محاسبه حقوق و دستمزد 1400 همراه با مثال کامل و فایل اکسل

یکی از مهمترین موضوعات برای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار محاسبه حقوق و دستمزد است. برای همین منظور در این مقاله قصد داریم تا براساس بخشنامه وزارت کار و قوانین مرتبط حقوق و دستمزد سال 1400 را محاسبه نماییم و شما را با اعداد و ارقام و آیتم های مختلف حقوق و دستمزد آشنا کنیم و در قسمت آخر یک مثال کامل از نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1400 ارائه شده است. فایل اکسل فیش حقوق قانون کار 1400 نیز از انتهای مقاله قابل دریافت است. امیدواریم تا پایان مقاله با ما همراه باشید و از مطالب بهره مند شوید.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد 1400
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد 1400

بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ کارگران قانون کار

در تاریخ 1399/12/23 شورای عالی کار با توافق دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بخشنامه حقوق و دستمزد 1400 کارگران را با کمترین حاشیه و توافق حداکثری به تصویب رساند.

طبق این بخشنامه از اول سال 1400 حداقل مزد روزانه کارگران اعم از کارگران دارای قرارداد موقت یا دائم مبلغ 885165 ریال خواهد بود.

سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال 1400 روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه 82785 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1399 افزایش یافت.

پایه سنوات 1400 به کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار باشند یا اینکه یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 46667 ریال باید پرداخت شود.

برای محاسبه حقوق و دستمزد 1400 روی لینک جدول کامل و بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ کلیک کنید.

حقوق و دستمزد سال 1400
حقوق و دستمزد سال 1400

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

پس از نهایی شدن افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ سایت کارتابان جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را به صورت زیر ارائه می نماید.
جدول افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۰ شامل کلیه اقلام مزدی قانون کار است. در این جدول پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به علاوه حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، مزایای تبعی مزد مانند اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری، نوبت کاری و … است.

ردیفعنوانمبلغ
1مزد 1400 قانون کار (روزانه)885،165
2حقوق 1400 قانون کار (ماهانه)26،554،950
3نرخ افزایش سایر سطوح مزدی 1400 قانون کارp26%+82785
4پایه سنوات1،400،000
5بن کارگری 1400 قانون کار6،000،000
6حق مسکن 1400 قانون کار4،500،000
7حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 1400)2،655،495
8حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 1400)5،310،990
9حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 3 فرزند (معادل 9 روز حداقل مزد 1400)7،966،485
10مزد هر ساعت کار عادی120،704
11فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1400168،986
12فوق العاده هر ساعت شب کاری 140042،246
13فوق العاده هر روز جمعه کاری 1400354،066
14فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 1400 معادل 15 درصد حقوق 14003،983،242
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 1400 معادل 10 درصد حقوق 14002،655،495
16فوق العاده نوبت کاری صبح-شب یا عصر-شب 1400 معادل 22.5 درصد حقوق 14005،974،863
جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوق و دستمزد قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار
مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار
مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :
مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار
مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه :
سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه
سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :
 سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه
سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

کسورات حقوق و دستمزد 1400
کسورات حقوق و دستمزد 1400

نحوه ی محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ قانون کار

محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارگران قانون کار و نیز کارمندان به صورت پلکانی محاسبه می شود. پله های افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به صورت زیر خواهد بود.

سقف معافیت مالیاتی ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

از سقف معافیت مالیاتی تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد

نسبت به مازاد بر یک و نیم برابر تا دو نیم برابر آن مشمول ۱۵ درصد

نسبت به مازاد بر دو نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول ۲۰ درصد

نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول ۲۵ درصد

برای آموزش محاسبه مالیات حقوق 1400 کارگران پست آموزش آسان محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ کارگران را مطالعه کنید.

محاسبه بیمه سهم کارگر و کارفرما

یکی از کسورات مهم حقوق و دستمزد سال 1400 کارگران حق بیمه سهم کارگر است. طبق قانون تامین اجتماعی کل مبلغ حق بیمه 30 درصد از حقوق و دستمزد و مزایای مشمول بیمه است. پرداخت قسمتی از حق بیمه بر عهده کارفرما و قسمتی بر عهده کارگران است.

حق بیمه سهم کارفرما 23 درصد تعیین شده است. بنابراین 23 درصد کل مبلغ مشمول بیمه درآمد کارگر را باید کارفرما پرداخت نماید.

حق بیمه سهم کارگر 7 درصد تعیین شده است. کارفرما مکلف است قبل از پرداخت حقوق و دستمزد مبلغی معادل 7 درصد کل مبلغ مشمول حق بیمه را از درآمد کارگر کسر کرده و سپس حق بیمه سهم خود را نیز روی آن گذاشته و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

مثال محاسبه حقوق و دستمزد 1400 کارگر با شرایط زیر:

کارگر در ابتدای سال ۱۳۹۷ استخدام شده است.
ساعات کاری : تمام روزهای کاری از ۷ لغایت ۱۶ (نیم ساعت نهار و نماز)
دو بار جمعه ها از ساعت ۲۰ لغایت ۲۴ به کارگاه دعوت شده است.
دارای یک فرزند دختر ۱۷ ساله ازدواج کرده و یک فرزند ۱۲ ساله

مرحله ۱ : محاسبه مزد ثابت کارگر

ابتدا باید مزد ثابت کارگر را بدست آوریم. برای محاسبه مزد ثابت از جدول تصاعدی مزد استفاده می کنیم.

مثال

کارگر در ابتدای سال ۱۳۹۷ استخدام شده است.
ساعات کاری : تمام روزهای کاری از ۷ لغایت ۱۶ (نیم ساعت نهار و نماز)
دو بار جمعه ها از ساعت ۲۰ لغایت ۲۴ به کارگاه دعوت شده است.
دارای یک فرزند دختر ۱۷ ساله ازدواج کرده و یک فرزند ۱۲ ساله

مرحله ۱ : محاسبه مزد ثابت کارگر

ابتدا باید مزد ثابت کارگر را بدست آوریم. برای محاسبه مزد ثابت از جدول تصاعدی مزد استفاده می کنیم.

140099989796959493
88516593183197383110076401035475106620410864491109529
جدول تصاعدی مزد 1400

همانطور که مشاهده می کنید رقم زیر سال ۹۷ نشانگر مزد ثابت کارگر است. با استفاده از این عدد پایه سنوات تجمیعی و مزد ساعتی را بدست می آوریم:

مزد ثابت = رقم زیر ۹۷ =  1007640
پایه سنوات تجمیعی ۱۲۲.۴۷۵= ۸۸۵.۱۶۵ – ۱.۰۰۷.۶۴۰
مزد ساعتی ۱۳۷.۴۶۸ = ۷.۳۳ ÷۱.۰۰۷.۶۴۰

با استفاده از جدول ساعات کار موظفی سال ۱۴۰۰ کارکرد کارگر را در اردیبهشت محاسبه کرده و ساعات اضافه کار کارگر را محاسبه می کنیم(در فایل اکسل فیش حقوق ۱۴۰۰ فقط ساعات اضافه کاری وارد می شود.):

سالماهروز های ماهتعداد جمعهتعداد تعطیل رسمی غیر جمعهتعداد روزکاریساعات کار موظفی
1400فروردین314621154
1400اردیبهشت315323169
جدول ساعات کار موظفی سال 1400

مرحله ۲ : محاسبه فوق العاده اضافه کاری

هر روز ۱۶-۷ با کسر ۰.۵ ساعت- بنابراین هر روز کاری ۸/۵ ساعت مفید
کارکرد در روزهای کاری  = ۱۹۵/۵ = ۸/۵ × ۲۳
کارکرد در روزهای جمعه   = ۸ = ۴ × ۲
کل کارکرد  ۲۰۳/۵ = ۸ + ۱۹۵/۵
ساعات اضافه کاری ۳۴/۵ = ۱۶۹ – ۲۰۳/۵

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری را محاسبه می کنیم:
۱۹۲.۴۵۵ = ۱/۴  × ۱۳۷.۴۶۸

فوق العاده اضافه کاری ماهانه بدست می آید:
۶.۶۳۹.۷۰۲ = ۳۴/۵   × ۱۹۲.۴۵۵

مرحله ۳ : محاسبه فوق العاده شب کاری

محاسبه شب کاری
دو بار جمعه از ۲۲ لغایت ۲۴
کل ساعات شب کاری = ۴
فوق العاده هر ساعت شب کاری
۴۸.۱۱۴ = ۰/۳۵  × ۱۳۷.۴۶۸
فوق العاده شب کاری ماهانه
۱۹۲.۴۵۵= ۴  × ۴۸.۱۱۴

مرحله ۴ : محاسبه فوق العاده جمعه کاری

محاسبه جمعه کاری
دو بار جمعه از ۲۰ لغایت ۲۴
کل روزهای جمعه کاری = ۲
فوق العاده هر روز جمعه کاری
۴۰۳.۰۵۶ = ۰/۴  × ۱.۰۰۷.۶۴۰
فوق العاده جمعه کاری ماهانه
۸۰۶.۱۱۲= ۲  × ۴۰۳.۰۵۶

مرحله ۵ : محاسبه کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد)

چون هر دو فرزند دارای شرایط دریافت حق اولاد هستند بنابراین تعداد فرزندان را در فایل اکسل فیش حقوق ۱۴۰۰،دو وارد می کنیم.
تعداد فرزند مشمول = ۲
کمک هزینه عائله مندی هر فرزند = ۲.۶۵۵.۴۹۵
کل کمک هزینه عائله مندی ۵.۳۱۰.۹۹۰=۲ × ۲.۶۵۵.۴۹۵

مرحله ۶ : محاسبه مزایای انگیزشی و رفاهی

مزایای ثابت
کمک هزینه مسکن = ۴.۵۰۰.۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار = ۶.۰۰۰.۰۰۰

مرحله ۷ : جمع بندی درآمد ماهانه

جمع در آمد این کارگر به شرح زیر است:

جمع درآمد ۵۴.۶۸۶.۰۹۹ ریال

مرحله ۸ : محاسبه کسورات

حق بیمه
چون حق اولاد مشمول کسر حق بیمه نیست بنابراین:
در آمد مشمول بیمه   49.375.109
حق بیمه کل ۱۴.۸۱۲.۵۳۳= ۴۹.۳۷۵.۱۰۹× ۰/۳
حق بیمه سهم کارگر
۳.۴۵۶.۲۵۸= ۴۹.۳۷۵.۱۰۹× ۰/۰۷
حق بیمه سهم کارفرما
۱۱.۳۵۶.۲۷۵= ۴۹.۳۷۵.۱۰۹× ۰/۲۳

مالیات
جمع درآمد مشمول مالیات  38,875,109 ریال
قرارگیری در پله 1
درآمد زیر ۴ میلیون تومان معاف از مالیات است.

توجه توجه : طبق رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری بن، مسکن، اولاد اگر در حد متعارف از شمول مالیات خارج شده اند و این اقلام در جمع در آمد مشمول مالیات نباید محاسبه شوند.

مرحله ۹ : تکمیل و تنظیم فیش حقوق


شکل فایل اکسل فیش حقوق ۱۴۰۰ این کارگر در اردیبهشت به شکل زیر خواهد بود:

شرایط کاردرآمدهاکسورات
عنوانمقدارعنوانمبلغعنوانمبلغعنوانمبلغ
کارکرد(روز)31مزد شغل885165بن کارگری6،000،000حق بیمه3،456،258
ساعت اضافه کار34/5پایه سنوات تجمیعی122475حق مسکن4،500،000مالیات0
ساعت شب کار4مزد ثابت1007640حق اولاد5،310،990سایر0
تعداد فرزند2حقوق ماهانه31236840اضافه کاری6،639،702  
روز جمعه کار2  شب کاری192،455  
    جمعه کاری806،112  
جمع درآمد 54686099 ریالجمع کسورات 3456258 ریال
مبلغ قابل پرداخت 51229841 ریال
فیش حقوق قانون کار سال 1400 فایل اکسل

برای دانلود فایل اکسل فیش حقوق 1400 قانون کار به انتهای مقاله جلسه 13 دوره آموزشی حقوق و دستمزد مراجعه نمایید. لینک زیر را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

14 دیدگاه

 1. ضمن سلام.من حقوق ثابتم ۱۲ میلیون است .می خواسم بدونم پایه حقوق و سنوات سالانه من چقدر میشه.ممنون

  1. سلام
   منظور شما از حقوق ثابت کل مبلغ دریافتی است؟ در این حالت اینکه چقدر از مبلغ دریافتی شما حقوق و چقدر سایر مزایا است به قرارداد کار و فیش حقوق شما بستگی دارد.

 2. من اذر ماه 97 در موسسه ای استخدام شدم
  حقوق و مزایای من که مجرم و مدرک تحصیلی دکترا دارم چقدر میشود»؟

  1. سلام
   قانون کار حداقل حقوق و دستمزد و مزایا را برای مشمولین قانون کار مشخص کرده است. مدرک تحصیلی ذاتا تاثیری در حقوق و دستمزد ندارد و ممکن از یکی از شرایط احراز شغلی باشد. مثلا برای احراز شغل پزشکی در یک کلینیک حتما باید مدرک تحصیلی حداقل پزشک عمومی باشد.
   سابقه کار در کارگاه باعث افزایش پایه سنوات (مزد پایه) می‌شود که برای استخدام در آذر 97 و طبق جدول تصاعدی مزد 1400 مجموع مزد شغل و پایه سنوات روزانه حداقل 1007640 ریال باید باشد.

 3. سلام
  من در سال ۸۲در کارگاهی که جزو مشاغل سخت و زیان آور هست مشغول بکارم.
  حقوق پایه من چقدر باید باشد؟

  1. سلام
   کار در مشاغل سخت و زیان آور تاثیری در حقوق ندارد. حداقل مزد روزانه همراه با پایه سنوات تجمیعی قانون کار در سال 1400 برای کارگری که از سال 82 شروع به کار کرده 1170997 ریال است.

  1. سلام
   از جدول تصاعدی مزد رقم زیر سال استخدام خود را پیدا کنید که این رقم مزد ثابت که مجموع مزد شغل و پایه سنوات است را نمایش می دهد.

 4. سلام.میخواستم چندتا کارگر استخدام کنم.یک آشپز یک کمک آشپز یک باغبان برای یک سال. میخواستم راهنمایی کنید؟

 5. با سلام و خسته نباشید با تشکر از سایت خوبتون بنده حراست شیفت شب هستم ساعت کار بنده از ۸شب تا ۸صبح هست بدون هیچ تعطیلی با ماهی دو روز مرخصی شیفت ۱۲.۱۲ میخواستم بدونم میزان حقوق دریافتی بنده چقدر باید باشه با سابقه کاری ۶ ماه

 6. سلام و خسته نباشید
  ساعت کار در مشاغل آزاد چند ساعت است و آیا تعطیلات برای کارگر با کسی که در یک شرکت دولتی کار میکند فرق داره منظورم پنج شنبه جمعه و تعطیلی های رسمی است و بی زحمت پایه حقوق سال ۱۴۰۰برای فرد مجرد ماهیانه چقدر حساب میشود ودر سال ۱۴۰۱ پایه حقوق ماهیانه برای فرد مجرد چقدر میشود ممنون عیدی سال ۱۴۰۰ و همینطور ۱۴۰۱ هم چقدر میشود ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر