آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

تصویب نامه شماره: /222168ت43616 هـ – تاریخ: 1388/11/11 هیات وزیران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/10/20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و به استناد بند (5) قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ـ مصوب1388ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- شاغلین بالینی به کارکنان رشته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی می‌باشند.

ماده 2- میزان ساعت کار کارکنان (44) ساعت در هفته می‌باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیر متعارف، بر طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌گردد، حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلیل می‌یابد. این دستورالعمل در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 3- کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و همچنین کارشناسان امور روانی، مددیاران و کاردرمانگران این بیمارستان‌ها، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف استفاده خواهند نمود. این مرخصی، قابل خرید یا ذخیره نمی‌باشد.

تبصره ـ کارکنان بالینی نیز که در بخش‌های روانی و سوختگی بیمارستان‌های عمومی به طور مستمر اشتغال داشته باشند، مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

ماده 4- مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.

ماده 5- ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب (1/5) محاسبه می‌گردد. مشمولین این ماده، اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می‌توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر (80) ساعت براساس دستورالعمل ماده (2) این آیین‌نامه با توافق کارفرما، اضافه‌کاری انجام دهند. با اعمال این ضرایب هیچ‌ یک از کارکنان، مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفت های شب و ایام تعطیل نمی‌باشند. تبصره ـ در تعویض نوبت‌های کاری، یک‌ ساعت صرف تغییر و تحول امور جاری بخش و بیماران بستری می‌گردد.

ماده 6- روش پرداخت حقوق و مزایای شاغلین خدمت در بخش‌های دولتی و غیردولتی در واحدهای مصرح در ماده (1) این آیین‌نامه، ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می‌باشد. پرداخت در روش ثابت، براساس قوانین و ضوابط موردعمل در بخش های مذکور و پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه های خدمات، در بخش دولتی براساس طرح نظام نوین بیمارستان ها و در بخش غیردولتی طبق روال حاکم خواهد بود.

ماده 7- مزایای این آیین‌نامه، فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخش‌های دولتی یا غیردولتی به کار بالینی در رشته شغلی مرتبط، اشتغال دارند. مشمولین این آیین‌نامه، موظف به ارایه تعهدنامه هایی که طی آن، فرد متعهد به انجام خدمت در یک بخش می‌شود، می‌باشند. متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- اعتبارات ناشی از اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، همه ساله پیش‌بینی و در بودجه عمومی دستگاه‌های ذیربط، منظور خواهد شد.

ماده 9- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، موظف است کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود در قالب مجوز استخدامی طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر