسخ به : آیا حق اولاد به فرزند شاغل به کار تعلق می‌گیرد؟

در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایط پرداخت حق اولاد (کمک هزینه عائله مندی) به کارگران:

۱-داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه

۲-سن فرزندان زیر ۱۸ سال تمام و برای فرزندان بالای ۱۸ سال تمام به شرط اشتغال صرف به تحصیل تعیین شده است.

پرداخت و یا قطع حق اولاد کارگری که فرزندش مشغول به کار شده باشد در ۳ حالت قابل بررسی است:

اگر سن فرزند شاغل به کار زیر ۱۸ سال تمام باشد : در این حالت شرایط مندرج در متن ماده ۸۶ قانون کار وجود دارد و حق اولاد فرزند شاغل به کار باید پرداخت شود.

اگر سن فرزند شاغل به کار از ۱۸ سال بیشتر باشد : در این صورت چه فرزند شاغل باشد چه بیکار حق اولاد قطع خواهد شد.

اگر سن فرزند شاغل به کار از ۱۸ سال بیشتر باشد و مشغول به تحصیل باشد : با توجه به اینکه در شرط دوم گفته شده در بالا اشتغال صرف به تحصیل را عنوان کرده است چنانچه یکی از فرزندان کارگر همزمان هم مشغول به تحصیل باشد و هم مشغول به کار این شرط را نقض کرده و حق اولاد وی قطع می‌شود.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران