جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 و مزد گروه های 20 گانه

طرح طبقه بندی مشاغل در مواد 48 و 49 قانون کار به منظور جلوگیری بهره کشی از کار دیگری و ایجاد عدالت پرداخت و همچنین ایجاد مناسبات صحیح بین مزد و شرح وظایف کارگران پیش بینی شده است. در طرح های طبقه بندی گروه های شغلی 20 گانه تعریف شده که برای هر گروه شغلی مزد مشخصی پرداخت می شود. در جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1403 مشخص شده است.

شورای عالی کار همه ساله حداقل مزد کارگران و میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی را تعیین کرده و از روی میزان افزایش تعیین شده جدول حقوق 1403 و مزد و پایه سنوات طرح طبقه بندی مشاغل 1403 تعیین می شود.

استفاده از جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 برای چه کارگاه هایی الزامی است؟

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که آیا طرح طبقه بندی مشاغل 1403 که در این مقاله جداول مزدی آن ارائه شده برای تمامی کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل حاکم است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انواع طرح های طبقه بندی و حوزه شمول جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 مشخص شود. اجرای طرح طبقه بندی در دو حالت برای کارگاه ها الزامی است:

الف)طرح طبقه بندی برای کارگاه های عادی با تعداد کارگران بیشتر از 50 نفر الزامی است. کارفرمایان این کارگاه ها مکلف هستند از طریق دفاتر دارای مجوز طراحی و اجرای طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای کارگاه طرح طبقه بندی اختصاصی کارگاه خود را تهیه و اجرا کنند.

در طرح هایی که به این صورت طراحی می شوند مزد گروه های شغلی کارگاه نیز به صورت اختصاصی برای همان کارگاه تعیین می شود. بنابراین مزد گروه های شغلی و جدول طبقه بندی مشاغل 1403 برای چنین کارگاه هایی با جدول طبقه بندی مشاغل 1403 ارائه شده در این مقاله متفاوت بوده و کارفرما باید از جدول مزد گروه های شغلی 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1403 طرح طبقه بندی اختصاصی خود استفاده کند.

ب)شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای طرح طبقه بندی هستند. این شرکت ها هم می توانند طرح اختصاصی خود را مانند بند الف طراحی و اجرا کنند، هم می توانند از طرح طبقه بندی کارگاه اصلی (در صورت وجود) استفاده کنند و یا طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار را اجرا کنند.

در صورتی که این شرکت ها از طرح طبقه بندی وزارت کار استفاده کنند مکلف هستند از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل 1403 بررسی شده در این مقاله تبعیت کنند.

جدول مزدی گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1403

گروه های طبقه بندی مشاغل از 1 تا 20 (گروه های 20گانه) تعریف شده و در هر کارگاه الزامی به وجود همه گروه ها نیست و ممکن است در کارگاه تعداد محدودی از گروه ها وجود داشته باشند.

مزد طبقه بندی مشاغل 1403 شامل دو قسمت است: مزد گروه و مزد پایه یا پایه سنوات.

مزد گروه حداقل مزد روزانه ای است که باید به دارنده هر گروه شغلی باید پرداخت شود. در جدول طبقه بندی مشاغل 1403 در مقابل هر گروه شغلی مزد آن گروه مشخص شده است و مزد روزانه کارگر با توجه به گروه شغلی وی نباید از مزد گروه مشخص شده کمتر باشد.

مزد پایه یا پایه سنوات نیز مبلغی است که به کارگران با سابقه کار دو سال و بیشتر (از ابتدای سال دوم کار) تعلق می گیرد. این مبلغ به صورت سالانه رو هم انباشته و کارفرما مکلف است علاوه بر پرداخت پایه سنوات سال های گذشته و اعمال افزایش مزدی به آن باید پایه سنوات سال جاری را نیز پرداخت کند.

در ستون دوم جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 مبلغ روزانه پایه سنوات هر گروه در سال 1403 مشخص شده است. نکته مهم در خصوص پایه سنوات به خصوص در شرکت های پیمانکاری و خدماتی و تامین نیرو این است که سابقه کار کارگران از ابتدای شروع به کار در آن کارگاه محاسبه می شود نه از سالی که شرکت مشخصی به عنوان پیمانکار تعیین شده است.

جدول طبقه بندی مشاغل 1403

ردیفگروه شغلیمزد سنوات (پایه)مزد شغل
11700002388728
22702002393514
33704002398300
44706002403817
55708002409467
66710002415848
77712002422229
88714002430205
99716002438182
1010718002447754
1111720002457325
1212724002466897
1313728002479660
1414732002492421
1515736002505184
1616740002521136
1717744002537089
1818748002556233
1919752002575376
2020756002599305
جدول طبقه بندی مشاغل 1403
جدول طبقه بندی مشاغل 1403

نکته مهم پایه سنوات در طبقه بندی مشاغل 1403

همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد در طرح های طبقه بندی اختصاصی کارگاه ها مزد گروه های شغلی منحصر به فرد و مختص همان کارگاه است. ولی مبلغ پایه سنوات گروه های شغلی برای تمام کارگاه ها یکسان و طبق جدول مزد گروه های شغلی ارائه شده خواهد بود.

جداول آنالیز مزدی گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1403

دستگاه های اجرایی و دولتی و برخی شرکت های دولتی و یا غیر دولتی ممکن است برخی امور اجرایی و تامین نیروی انسانی خود را به شرکت های دارای صلاحیت از اداره کار واگذار کنند. انتخاب و تعیین پیمانکار از طریق برگذاری مناقصه صورت می پذیرد و معیار اصلی و تعیین کننده برای برنده شدن در مناقصه قیمت پیشنهادی پیمانکار خواهد بود.

چون تمامی شرکت های پیمانکاری مکلف به اجرای طبقه بندی مشاغل هستند اطلاع از مزد و مزایای گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل 1403 ضروری بوده و از روی این جداول هزینه های حقوق و مزایای کارگران قابل استخراج و محاسبه است.

در ادامه یک آنالیز مزدی معمول و رایج برای تمامی گروه های شغلی ارائه شده و پیمانکاران می توانند از روی این جداول قیمت پیشنهادی برای تامین نیرو طبق طرح طبقه بندی مشاغل 1403 را برآورد و اعلام کنند.

آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰3 گروه‌های ۲۰ گانه

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه یک در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,388,7282,388,7282,388,7282,388,7282,388,728
 مزد سنوات (پایه) روزانه70,00070,00070,00070,00070,000
1حقوق ماهانه (30/5 روز)74,991,20474,991,20474,991,20474,991,20474,991,204
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,135,0002,135,0002,135,0002,135,0002,135,000
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)11,943,64011,943,64011,943,64011,943,64011,943,640
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)5,971,8205,971,8205,971,8205,971,8205,971,820
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)6,971,8627,327,6287,837,4848,347,3418,857,197
 جمع 1 الی 9125,013,926130,370,092138,046,132145,722,173153,398,213
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی325,884مزد یک ساعت اضافه کاری456,237
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۱

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه دو در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,393,5142,393,5142,393,5142,393,5142,393,514
 مزد سنوات (پایه) روزانه70,20070,20070,20070,20070,200
1حقوق ماهانه (30/5 روز)75,143,27775,143,27775,143,27775,143,27775,143,277
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,141,1002,141,1002,141,1002,141,1002,141,100
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)11,967,57011,967,57011,967,57011,967,57011,967,570
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)5,983,7855,983,7855,983,7855,983,7855,983,785
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)6,982,6817,338,4477,848,3048,358,1608,868,017
 جمع 1 الی 9125,218,813130,574,979138,251,020145,927,060153,603,101
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی326,537مزد یک ساعت اضافه کاری457,151
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 2

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه سه در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,398,3002,398,3002,398,3002,398,3002,398,300
 مزد سنوات (پایه) روزانه70,40070,40070,40070,40070,400
1حقوق ماهانه (30/5 روز)75,295,35075,295,35075,295,35075,295,35075,295,350
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,147,2002,147,2002,147,2002,147,2002,147,200
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)11,991,50011,991,50011,991,50011,991,50011,991,500
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)5,995,7505,995,7505,995,7505,995,7505,995,750
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)6,993,5017,349,2677,859,1238,368,9808,878,836
 جمع 1 الی 9125,423,701130,779,867138,455,907146,131,948153,807,988
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی327,190مزد یک ساعت اضافه کاری458,065
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 3

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه چهار در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,403,8172,403,8172,403,8172,403,8172,403,817
 مزد سنوات (پایه) روزانه70,60070,60070,60070,60070,600
1حقوق ماهانه (30/5 روز)75,469,71975,469,71975,469,71975,469,71975,469,719
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,153,3002,153,3002,153,3002,153,3002,153,300
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,019,08512,019,08512,019,08512,019,08512,019,085
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,009,5436,009,5436,009,5436,009,5436,009,543
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,005,9077,361,6737,871,5298,381,3868,891,242
 جمع 1 الی 9125,657,953131,014,119138,690,159146,366,200154,042,240
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی327,942مزد یک ساعت اضافه کاری459,119
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 4

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه پنج در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,409,4672,409,4672,409,4672,409,4672,409,467
 مزد سنوات (پایه) روزانه70,80070,80070,80070,80070,800
1حقوق ماهانه (30/5 روز)75,648,14475,648,14475,648,14475,648,14475,648,144
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,159,4002,159,4002,159,4002,159,4002,159,400
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,047,33512,047,33512,047,33512,047,33512,047,335
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,023,6686,023,6686,023,6686,023,6686,023,668
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,018,6017,374,3677,884,2248,394,0808,903,937
 جمع 1 الی 9125,897,547131,253,713138,929,754146,605,794154,281,835
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی328,713مزد یک ساعت اضافه کاری460,198
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 5

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه شش در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,415,8482,415,8482,415,8482,415,8482,415,848
 مزد سنوات (پایه) روزانه71,00071,00071,00071,00071,000
1حقوق ماهانه (30/5 روز)75,848,86475,848,86475,848,86475,848,86475,848,864
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,165,5002,165,5002,165,5002,165,5002,165,500
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,079,24012,079,24012,079,24012,079,24012,079,240
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,039,6206,039,6206,039,6206,039,6206,039,620
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,032,8827,388,6487,898,5058,408,3618,918,217
 جمع 1 الی 9126,166,506131,522,672139,198,713146,874,753154,550,793
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی329,584مزد یک ساعت اضافه کاری461,417
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 6

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه هفت در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,422,2292,422,2292,422,2292,422,2292,422,229
 مزد سنوات (پایه) روزانه71,20071,20071,20071,20071,200
1حقوق ماهانه (30/5 روز)76,049,58576,049,58576,049,58576,049,58576,049,585
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,171,6002,171,6002,171,6002,171,6002,171,600
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,111,14512,111,14512,111,14512,111,14512,111,145
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,055,5736,055,5736,055,5736,055,5736,055,573
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,047,1637,402,9297,912,7858,422,6428,932,498
 جمع 1 الی 9126,435,465131,791,631139,467,671147,143,712154,819,752
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی330,454مزد یک ساعت اضافه کاری462,636
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 7

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه هشت در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,430,2052,430,2052,430,2052,430,2052,430,205
 مزد سنوات (پایه) روزانه71,40071,40071,40071,40071,400
1حقوق ماهانه (30/5 روز)76,298,95376,298,95376,298,95376,298,95376,298,953
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,177,7002,177,7002,177,7002,177,7002,177,700
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,151,02512,151,02512,151,02512,151,02512,151,025
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,075,5136,075,5136,075,5136,075,5136,075,513
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,064,9057,420,6717,930,5278,440,3848,950,240
 جمع 1 الی 9126,768,495132,124,661139,800,701147,476,742155,152,782
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی331,542مزد یک ساعت اضافه کاری464,159
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 8

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه نه در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,438,1822,438,1822,438,1822,438,1822,438,182
 مزد سنوات (پایه) روزانه71,60071,60071,60071,60071,600
1حقوق ماهانه (30/5 روز)76,548,35176,548,35176,548,35176,548,35176,548,351
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,183,8002,183,8002,183,8002,183,8002,183,800
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,190,91012,190,91012,190,91012,190,91012,190,910
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,095,4556,095,4556,095,4556,095,4556,095,455
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,082,6497,438,4157,948,2718,458,1288,967,984
 جمع 1 الی 9127,101,565132,457,731140,133,771147,809,812155,485,852
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی332,631مزد یک ساعت اضافه کاری465,683
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 9

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه ده در سال 1403

  مبالغ (ریال)
ردیفعنوانمجردمتاهل بدون فرزندمتاهل با 1 فرزندمتاهل با 2 فرزندمتاهل با 3 فرزند
 مزد شغل (روزانه)2,447,7542,447,7542,447,7542,447,7542,447,754
 مزد سنوات (پایه) روزانه71,80071,80071,80071,80071,800
1حقوق ماهانه (30/5 روز)76,846,39776,846,39776,846,39776,846,39776,846,397
2مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه2,189,9002,189,9002,189,9002,189,9002,189,900
3حق مسکن (ماهانه)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
4بن کارگری14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
5حق خواربار400800800800800
6حق اولاد007,166,18414,332,36821,498,552
7حق تاهل05,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
8عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد)12,238,77012,238,77012,238,77012,238,77012,238,770
9سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد)6,119,3856,119,3856,119,3856,119,3856,119,385
10مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه)7,103,8547,459,6207,969,4778,479,3338,989,189
 جمع 1 الی 9127,498,706132,854,872140,530,913148,206,953155,882,993
11هزینه وسایل مصرفیAAAAA
12سود پیشنهادی پیمانکارBBBBB
13بیمهCCCCC
14مالیاتDDDDD
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی333,936مزد یک ساعت اضافه کاری467,511
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰3 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی 10

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جداول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 در قالب فایل PDF و به صورت کامل و یکجا در ادامه برای دانلود قرار داده شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر