جدول پایه سنوات 1402 (جدول تصاعدی مزد 1402 و نحوه محاسبه پایه سنوات)

جدول پایه سنوات و جدول تصاعدی مزد سال 1402
جدول پایه سنوات و جدول تصاعدی مزد سال 1402

افزایش سابقه کار همراه با افزایش تجربه کار و مهارت کارگران و کارکنان در کارگاه است که می‌تواند ارزش افزوده برای کارگران و کارکنان با سابقه باشد. در قانون کار برای حفظ ارزش سوابق کاری در کارگاه، علاوه بر حداقل مزد مبلغی به عنوان پایه سنوات در نظر گرفته شده است. جدول پایه سنوات 1402 تهیه شده توسط کارتابان مبلغ پایه سنوات سال 1402 کارگران را به نسبت سابقه کاری ارائه می‌کند. این جدول همراه با جدول تصاعدی مزد 1402 که حاوی مزد ثابت کارگران تا 30 سال سابقه کار است برای دانلود ارائه شده است.

پایه سنوات چیست؟

همانطور که در مقدمه نیز بحث شد در بخشنامه مزد هر سال از جمله بخشنامه مزد سال 1402 مبلغی به عنوان مزد پایه یا پایه سنوات تعیین شده است. این مبلغ برای هر سال مبلغی متفاوت بوده و ممکن است در برخی سال‌ها برابر باشد. فلسفه وجودی تعیین مبلغ مزد پایه ایجاد انگیزه و حفظ ارزش تجارب و سوابق کاری کارگران در کارگاه است. کارگران با سابقه انتظار دارند نسبت به کارگرانی که تازه استخدام شده‌اند مزد بالاتری دریافت نمایند و این تمایل و خواسته از دیدگاه قانونگذار دور نماینده است.

پایه سنوات هر سال در سال‌های بعدی حفظ شده و به اندازه درصد افزایش مزد افزایش یافته و پایه سنوات سال 1402 برروی آن اضافه می‌شود. جدول پایه سنوات 1402 از روی بخشنامه‌های مزد سال‌های گذشته مبلغ پایه سنوات 30 سال گذشته را محاسبه و ارائه کرده است. جدول تصاعدی مزد 1402 نیز شکل دیگری از جدول پایه سنوات است. مبلغ پایه سنوات روزانه در بخشنامه مزد 1402 مبلغ 70.000 ریال تعیین شده است.

پرداخت پایه سنوات در سال 1402 به کدام کارگران الزامی است؟

نکته مهم و سوال پر تکراری که وجود دارد این است که آیا پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگران الزامی است یا کارفرما اختیار به عدم پرداخت آن دارد؟

طبق تبصره ماده 41 قانون کار کارفرمایان مکلف هستند به تمام کارگران مزدی برابر یا بالاتر از حداقل مزد تعیین شده در بخشنامه مزد را پرداخت کنند. پایه سنوات سال 1402 و سال‌های گذشته از مصوبات بخشنامه مزد است بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت پایه سنوات به کارگران است.

پایه سنوات به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد. کارگرانی که سابقه کار مفید آن‌ها در همان کارگاه وارد سال دوم شده باشد از ابتدای سال دوم کار مشمول دریافت پایه سنوات هستند.

کارگران با سابقه کار بیش از 3 سال نیز مشمول دریافت پایه سنوات سال‌های گذشته همراه با افزایشات مزدی و پایه سنوات سال جاری هستند. بنابراین مبلغ پایه سنوات کارگران در سال 1402 به نسبت سابقه کار کارگران متفاوت خواهد بود. کارگران با سابقه بالاتر پایه سنوات بالاتری نسبت به کارگران با سابقه کار کمتر دریافت می‌کنند.

جدول تصاعدی مزد 1402 چیست و حاوی چه اطلاعاتی است؟

ستون سمت چپ در جدول تصاعدی 1402 مشخص کننده سالی است که قرار است مبلغ پایه سنوات کارگر در آن سال محاسبه شود. سطر بالای جدول تصاعدی مزد 1402 نیز سالی است که کارگر در آن سال استخدام شده است.

جدول تصاعدی مزد 30 ساله 1402

از بخشنامه مزد سال 92 نحوه محاسبه پایه سنوات به بعد تغییر یافت. کارگرانی که قبل از سال 91 طی قراردادهای کار کتبی مدت موقت مشغول به کار بوده‌اند و سنوات اتمام هر قرارداد کار تسویه شده باشد مشمول دریافت پایه سنوات از ابتدای سال 91 به بعد هستند. کارگران با قرارداد کار دائم و یا مدت موقت که سنوات خود را تسویه نکرده باشند از ابتدای استخدام مشمول دریافت پایه سنوات تجمیعی هستند. بنابراین جدول پایه سنوات 1402 در دو حالت تهیه شده است که یکی 30 ساله و دیگری از سال 91 به بعد است.

جدول تصاعدی مزد 1402
جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۲ – ۳۰ ساله

دانلود جدول تصاعدی مزد 1402 (30 ساله-نسخه چاپی)

جدول تصاعدی مزد از سال 91 تا سال 1402

در قسمت قبلی اشاره شد که قانون پرداخت پایه سنوات از سال 92 به بعد تغییر کرد و با توجه به شمول قسمت پایه سنوات بخشنامه مزد 92 به سابقه سال 91 جدولی مستقل برای پایه سنوات این سال‌ها تهیه شده است. مزیت دیگر این جدول این است که خوانایی بهتری نسبت به جدول تصاعدی 30 ساله دارد. از طرفی اغلب کارگران شاغل فعلی دارای سابقه کار کمتر و قراردادهای کار موقت هستند و جدول محاسبه پایه سنوات 1402 از سال 91 به بعد کاربرد بیشتری دارد.

جدول تصاعدی 1402
جدول تصاعدی مزد سال 1402 از 91 به بعد

دانلود جدول تصاعدی مزد 1402 (12 ساله-نسخه چاپی)

جدول پایه سنوات تجمیعی 1402

جدول پایه سنوات تجمیعی با جدول تصاعدی مزد متفاوت است. در جدول پایه سنوات مبلغ پایه سنوات تجمیعی (مزد پایه تجمیعی) محاسبه شده است.

تفاوت جدول پایه سنوات تجمیعی با جدول تصاعدی مزد

جدول تصاعدی مزد مبلغ مجموع حداقل مزد سال و پایه سنوات تجمیعی را محاسبه می‌کند. در جدول پایه سنوات تجمیعی مبلغ حداقل مزد سال از حداقل مزد ثابت جدا شده است. ارقام و مبالغ مندرج در جدول پایه سنوات، صرفا مبلغ خالص مربوطه به پایه سنوات تجمیعی هستند.

جدول پایه سنوات چه کاربردی دارد؟

مزد شغل پرداختی به کارگران یا حداقل قانون کار بوده و یا مبلغی توافقی و بالاتر از حداقل مزد قانون است. در مواردی که مزد شغل توافقی بالاتر از حداقل قانون کار باشد محاسبه پایه سنوات به صورت مجزا الزامی خواهد بود. علاوه بر این اصولا می‌بایست در قراردادهای کار و فیش حقوقی کارگران مبلغ پایه سنوات به صورت جدا از مزد شغل درج شود تا کارفرما بتواند پرداخت پایه سنوات را مستند کند.

نحوه استخراج مبلغ پایه سنوات تجمیعی 1402 از جدول پایه سنوات بر اساس سابقه کار، همانند جدول تصاعدی مزد است. در ادامه تصویر جدول پایه سنوات تجمیعی و فایل PDF آن جهت دانلود ارائه شده است.

پایه سنوات تجمیعی 1402
جدول پایه سنوات تجمیعی سال 1402 برای 30 سال_MQ

دانلود جدول پایه سنوات 1402 تجمیعی

محاسبه آنلاین پایه سنوات سال 1402

ممکن است جدول پایه سنوات همیشه در دسترس نباشد و یا استفاده از آن برای تفکیف مزد شغل و مزد پایه مشکل باشد. بنابراین در سایت کارتابان محاسبه آنلاین پایه سنوات نیز طراحی شده است. در محاسبه آنلاین مزد پایه 1402 کافی است که سال استخدام و ماه استخدام انتخاب شود. به صورت خودکار مزد شغل و مزد پایه (پایه سنوات) و مجموع این دو به عنوان مزد ثابت نمایش داده می‌شود. برای محاسبه آنلاین پایه سنوات در سال 1402 کافی است که روی دکمه زیر کلیک کرده و طبق راهنمای موجود محاسبه آنلاین را انجام دهید. تصویر محیط برنامه محاسبه آنلاین به صورت زیر است.

محاسبه آنلاین پایه سنوات 1402
راهنمای محاسبه آنلاین پایه سنوات سال 1402

1-تب پایه سنوات تجمیعی (جدول تصاعدی مزد 1402) انتخاب شود.

2-سال استخدام انتخاب شود.

3-با توجه به فرارسیدن و فرا نرسیدن سالروز استخدام در این کارگاه تیک زده شود.

4-مبلغ پایه سنوات تجمیعی 1402 در این قسمت نمایش داده می‌شود. (این رقم همان رقم مندرج در جدول پایه سنوات تجمیعی است)

5-مجموع حداقل مزد سال 1402 و پایه سنوات تجمیعی 1402 در این خانه نمایش داده می‌شود. این رقم همان رقم موجود در جدول تصاعدی مزد 1402 است.

نحوه محاسبه پایه سنوات از جدول تصاعدی مزد

برای محاسبه پایه سنوات از جدول تصاعدی مزد 30 ساله و از 91 به بعد در سال 1402 کافی است که عدد زیر سال استخدام که در سطر بالای جدول است خوانده شود.

در صورتی که نیاز به محاسبه پایه سنوات سال‌های گذشته از روی جدول تصاعدی مزد باشد ابتدا سالی که قرار است مبلغ پایه سنوات آن سال محاسبه شود از ستون سمت چپ انتخاب شده و سپس سال استخدام کارگر از سطر بالا انتخاب شود. محل تلاقی ستون سال محاسبه و سطر سال استخدام مبلغ پایه سنوات و حداقل مزد همان سال که حداقل مزد ثابت است خواهد بود. حداقل مزد هر سال آخرین رقم هر سطر است.

پایه سنوات کارگرانی که هنوز سالگرد استخدام آنان فرا نرسیده است

پایه سنوات جدید از ابتدای تکمیل هر سال سابقه کار قابل پرداخت و یا افزایش است. دو بازه زمانی قابل تصور است 1-از ابتدای سال تا فرا رسیدن روز استخدام یا روز تکمیل سال کامل سابقه کار 2-از سالروز استخدام تا پایان سال.

برای مدت بعد از سالروز استخدام عدد مندرج در جدول تصاعدی مزد صحیح است.

برای مدت قبل از فرا رسیدن سالروز استخدام از رقم مندرج در جدول تصاعدی مزد مبلغ پایه سنوات سال جاری به مبلغ 70.000 ریال کسر می‌شود.

تفکیف پایه سنوات تجمیعی از مزد ثابت در جدول تصاعدی مزد

ارقام نوشته شده در این جدول حداقل مزدِ ثابت است. مزدِ ثابت مجموع حداقل مزد سال و پایه سنوات تجمیعی کارگر در کارگاه است. پس برای تفکیک پایه سنوات تجمیعی از حداقل مزد سال کافی است که از رقم نوشته شده در جدول تصاعدی مزد، حداقل مزد سال کسر شود. حداقل مزد هر سال در آخرین خانه سطر مربوط به آن سال درج شده است.

مثال محاسبه پایه سنوات تجمیعی کارگران از روی جدول تصاعدی مزد

مثال 1-کارگری از ابتدای سال 1395 در کارگاهی مشغول به کار است. حداقل مزد شغل، حداقل مزد ثابت و پایه سنوات تجمیعی کارگر در سال 1402 چقدر خواهد بود؟

در جدول تصاعدی مزد محل تلاقی سطر مربوط به 1402 و ستون مربوط به سال 1395 مبلغ 2.226.428 ریال است. حداقل مزد سال 1402 روزانه مبلغ 1.769.428 ریال (آخرین رقم سطر 1402) است. اختلاف این دو رقم 457.000 ریال می‌شود. پس پایه سنوات تجمیعی کارگر مزبور در سال 1402 روزانه 457.000 ریال خواهد بود.

ریال 457.000 = 1.769.428 – 2.226.428

محاسبه پایه سنوات جدول تصاعدی مزد 1402
مثال 1 از محاسبه پایه سنوات از روی جدول تصادعی مزد 1402

مثال 2- کارگری از ابتدای سال 1393 در کارگاهی مشغول به کار است. حداقل مزد شغل، حداقل مزد ثابت و پایه سنوات تجمیعی کارگر در سال 1400 چقدر خواهد بود؟

رقم محل تلاقی سطر 1400 و ستون 1393 = 1.109.529

حداقل مزد سال (رقم آخر سطر 1400) = 885.165

مبلغ پایه سنوات روزانه = حداقل مزد سال 1400 – حداقل مزد ثابت

ریال 224.364 = 885165 – 1.109.529

محاسبه پایه سنوات جدول تصاعدی 1402- 2
مثال نحوه محاسبه پایه سنوات از جدول تصاعدی مزد 1402 _ دوم

پایه سنوات تجمیعی کارگران کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

جدول تصاعدی مزد بالا صرفا برای کارگران فاقد طبقه بندی مشاغل و کارگران گروه 1 کارگران دارای طبقه بندی مشاغل قابل استفاده است. پایه سنوات کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل بسته به گروه شغلی متفاوت است که باید از روی پایه سنوات‌های سالانه مربوطه و بخشنامه‌های مزد سالانه محاسبه شود. برای محاسبه پایه سنوات تجمیعی طبقه بندی مشاغل می‌توانید از پنل کاربری درخواست ثبت نمایید.

سوالات متداول از جدول پایه سنوات 1402 و جدول تصاعدی مزد

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

  1. سلام
   حقوق و مزایای پایه و ثابت ماهانه. در اتمام قرارداد کار نیز به ازای هر سال کار معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات و معادل دو ماه حقوق به عنوان عیدی و پاداش باید پرداخت شود.

 1. سلام وقت بخیر
  بنده در شرکتی کارمند هستم که مقرر شده ۸ ساعت کاری را باید پر کنم.
  و ساعت کاری من هر روز از شنبه تا پنجشنبه ۸ صبح الی ۴ بعدظهر است.
  کارفرما صحبت فعلی که با بنده بر این اساس بود که شما باید از ۸ تا ساعت ۵ ساعت کاری پر کنی.
  چرا که ۱ ساعت تایم ناهار کسر میشود و تازه اگر تا ۵ اینجا باشید تایم ۸ ساعت شما پر میشود.
  و اگر تا ساعت ۶ حضور داشته باشید ۱ ساعت اضافه کاری حساب میشود. ما پنجشنبه ها را از ۸ صبح تا ۴ بعدظهر سرکار هستیم و تایم ۸ ساعته پر میکنیم.
  سوال من این است که آیا قوانین وزارت کار بر همین روالی است که کارفرما میگوید؟

  1. با سلام
   ساعات کار و مدت آن و ساعات حضور در کارگاه امری توافقی بین کارگران و کارفرما است به شرطی که از ساعت کار قانونی بیشتر نشود. در صورتیکه کارکرد کارگران بیشتر از ساعت کار قانونی باشد باید اضافه کاری پرداخت شود. اگر حقوق و دستمزد به صورت ماهانه پرداخت شود ساعت اضافه کاری از مقایسه کارکرد هر ماه با ساعت کار موظفی همان ماه محاسبه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر