طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروه‌های 20 گانه قانون کار

طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروه‌های 20 گانه قانون کار

پس از تصویب بخشنامه حقوق 1401 و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، جدول طبقه بندی مشاغل 1401 بر اساس میزان افزایش تعیین شده تنظیم و ارائه می‌شود. مزد گروه‌های 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1401 در این جدول مشخص شده است و رعایت این مبالغ در طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و سایر ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی الزامی است.

برخی کاربران در مورد جدول طبقه بندی مشاغل بر اساس مدرک تحصیلی سوالاتی مطرح می‌کنند که هدف آن‌ها اطلاع از تاثیر مدرک تحصیلی در حقوق و دستمزد کارگران است. مدرک تحصیلی به صورت مستقیم در حقوق و مزایا تاثیری ندارد ولی یکی از شرایط احراز مشاغل در جدول طبقه بندی مشاغل بر اساس مدرک تحصیلی تعیین شده است. علاوه بر مدرک تحصیلی مواردی مانند سابقه کار و تجربه کار نیز از شرایط احراز مشاغل طبقه بندی مشاغل هستند.

جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1401

در جدول طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 حداقل مزد گروه‌های 20 گانه طبقه بندی مشاغل درج شده است. شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت حداقل مزد گروه های 20 گانه در خصوص نیروهای شرکتی هستند.

برای محاسبه مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل از فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی استفاده می شود. بنابراین فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 از روی مزد گروه های شغلی 20 گانه سال گذشته به صورت زیر است:

مزد گروه در سال 1401 = 171722 + (مزد گروه در سال 1400 * 1.38)

بنابراین اگر تک تک مزد گروه های شغلی سال گذشته در فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 بالا قرار داده شود جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1401 بر اساس گروه های 20 گانه به صورت زیر خواهد بود.

جدول مزد شغل و مزد سنوات گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت های پیمانکاری سال 1401

ردیفگروه شغلیمزد سنوات (پایه)مزد شغل
11700001393250
22702001396489
33704001399729
44706001402976
55708001406229
66710001410542
77712001414869
88714001419194
99716001424601
1010718001430006
1111720001436491
1212724001442984
1313728001449475
1414732001458114
1515736001466753
1616740001475429
1717744001486222
1818748001497041
1919752001510003
2020756001522984
مزد گروه های شغلی ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱

آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروه‌های 20 گانه

یکی از موارد بسیار مهمی که در مورد طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت نیرو و … وجود دارد این است که سالانه برای تعیین پیمانکاران مناقصه برگزار می‌شود.

برآورد قیمت مناقصه تعیین شرکت خدماتی و پیمانکار تامین نیروی انسانی از دغدغه های اصلی کارفرمایان این گونه شرکت ها است. کاربرد اصلی آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروه های 20 گانه در برآورد قیمت مناقصه تامین نیروی انسانی است.

در ادامه جداول آنالیز گروه های 20 گانه از روی فایل اکسل طرح طبقه بندی مشاغل با فرمت PDF ارائه شده است. در ابتدا تصاویری از گروه های مختلف از کتابچه آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 قرار داده شده است.

نحوه محاسبه حقوق در طرح طبقه بندی مشاغل 1401 از روی جدول آنالیز مزد گروه های 20 گانه بسیار آسان و با صرف زمان کم امکان پذیر است.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 1 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 1 سال 1401 روزانه مبلغ 1393250 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70000 ریال است. مزد گروه 1 با حداقل مزد قانون کار در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل یکسان است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)13932501393250139325013932501393250
مزد سنوات (پایه) روزانه7000070000700007000070000
1حقوق ماهانه (30/5 روز) 42,494,12542,494,12542,494,12542,494,12542,494,125
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,135,0002,135,0002,135,0002,135,0002,135,000
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)69662506966250696625069662506966250
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)34831253483125348312534831253483125
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)34831253483125348312534831253483125
جمع 1 الی 973,562,02573,562,42577,742,17581,921,92586,101,675
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی190,075مزد یک ساعت اضافه کاری266,105
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 1

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 2 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 2 سال 1401 روزانه مبلغ 1394689 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70200 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)13964891396489139648913964891396489
مزد سنوات (پایه) روزانه7020070200702007020070200
1حقوق ماهانه (30/5 روز)42,592,91542,592,91542,592,91542,592,91542,592,915
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,141,1002,141,1002,141,1002,141,1002,141,100
3حق مسکن (ماهانه)6,500,0006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)69824456982445698244569824456982445
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)3491222.53491222.53491222.53491222.53491222.5
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)3491222.53491222.53491222.53491222.53491222.5
جمع 1 الی 973,699,30573,699,70577,879,45582,059,20586,238,955
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی190,517مزد یک ساعت اضافه کاری266,724
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 2

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 3 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 3 سال 1401 روزانه مبلغ 1399729 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70400 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)13997291399729139972913997291399729
مزد سنوات (پایه) روزانه7040070400704007040070400
1حقوق ماهانه (30/5 روز)42,691,73542,691,73542,691,735 42,691,73542,691,735
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,147,2002,147,2002,147,2002,147,2002,147,200
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)69986456998645699864569986456998645
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)3499322.53499322.53499322.53499322.53499322.5
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)3499322.53499322.53499322.53499322.53499322.5
جمع 1 الی 973,836,62573,837,02578,016,77582,196,52586,376,275
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی190,959مزد یک ساعت اضافه کاری267,343
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 3

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 4 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 4 سال 1401 روزانه مبلغ 1402976 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70600 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14029761402976140297614029761402976
مزد سنوات (پایه) روزانه7060070600706007060070600
1حقوق ماهانه (30/5 روز)42,790,76842,790,76842,790,76842,790,76842,790,768
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه 2,153,3002,153,3002,153,3002,153,3002,153,300
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)70148807014880701488070148807014880
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)35074403507440350744035074403507440
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)35074403507440350744035074403507440
جمع 1 الی 973,974,22873,974,62878,154,37882,334,12886,513,878
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی               191,402مزد یک ساعت اضافه کاری            267,963
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 4

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 5 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 5 سال 1401 روزانه مبلغ 1406229 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70800 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14062291406229140622914062291406229
مزد سنوات (پایه) روزانه7080070800708007080070800
1حقوق ماهانه (30/5 روز)42,889,98542,889,98542,889,98542,889,98542,889,985
2 مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,159,4002,159,4002,159,4002,159,400           2,159,400
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)70311457031145703114570311457031145
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)3515572.53515572.53515572.53515572.53515572.5
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)3515572.53515572.53515572.53515572.53515572.5
جمع 1 الی 974,112,07574,112,47578,292,22582,471,97586,651,725
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی191,846مزد یک ساعت اضافه کاری268,584
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 5

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 6 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 6 سال 1401 روزانه مبلغ 1410542 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71000 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14105421410542141054214105421410542
مزد سنوات (پایه) روزانه7100071000710007100071000
1حقوق ماهانه (30/5 روز)43,021,53143,021,53143,021,53143,021,53143,021,531
2  مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,165,5002,165,5002,165,5002,165,5002,165,500
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)70527107052710705271070527107052710
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)35263553526355352635535263553526355
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)35263553526355352635535263553526355
جمع 1 الی 974,292,85174,293,25178,473,00182,652,75186,832,501
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی192,434مزد یک ساعت اضافه کاری269,408
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 6

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 7 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 7 سال 1401 روزانه مبلغ 1414869 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71200 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14148691414869141486914148691414869
مزد سنوات (پایه) روزانه7120071200712007120071200
1حقوق ماهانه (30/5 روز)43,153,505 43,153,50543,153,50543,153,50543,153,505
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه             2,171,600           2,171,600         2,171,600         2,171,600           2,171,600
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)70743457074345707434570743457074345
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)3537172.53537172.53537172.53537172.53537172.5
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)3537172.53537172.53537172.53537172.53537172.5
جمع 1 الی 974,474,19574,474,59578,654,34582,834,09587,013,845
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی193,024مزد یک ساعت اضافه کاری270,234
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 7

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 8 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 8 سال 1401 روزانه مبلغ 1419194 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71400  ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14191941419194141919414191941419194
مزد سنوات (پایه) روزانه7140071400714007140071400
1 حقوق ماهانه (30/5 روز)43,285,41743,285,41743,285,41743,285,41743,285,417
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,177,7002,177,7002,177,7002,177,7002,177,700
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)70959707095970709597070959707095970
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)35479853547985354798535479853547985
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)35479853547985354798535479853547985
جمع 1 الی 974,655,45774,655,85778,835,60783,015,35787,195,107
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی193,614مزد یک ساعت اضافه کاری271,060
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 8

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 9 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 9 سال 1401 روزانه مبلغ 1424601 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71600 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14246011424601142460114246011424601
  مزد سنوات (پایه) روزانه7160071600716007160071600
1حقوق ماهانه (30/5 روز)43,450,33143,450,33143,450,33143,450,33143,450,331
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,183,8002,183,8002,183,8002,183,8002,183,800
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)71230057123005712300571230057123005
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)3561502.53561502.53561502.53561502.53561502.5
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)3561502.53561502.53561502.53561502.53561502.5
جمع 1 الی 974,880,54174,880,94179,060,69183,240,44187,420,191
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی194,352مزد یک ساعت اضافه کاری272,093
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 9

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد گروه شغلی 10 طرح طبقه بندی مشاغل 1401

حداقل مزد گروه شغلی 10 سال 1401 روزانه مبلغ 1430006 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71800 ریال است.

مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
مزد شغل (روزانه)14300061430006143000614300061430006
مزد سنوات (پایه) روزانه7180071800718007180071800
1 حقوق ماهانه (30/5 روز)           43,615,183          43,615,183        43,615,183        43,615,183         43,615,183
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه             2,189,900           2,189,900         2,189,900         2,189,900           2,189,900
3حق مسکن (ماهانه)65000006500000650000065000006500000
4بن کارگری8,500,0008,500,0008,500,0008,500,0008,500,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد4179750835950012539250
7عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)71500307150030715003071500307150030
8سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)35750153575015357501535750153575015
9مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)35750153575015357501535750153575015
جمع 1 الی 9           75,105,543          75,105,943        79,285,693        83,465,443         87,645,193
10هزینه وسایل مصرفیAAAAA
11سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
12بیمهCCCCC
13مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی               195,089مزد یک ساعت اضافه کاری            273,125
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1401 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30.5 رو گروه شغلی 10

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

دانلود کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل کارگری نیروهای شرکتی

در تصاویر بالا آنالیز مزدی گروه های شغلی 1 تا 10 را مشاهده کردید. جدول آنالیز مزدی گروه‌های 20 گانه به صورت کامل تنظیم شده است. در این جدول تمام تصاویر بالا اعم از جدول مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل سال 1401، آنالیز مزدی گروه های 20 گانه در فایل پی دی افر(PDF) به صورت یکجا تجمیع شده است.

همانگونه که در قسمت های قبلی اشاره شد در این جدول نحوه محاسبه حقوق در طرح طبقه بندی مشاغل 1401 بویژه برای شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری و تامین نیروی انسانی ارائه شده است.

جدول عناوین شغلی طبقه بندی مشاغل 1401

جدول عناوین و گروه شغلی فضای سبز 1401

جدول عناوین و گروه شغلی حمل و نقل 1401

جدول عناوین و گروه شغلی خدماتی 1401

جدول عناوین و گروه شغلی شهرداری ها 1401

جدول عناوین و گروه شغلی طبخ غذا و آشپزخانه 1401

جدول عناوین و گروه شغلی تاسیسات و تعمیرات و نگهداری 1401

نوشته های مشابه

26 دیدگاه

 1. با سلام خسته نباشید میخواستم بدونم ضریب ریالی با چه مبنایی در مزد شغل تاثیر میگذارد خواهشا فرمول آن را مرحمت بفرمایید با تشکر از راهنمایی شما

  1. فرمول محاسبه مزد گروه های شغلی
   Yn =a(Xn – 80 )+b

   Yn: مزد گروه nام

   a : ضریب ریالی

   Xn : امتیاز گروه nام

   :b حد اقل مزد روزانه
   با توجه به فرمول بالا هر چه ضریب ریالی بالاتر باشد مزد گروه های شغلی کارگاه نیز بالاتر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که افزایش ضریب ریالی کارگاه مزد گروه های بالاتر را نسبت به گروه های پایین تر بیشتر افزایش می دهد. به دلیل اینکه امتیاز گروه های بالاتر بیشتر بوده بنابراین اختلاف 80 و امتیاز گروه (عدد داخل پرانتز در فرمول) بیشتر شده و در نهایت منجر به تاثیر بیشتر در گروه های شغلی بالاتر خواهد شد.

 2. باسلام آیا در کارگاهی زیر 50 نفر میشه طرح طبقه بندی رو جوری قرار داد که 18گروه برای کارکنان عادی و 2 گروه آخر برای جانشین و رییس باشه؟
  در طرح طبقه بندی 20 گروه برای همه کارکنان دیده شده درسته؟آیا باید حالا که چندین سال از اجرایی شدن طرح طبقه بندی میگذره کارفرما میتونه هر طور که بخواهد اونو اجرا کنه؟

 3. سلام خسته نباشید ما در یکی از شرکت های فولاد خوزستان کار میکینم که هر سه سال یکبار مناقصه انجام میشود و یک پیمانکار جدید میاد ولی کارگران بصورت ثابت همونجا میمانند . الان قرار است طرح طبقه بندی مشاغل انجام بدهند، که یکی از آیتم های آن سوابق شغلی میباشد. متاسفانه پیمانکار میگوید از زمانی که با ما کار کردید میخواهم سوابق لحاظ بکنم ولی ما 7 ساله که در این کارگاه کار میکنم حالا سوالم اینجاست سوابق در کارگاه برای طرح طبقه بندی ملاک می باشد یا سوابق با پیمانکار؟

   1. در زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مواردی که کارگران با پیمانکار مشغول به کار هستند سنوات گذشته آنها در محاسبه مبلغ پایه سنوات تاثیر دارد. اینکه کارگران در گذشته با پیمانکاران دیگری مشغول به کار بودند نیز مشمول پرداخت پایه سنوات از طرف کارفرما جدید هستند.

 4. سلام
  در سال ۸۱ شرکت ما قانون طبقه بندی مشاغل را اجرا کرده اما از آن سال به بعد هیچ افزایشی در گروه کاری انجام نشده است ۲۱سال هم سابقه دارم

 5. سلام
  آیا طرح طبق بندی قابل بازنگری هست یا نه اگر هست باید چه شرایطی برای بازنگری داشته باشد؟ ممنون

 6. سلام ضریب هایی که در مشاغل در طرح طبقه بندی اعمال میشه. چه جوری هست مثلا گفتن ضریب شغلی رو از 1700 به 3000ارتقا میدن

  1. سلام
   ضریب ریالی است. این ضریب در فرمول محاسبه مزد گروه های شغلی قرار دارد و به صورت مستقیم در مزد گروه های شغلی تاثیر گذار است.

 7. سلام چرا با اینکه طرح طبقه بندی مشاغل. تبدیل به قانون شده ولی بعضی مدیران ادارات از اجرایی شدن آن ممانعت به عمل می آورند. مگه از جیب آقایان میخواد پرداخت بشه. شما را به خدا از آخرت بترسین وحق کشی نکنید

  1. سلام
   اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر کارگر الزامی است. در شرکت های خدماتی پیمانکاری و تامین نیرو فارغ از تعداد کارگران اجرای طبقه بندی مشاغل الزامی است.
   اجرای طرح برای کارفرما بار مالی دارد.

  1. سلام
   طبقه بندی یه سند یا مصوبه عمومی نیست که بشه از یک نسخه برای همه کارگاه ها استفاده کرد. برای هر کارگاه توسط اشخاص مجوز دارد تهیه می شود.

 8. سلام
  من از سال ۹۲ در شرکت کار میکنم شرکت از دادن مزد در رتبه به ما اجتناب می‌کند و پرداخت نمیکند و رتبه بندی را اجرا نمیکند ما چه اقدامتی باید انجام دهیم؟

  1. سلام
   در صورتی که مزد رتبه در طرح طبقه بندی پیش بینی شده باشد پرداخت آن الزامی است. در صورت عدم پیش بینی رتبه بندی کارفرما الزامی به پرداخت آن ندارد.

 9. باسلام
  در طرح طبقه بندی مشاغل ردیف شغلی و همچنین ارتقاء سمت در نهادهای دولتی گنجانده شده است؟
  نیروهای پیمانکاری ادارات دولتی می‌توانند به سمت ریاست اداره یا سرپرستی ارتقاع شلغی بگیرند؟

  1. سلام
   در قانون کار فارغ از شغل و تخصص صرفا حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است. مواردی ماننده سابقه کار، طرح طبقه بندی کارگاه و مزایای تعریف شده در آن در حقوق تاثیرگذار هستند.
   بدون دسترسی به طرح و اطلاعات دقیق، برآورد حقوق مقدور نیست.

 10. سلام در مورد دو سمت شغلی رئیس کارگاه و سرپرست کارگاه در شرکت پیمانکاری (راهسازی) کدام عنوان شغلی بهتر و بالاتر است ؟ اگر فرقی ندارد هم راهنمایی کنید ، ممنون

 11. سلام
  من جانباز 20درصد و 20 ماه جبهه اینکه از سال 82 در شهرداری شهرستان رامهرمز با خود شهرداری بعنوان کارگر مشغول به کار می باشم و در سال 87 استخدام موقت کارگری در آتش نشانی مشغول به کار می باشم و از مزایای قانون کار و مزایای جانبازی محروم می‌باشم و20 سال است که در این شهرداری مشغول به کار می‌باشم و در قرارداد سال 1401داخل حکمم 12سال ذکر می کنند 09163920657لطفا تا الان به هرکجا رفتم ونامه بردم وپیام دادم هیچکس جوابگو نیست لطفاً راهنمایی فرمایید که چکار کنم نه بازرسی نه اداره کار شهرستان همکاری نمی کنند کارگزینی هم پارتی بازی وسلیقه ای عمل کردن راسر لوحه کار خود قرار داده است ممنون میشم راهنمایی فرمایید یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر