جدول ساعت کار سال 1401 قانون کار روزانه، هفتگی و ماهانه

ساعت کار سال 1401 قانون کار در ماده 51 قانون کار برای هر هفته 44 ساعت تعیین شده است. در ماده 63 قانون کار روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی کشور و روز 22 اردیبهشت (روز کارگر) با مزد تعریف شده‌اند. یعنی کارگر بدون حضور در سر کار باید مزد و مزایا و بیمه آن را دریافت کند. در مواردی که ساعت کاری کارگران مطابق با ساعت کاری اداره کار نباشد. اگر ساعت کار کارگر و کارکنان کمتر از ساعت کار موظفی سال 1401 باشد طبق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایا و بیمه به نسبت کارکرد پرداخت می‌شود. اگر ساعت کار کارگر از ساعات کار موظفی 1401 بیشتر باشد باید اضافه کاری پرداخت شود. با استفاده از جدول ساعت کار سال 1401 موظفی کارگران قانون کار به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه مشخص شده است و نیاز کارفرماها و کارگران را از محاسبه دستی ساعات کار موظفی بی نیاز می‌کند.

 جدول ساعت کاری سال 1401 قانون کار
جدول ساعت کاری سال 1401 قانون کار

جدول ساعت کار سال 1401 قانون کار

در جدول ساعات کاری 1401 که مطابق با تعاریف ساعت کار در قانون کار است، ساعت کاری روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد روزهای کاری و تعطیلات رسمی و تعداد روزهای هر ماه متفاوت است بنابراین ساعت کاری ماهانه و هفتگی کارگران نیز رقم و عدد ثابتی نبوده و هر هفته و هر ماه از فرمول محاسبه ساعت کاری به صورت مجزا باید محاسبه شود.

ساعت کاری اداره کار برای تمام کارگران شاغل در کشور بدون در نظر گرفتن شرایط کار و هر قید و شرط دیگر و نوع کارگاه و نوع کار یکسان است. توجه شود که هیچ استثنایی وجود ندارد.

سالماهروزهای ماهتعداد جمعهتعداد تعطیل رسمی
 غیر جمعه
تعداد روز کاریساعات کار
موظفی
1401فروردین314522161
1401اردیبهشت315422161
1401خرداد314225183
1401تیر315224176
1401مرداد314225183
1401شهریور314126191
1401مهر305322161
1401آبان304026191
1401آذر304026191
1401دی305124176
1401بهمن304323169
1401اسفند294223169
جمع36552252882113
ساعت کار هفتگیتعداد روزهای کاری طول هفته * 7.33
ساعت کار موظفی روزانه7 ساعت و 20 دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد 7.33 استفاده می‌شود)
جدول ساعات کار قانون کار کارگران 1401

دانلود جدول ساعت کار موظفی سال 1401 قانون کار

در این قسمت جدول ساعت کار موظفی سال 1401 وزارت به صورت فایل PDF و تصویر باکیفیت بالا و قابل چاپ قرار داده شده است. برای دانلود جدول ساعت کار موظفی با فرمت دلخواه روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید.

فرمول محاسبه ساعت کاری کارگران و تنظیم جدول ساعت کاری 1401

فرمول بسیار ساده برای محاسبه ساعت کاری هفتگی و ماهانه کارگران وجود دارد که از آن برای تنظیم جدول ساعت کاری استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه ساعت کار هفتگی کارگران

در مواردی که مزد کارگران به صورت هفتگی پرداخت می‌شود ساعت کار موظفی هفتگی استفاده می‌شود. در صورتی که کارگران تمام وقت مشغول به کار باشند برای محاسبه ساعت کار هفتگی طبق قانون کار از فرمول زیر استفاده می‌شود:

ساعت کار هفتگی قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول هفته * 7.33

فرمول محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران

در اغلب کارگاه‌های کشور حقوق به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. بنابراین برای محاسبه اضافه کاری و کارکرد ماهانه از ساعت کاری ماهانه قانون کار استفاده می‌شود. برای محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران از همان فرمول ساعت کار هفتگی استفاده می‌شود با این تفاوت که به جای تعداد روزهای هفته، تعداد روزهای ماه جاگذاری می‌شود.

ساعت کار ماهانه قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول ماه * 7.33

جدول ساعت کار موظفی 1401 که در بالا ارائه شد جمع بندی کل روزهای طول سال 1401، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل و تعداد روزهای کاری تنظیم شده است و در نهایت در جدول ساعت کار موظفی 1401 به صورت آماده ارائه شده است و با وجود جدول ساعت کار موظفی نیازی به محاسبات وجود ندارد.

 ساعت کار موظفی 1401
ساعت کار موظفی 1401

طرز استفاده از جدول ساعت کار موظفی 1401

برای استفاده از این جدول 3 حالت را می‌توان در نظر گرفت:

1-اگر ساعت کاری کارگر و حضور وی در کارگاه برابر با ساعت کار موظفی باشد

در این حالت کارگر نه کسر کار دارد و نه اضافه کاری. بنابراین کارفرما مکلف است حقوق و مزایا و بیمه کارگر را بدون کسر و اضافه کامل پرداخت کند.

2-اگر کارکرد کارگر از ساعت کار موظفی ماهانه بیشتر باشد

اگر کارکرد کارگر از ساعت کار وزارت کار که در جدول ساعت کار نوشته شده بیشتر باشد طبق ماده 59 قانون کار اضافه کاری محسوب می‌شود. برای برآور ساعت اضافه کاری سال 1401 لازم است که ابتدا کارکرد و ساعات کار انجام یافته توسط کارگر در طول ماه جمع شده و سپس ساعت کار قانونی همان ماه کسر شود. ساعت کار مازاد بر موظفی قانون کار اضافه کار تلقی می‌شود. نحوه محاسبه مبلغ اضافه کاری در مقاله اضافه کاری سال 1401 آموزش داده شده است.

3-اگر ساعت کارکرد کارگر از ساعت کاری قانون کار کمتر باشد

در صورتی که کار به نحوی باشد که کارگر در طول هفته و یا ماه کارکردی کمتر از ساعت کار قانونی 1401 را داشته باشد طبق ماده 39 قانون کار باید حقوق و مزایا و بیمه این کارگران به صورت ساعتی و پاره وقت محاسبه و پرداخت شود.

نحوه محاسبه حقوق و مزایا و دستمزد و بیمه کارگران پاره وقت و ساعتی

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران ساعتی و پاره وقت نسبت به کارگران با کارکرد کامل مشکل است.

در کارکرد ساعتی و پاره وقت کارفرما مکلف است مزد و مزایا و بیمه روزهای تعطیل رسمی را نیز به نسبت کارکرد محاسبه و پرداخت کند. برای محاسبه تعداد روزهای بیمه و حقوق و مزایا 1-باید نسبت کارکرد کارگر در طول ماه محاسبه شود. 2- با فرض بر اینکه اگر این کارگر به صورت تمام وقت کار می‌کرد چقدر حقوق و مزایا و بیمه دریافت می‌کرد 3-نسبت به دست آمده در مرحله 1 به مبالغ و ارقام به دست آمده در مرحله 2 ضرب شود.

برای محاسبه نسبت کارکرد کارگران پاره وقت و ساعتی کافی است که کارکرد واقعی و ساعت کار انجام یافته کارگر در طول هر ماه به ساعت کار موظفی همان ماه در 1401 تقسیم شود. عدد به دست عددی بین صفر و 1 خواهد بود.

سوالات پرتکرار از ساعت کار اداره کار

چرا در برخی جاها ساعت کار ماهانه 192 ساعت در ماه نوشته شده است؟

همانطور که قبل از این گفته شد ساعات کار هر ماه متفاوت است. ساعت کار موظفی ماهانه بسته به تعداد تعطیلات رسمی هر ماه تغییر می‌کند. ساعت کار ماهانه 192 ساعت با این فرض تقریبا درست است که در ماه 30 روزه غیر از 4 روز جمعه، تعطیل رسمی دیگری وجود نداشته باشد. در این صورت ساعت کار موظفی ماهانه 191 ساعت خواهد بود.

آیا ساعت کار ماهانه کارگران 176 ساعت است؟

ساعت کار ماهانه 176 ساعت از ماده 84 قانون کار برداشته شده است. در این ماده چنین عنوان شده است که در کارهای نوبتی که ممکن است ساعت کار در برخی روزها بیشتر از 8 ساعت و در برخی هفته‌ها بیشتر از 44 ساعت باشد. در هر صورت جمع ساعات کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند. در این ماده ساعت کار 4 هفته گفته شده نه یک ماه.

ساعت کاری پنج شنبه‌ها طبق قانون کار چقدر است؟

ساعت کاری پنج‌شنبه‌ها هیچ تفاوتی با ساعت کاری سایر روزهای هفته ندارد. در ماده 51 قانون کار و تبصره آن چنین نوشته شده است که ممکن است در برخی روزهای هفته ساعت کار کمتر از میزان معین و در برخی روزها بیشتر از میزان معین باشد. این مساله به شرطی که جمع ساعت کار در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند منعی ندارد.

بنابراین در کارگاه‌هایی که در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات کار بیشتری مشغول به کار هستند در روز پنجشنبه باید به مدتی سر کار باشند تا جمع ساعت کار هفتگی به 44 ساعت برسد.

مثال : در کارگاهی در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت کاری هر روز 8 ساعت است. پس در 5 روز 40 ساعت کار انجام شده است. اگر کارگران روز پنجشنبه 4 ساعت کار کنند کارکرد موظفی آنان تکمیل می‌شود.

مثال : ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه روزانه 9 ساعت است. پس در 5 روز 45 ساعت کار انجام شده است. در این حالت روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود کارگران 1 ساعت هم در هفته اضافه کاری انجام داده‌اند.

روز پنجشنبه و روز جمعه با مزد خواهد بود.

آیا زمان مسیر کارگاه جزو ساعت کار محسوب می‌شود؟

طبق ماده 51 قانون کار ساعت کار به مدت زمانی اطلاق می‌شود که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهند. پس ساعت کار رفت و برگشت به محل کار جزو ساعت کار کارگر به حساب نمی‌آید.

آیا ساعت غذا و نماز جزو ساعت کاری محسوب می‌شود؟

طبق توضیحات سوال قبلی چون زمانی که برای صرف غذا و انجام فرایض دینی و استراحت شده به منظور انجام کار نیست بنابراین جزو ساعات کاری محسوب نمی‌شود.

طرز محاسبه فوق العاده اضافه کاری قانون کار
طرز محاسبه فوق العاده اضافه کاری قانون کار

سوالات متداول از جدول ساعت کار سال 1401

نوشته های مشابه

68 دیدگاه

 1. سلام. وقت بخیر.
  در یک آزمایشگاه خصوصی مشغول به کار شدم. قرار بین من و کارفرما این بوده که روزهای فرد رو سر کار باشم. یعنی سه روز.
  اگر یکی از روز های فرد هفته تعطیل رسمی باشه کارفرما گفته اگر اون روز نیومدی باید یک روز دیگه توی هفته جای اون روز بیای. این درسته؟ دست من که نبوده که روزهای سال اینطوری شدن. میتونم از کارفرما شکایت کنم؟
  ممنون از پاسختون

  1. سلام
   در کارهای پاره وقت حقوق و مزایا به نسبت کارکرد پرداخت می شود. از تعطیلات و مرخصی ها هم به نسبت کارکرد استفاده می شود.

 2. سلام.
  آیا در برخی مشاغل ساعت کار موظفی ۱۴۰ ساعت داریم؟؟؟
  این جدول ساعت موظفی برای تمام مشاغله؟
  شغل من در یک سایت گازی پالایش گاز است.

  1. سلام
   جدول ساعت کاری موظفی 1401 برای تمام مشمولین قانون کار است

  2. تو شرکت ما حقوق رو از ۲۵ ام تا ۲۵ ام هر ماه حساب میکنن. و ما هم شیف ۴-۴-۴ هستیم.
   الان باید موظفی رو طبق روزهای کاری در این بازه حساب کنن؟

   1. سلام
    موظفی با توجه به تعداد روزهای کاری بین 25ام تا 25ام ماه بعد محاسبه می شود. اگر حقوق پرداختی عنوان ماه خاصی داشته باشد باید با موظفی همان ماه محاسبه شده و 5 ماه هر روز در ماه بعد پوشش داده می شود و در نهایت و ماه های متوالی حقوقی از کارگر ضایع نمی شود.

 3. سلام،
  در خصوص روزهای تعطیل رسمی که با پنج‌شنبه و جمعه تعطیل شیفت هم زمان می شود، برای اضافه شدن به مرخصی قانونی وجود دارد؟

 4. صرفه نظر از اضافه کاری وتشویقی که کلا نمیدونم و. نمگن که مبنا حسابش چطوریه و شکایت. ایا اگر طبق قانون کار 169ساعت برای برج. 12 باید حضور داشته باشید ولی شما مثلا 190 ساعت ایستادیت و. کارفرما میگه شما قراردادت 192ساعتس و. دو ساعت کسر کار داری و و این 23 ساعت اضافتو با همین مبنا 192 ساعت که بهت نمیده هیچ تازه دوساعت کم. میکنه ازت قانونیه یا غیر قانونی و. امکان پیگیری داره؟

  1. سلام
   اگه قرارداد موظفی با بالاتر از موظفی قانونی درج کنه صحیح نیست و ملاک موظفی قانونی است.

 5. اولین بار هست سایتی را میبینم که مدیرش این همه مسلط و با حوصله جواب همه ی سوالات رو داده اند واقعا” جای تقدیر داره

 6. سلام
  اگر پرسنل براساس ساعت کاری موظفی حقوق شون محاسبه بشه و حداقل حقوق رو دریافت کنن، مبلغ هر ساعت کار در ماه های مختلف چطور محاسبه میشه؟
  اگر شخصی ساعت کاری ش به علت استفاده زیاد از مرخصی از موظفی کمتر باشه میبایست چطور محاسبه بشه؟

  1. سلام
   در صورت کسر کار و یا انجام کار به صورت پاره وقت و ساعتی، تمام حقوق و مزایا و بیمه با استناد به ماده 39 قانون کار به نسبت کارکرد محاسبه می شود.
   نسبت کارکرد از تقسیم ساعت کارکرد ماهانه به ساعت کارکرد موظفی همان ماه بدست می آید.

  1. سلام
   تعطیلات رسمی جزو مرخصی محسوب نمی شوند و مرخصی برای کل سال شرایط یکسانی دارد. در صورتی که تعطیلات رسمی در کارهایی که به صورت نوبتی هستند و تعطیلات رسمی با نوبت کاری موظفی آنان تلاقی داشته باشد مانند روزهای عادی برخورد می شود.

 7. سلام وقت بخیر در قرار داد ساعتی اگر برای مثال روز یکشنبه تعطیل رسمی باشد باز هم باید آن هفته 44 ساعت کار کرد؟ یعنی در روز های دیگر بیشتر کار کنیم که جبران روز تعطیل شود یا مزد روز یکشنبه و ساعات کاری آن برای کارگر حساب می شود؟

  1. سلام
   خیر. ساعت کار موظفی ماهانه با کسر روزهای تعطیل محاسبه شده و جدول بالا ایجاد شده است. تعطیلات در روزهای بعد جبران نمی شوند.

 8. در شرکتی شبانه روز نگهبان هستم هیچ تعطیلی و یا مرخصی و جمعه ها سر کار هستم در ماه چقدر باید حقوقم باشد خواهشند جواب سوالم را بدید خیلی مهم است برایم با تقدیر و تشکر

 9. درود برشما
  لذت بردم از وقت و توضیح کامل جامع که در اختیار دوستان گذاشتید
  سوال بنده
  برای پرسنل که از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ کار میکند کارفرما مکلف است برای چند روز از ماه لیست بیمه شخص را ارائه دهد
  و میزان عیدی این شخص مدت زمان مرخصی به کارکرد برای محاسبه عیدی اضافه میگردد درست است ؟

  1. سلام
   تعداد روزهای بیمه به نسبت کارکرد محاسبه می شود.نسبت کارکرد ماهانه به موظفی ماهانه ضرب در 30.
   مرخصی عین کارکرد است.
   برای مطالعه نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت اینجا کلیک کنید.

 10. سلام ۴سال در کارخانه دربخش عمران. کار کردم از اول ۳/۸۹ تا۱۰/۱۴۰۱ بدون هیچ مزایا فقط بیمه به روزای کاری اونهم تاخیر کم میشد بعد بیمه رد می‌شدند نیرو مرخصی درماه از ۲۲ روز مختلف تا ۲۷ در کارگاه حضور داشتیم فقط این ۱۰ ماه آخر کار به اقتضای کار گاه روزهای کاریاز ۱۶ تا ۲۰ روز است بدون مرخصی و حساب کردن اداره کار با پایان کاره ایا من به کم کاری میخورم کامل حساب نمی‌شود یانه درصورتیکه سالهای قبل خوب بوده ممنون میشم

  1. سلام
   اگر ساعات کار موظفی تکمیل شود کارکرد کامل محسوب می شود ولی اگر موظفی کامل نشود کسر کار حساب می شود. البته به قرارداد کار هم بستگی دارد که اگر تمام وقت باشد و کارفرما به دلیل نبود کار از کارگران بخواهد سر کار حاضر نشوند باید حقوق و مزایا و بیمه آن پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر