از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی (شرایط – درصدها – میزان مستمری)

از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی
از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

تعریف از کارافتادگی

در معنی عامیانه از کارافتادگی به معنی از دست دادن توانایی انجام کار است که ممکن به دلایل مختلف مانند بیماری و یا حادثه یا کهولت سن بوجود آید.

انواع از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی به صورت زیر تعریف می شوند.

1-از کار افتادگی کلی 

بیمه شده توانایی خود را به حدی از دست بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری نتواند بیشتر از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد.

2- از کار افتادگی جزئی

بیمه شده توانایی خود را به حدی از بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری فقط بتواند قسمتی از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

شرایط از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

فصل ششم مواد 70 الی 75 از قانون تامین اجتماعی موضوع از کارافتادگی را مشخص کرده است.

در ابتدا بیمه شده باید تحت مداوا و نظر پزشک معالج قرار گرفته و پس از طی مراحل درمانی و خدمات توانبخشی نتواند بهبودی خود را به دست بیاورد.

پس از طی روند کامل درمان و عدم بهبودی کامل پزشک معالج با تکمیل فرم معرفی بیمه شده به کمسیون پزشکی (دانلود فرم) موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی بیمه شده را به کمسیون معرفی می نماید.

شعبه مربوطه تامین اجتماعی معرفی بیمه شده را به همراه مستندات روند درمانی و پرونده تامین اجتماعی به کمسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ارجاع می دهد.

کمسیون پزشکی مزبور طبق مقررات و ضوابط مربوطه بیمه شده را معاینه و در خصوص از کار افتادگی وی نظر می دهد.

درصدهای از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

 نظر کمسیون پزشکی در سه حالت خواهد بود:

الف- از کار افتادگی کلی

کاهش قدرت کار 66 درصد و بیشتر از آن باشد.

ب- از کار افتادگی جزئی

کاهش قدرت کار از 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

ج- غرامت نقص مقطوع

کاهش قدرت کار از 10 تا 33 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد .

انواع از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی
انواع از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

از کارافتادگی کلی 

حقوق 30 روز پرداخت خواهد شد. (ماده 72 قانون تامین اجتماعی)

از کار افتادگی جزئی

به اندازه درصد از کارافتادگی ضرب در حقوق از کار افتادگی کامل پرداخت خواهد شد.( ماده 73 قانون تامین اجتماعی)

غرامت نقص مقطوع

به اندازه 36 برابر مستمری از کار افتادگی کلی ضرب در درصد از کار افتادگی (ماده 74 قانون تامین اجتماعی)

میزان مستمری پرداختی به از کار افتاده
میزان مستمری پرداختی به از کار افتاده

مبلغ و میزان مستمری و غرامت پرداختی از کارافتادگی

از کارافتادگی کلی 

مستمری از کارافتادگی کلی = یک سی ام مزد ماهیانه (حقوق) ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه

شرایط تعدیل مستمری

مستمری از کارافتادگی کلی باید بین 50% تا 100% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد.

بیمه شده دارای فرزند یا همسر یا پدر یا مادر تحت تکفل : اگر مستمری محاسبه شده در بند قبلی کمتر از 60% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد معادل 10% مستمری استحقاقی به عنوان کمک اضافه خواهد شد. جمع مستمری و کمک نباید از 60% حقوق متوسط ماهیانه بیشتر باشد.

شرایط تکفل :

شوهر تحت تکلف زن

سن شوهر بیش از 60 سال یا 2-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.

فرزند تحت تکلف پدر یا مادر 

سن فرزندان کمتر از 18 سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن 20 سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)

پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده

سن پدر بیش از 60 سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده 

سن مادر بیش از 50 سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

نحوه ی محاسبه مزد یا حقوق متوسط ماهانه :

مزد و یا حقوق متوسط ماهانه مورد اشاره در متن مواد 71 تا 75 قانون تامین اجتماعی به صورت زیر محاسبه می شود:

(جمع کل مزد یا حقوق در 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای منجر به از کار افتادگی) تقسیم بر (720) و در نهایت حاصل تقسیم بر عدد 30 ضرب می شود.

به عبارتی مزد و یا حقوق متوسط عبارت از میانگین حقوق 720 روز گذشته بیمه شده است.

منظور از حقوق متوسط روزهای گذشته مبلغی است که طبق آن حق بیمه واریز شده است نه حقوق دریافتی در حین اشتغال.

متوسط حقوق بیمه شده
متوسط حقوق بیمه شده

شرط سابقه بیمه برای بهره مندی از مستمری از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

میزان سابقه لازم برای بهره مندی از مستمری از کارافتادگی کلی دو حالت دارد:

 • از کارافتادگی کلی به دلیل حادثه ناشی از کار و یا بیماری ناشی از کار رخ داده باشد. در این حالت شرط سابقه واریز بیمه وجود ندارد. حتی کارگری که در اولین روز کاری خود دچار حادثه ناشی از کار منجر به از کارافتادگی کلی شود می تواند مستمری از کارافتادگی کلی را دریافت نماید.
 • از کارافتادگی کلی به دلیل بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار رخ داده باشد. در این حالت بیمه شده باید در ده سال منتهی به حادثه و یا بیماری منجر به از کارافتادگی کلی سابقه پرداخت یک سال بیمه را داشته باشد و حداقل 90 روز از این سابقه در یک سال منتهی به حادثه و یا بیماری منجر به از کارافتادگی کلی واقع شود. با این شرایط بیمه شده می تواند حتی در صورت بروز حادثه و یا بیماری غیر ناشی از کار از مزایای از کارافتادگی کلی بهره مند شود.
شرط سابقه بیمه

نوشته های مشابه

361 دیدگاه

 1. سلام
  من عمل دیسک کمر وتنگی کانال انجام دادم والاترین گذاشتم دکتر برام از کار افتادگی کامل نوشته آیا کمیسیون قبول میگنه

  1. سلام
   نتیجه کمیسیون پزشکی از قبل مشخص نمی شود و صرفا باید اعضای کمیسیون پزشکی در این خصوص نظر بدهند.

 2. سلام من افسردگی شدید و وسواس دارم با ۱۱ سال سابقه کار آیا میتوانم از کار افتادگی کلی بگیرم

  1. سلام خداوند به سازنده این برنامه وکارشناسان سلامتی بدهد من سال ۱۳۷۶نقص عضو شده ناشی از قبل از حادثه ۸نیم سال هم سابقه ودر حال حاضر جمع بیمه من ۲۶سال هست فقط خواهشن من چون ۳۵درناشی از کاربودم حقوق وهیچ مزايا برای من نداده حالا حق دارم بگیرم ۱ودیگه الان شدید بیمار هستم نه توان وکار ندارم کارگران فصلی هستم به نظر شما کارافتاده بشم حقوق قبلی من نقص عضو ناشی از چه میشه مچطوری باهم محاسبه می‌شود وسوال آخر ۳در حال حاضر حقوق من از حادثه حدود ۲۶سال گذشته چقدر باید میگریم از سال ۱۴۰۳تشکر ۰۹۱۲۰۳۳۸۸۰۹علی

 3. سلام وقت بخیر همسرم ۴۷ درصد کار افتادگی جزیی شده چقد ماهانه حقوق میشه واینکه بیمه هم میشه

 4. سلام همسرم راننده کامیون بود و حدود ۲۴ سال سابقه بیمه دارد ۴ سال پیش تصادف کرد و مشکل افسردگی و فراموشی و اعصاب پیدا کرد ۴ سال است داروی اعصاب مصرف مکند و ۲ بار در بیمارستان بستری شده و کمسیون بیش از ۶۶ درصد رای داد ولی تامین اجتمایی عتراض به تجدید نظر کرد کمسیون تجدید نظر کمتر از ۶۶ در صد زده الان همسرم نمی تواند کار کند چکار کنیم ماهی کلی مبلغ دارهاش می شود ممنون می شم راهنمایی کنید

  1. سلام
   تنها مرجع تعیین میزان از کار افتادگی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است. مرجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر کمیسیون پزشکی هم دیوان عدالت اداری است.

 5. سلام من 16ساله بیماری ام اس دارم آیا باچهار سال سابقه ازکارافتادگی بمن تعلق میگیره

  1. با سلام
   موضوع از کار افتادگی و میزان آن فقط در صلاحیت کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی است.
   باید از طریق مطرح کردن درخواست از کارافتادگی خود در کمیسیون های پزشکی موضوع را پیگیری کنید.

 6. سلام همسر من بیمه تامین اجتماعی از اینا که فقط بازنشتگی و از کارافتادگی و فوت داره رو ریخته از پارسال هست که واریز میکنیم و چند بار هم بینش توقف داشته مثل دو یا سه ماه الان عمل تعویض مفصل دوتا لگن رو داره آیا از کار افتادگی کامل میشه یا درصدی میشه؟؟؟

 7. با سلام و درود
  همسرم 52سال داره هر دو زانو رو باید عمل کنه و دیسک کمر خفیف هم داره وسابقه بیمه 12سال دارن آیا از کار افتادگی بهشون تعلق میگیره

  1. با سلام
   موضوع از کارافتادگی و اینکه بیماری بیمه شده مشمول از کارافتادگی میشود یا خیر و یا میزان از کارافتادگی باید چقدر باشد در صلاحیت کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی است. لذا باید از طریق مطرح کردن درخواست از کارافتادگی خود در کمیسیون های پزشکی موضوع را پیگیری کنید.

 8. با سلام و درود
  همسرم 52سال داره هر دو زانو رو باید عمل کنه و دیسک کمر خفیف هم داره وسابقه بیمه 12سال دارن آیا از کار افتادگی بهشون تعلق میگیره

  1. با سلام
   موضوع از کار افتادگی و میزان آن فقط در صلاحیت کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی است.
   باید درخواست از کارافتادگی خود را از طریق شعبه مربوطه انجام داده و به کمیسیون پزشکی ارجاع میشود و کمیسیون پزشکی نسبت به از کارافتادگی و درصد از کارافتادگی اظهارنظر میکند.

 9. سلام
  میزان افزایش حقوق ازکارافتادگی رابا حقوق بازنشستگان افزایش میدهندیاکارگران یعنی میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی کلی درسال1403چقدراست.

  1. سلام
   افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به صورت مستقل در هیات دولت تصویب می شود. ولی از افزایش مزد کارگران تاثیر می پذیرد.

 10. سلام ببخشید اینکه همش شد در صلاحیت کمیسیون پزشکی هست.هر کی هر چی پرسید فقط در صلاحیت کمیسیون پزشکی هست.چرا گذاشتین سوال بپرسن پس.

  1. سلام
   برخی مسائل جزئیات زیادی دارند. مثلا اینکه سوابق پزشکی، شرایط فعلی و پرونده پزشکی بیمه شده چه شرایطی دارد در کامنت ها قابل ارائه نیست. از طرفی وقتی برای اظهار نظر در خصوص موضوعی که امری تخصصی و حتی کیفی بوده به کمیسیونی واگذار شده هیچ کس غیر از آن کمیسیون قادر به اظهار نظر نیست. حتی ممکن است نظر اعضای کمیسیون نیز باهم متفاوت باشد.
   بنابراین اظهار نظر در خصوص میزان از کارافتادگی به هیچ وجه و توسط هیچ شخصی غیر از نظر جمعی کمیسیون مقدور نیست.

 11. بنده ۴ سال سابقه کار داشتم که حادثه ناشی از کار دیدم و ۵۷٪ از کار افتادگی جرئی دارم و مبلغ ماهیانه ۱/۸۶۰/۰۰۰ برای بنده واریز میکنن خواستم بپرسم با متاهل شدن یا اینکه بیمه دو سال خدمتم رو خریداری کنم روی افزایش مبلغ مستمری تاثیر دارد؟کلا با چه شرایطی میتوانم این مبلغ رو افزایش بدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر