تفاوت در حقوق و مزایای کارگران قرارداد مستقیم با پیمانکاری

شباهت ها و تفاوت هایی میان قرارداد کار مستقیم با کارگران پیمانکاری شاغل مانند تفاوت در حقوق، ابزار کار و… وجود دارد که در این مقاله به بررسی تفاوت در حقوق و مزایای کارگران خواهیم پرداخت.

آیا وجود تبعیض بین حقوق و مزایای کارگران قراردادی گروه صنعتی ایران خودرو با کارگران همکار با شرایط بالاتر که به واسطه شرکت پیمانکار مشغول به کار هستند قانونی است؟

آیا تبعیض و تفاوت در حقوق و مزایای کارگران قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکار شاغل در یک کارگاه قانونی است؟

در کارگاه‌هایی مانند گروه صنعتی ایران خودرو که قسمتی از کارگران به صورت مستقیم با کارگاه و کارفرمای اصلی قرارداد کار منعقد کرده‌اند و قسمتی از کارگران به واسطه شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی و تامین نیروی انسانی مشغول به کار هستند تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارگران قرارداد مستقیم و کارگران شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی و تامین نیروی انسانی ممکن است وجود داشته باشد.

حتی چنین تفاوتی ممکن است بین کارگران با کارفرمای یکسان مانند بین کارگران با قرارداد کار مستقیم با کارفرمای اصلی و یا بین کارگران شرکت پیمانکار نیز وجود داشته باشد. هر چند رعایت برخی شرایط الزامی قانون کار نسبت به کارگران قرارداد مستقیم و کارگران پیمانکاری هم برای کارفرمای اصلی و هم برای شرکت پیمانکاری الزامی است.

فلسفه طرح طبقه بندی مشاغل ایجاد استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و در نهایت برقراری نظام مزد عادلانه است.

اصل و پایه میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارگران قرارداد کار و توافق بین طرفین است به شرطی که در قرارداد کار حداقل شرایط و مبالغ تعیین شده در قانون کار رعایت شده باشد و کارگر نیز در هنگام امضا و پذیرش قرارداد کار با اطلاع از شرایط کار بویژه پذیرش شرایط در طول مدت کار رضایت خود را اعلام می‌کند.

به عنوان مثال در کارگاهی ممکن است یکی از کارگران با قراردادی با مزایای بالاتر از حداقل قانون و یکی از همکاران وی با قراردادکاری با حداقل حقوق و مزایای قانون کار به کار گرفته شود که در چنین شرایطی وجود تفاوت در حقوق و مزایای این دو کارگر بدیهی خواهد بود و این تفاوت منعی ندارد. در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه‌های شغلی یکسان باید برابر باشد.

اگر در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل قسمتی از کارها و مشاغل به شرکت‌های پیمانکاری اعم از خدماتی و تامین نیروی انسانی و سایر انواع شرکت‌های پیمانکاری واگذار شود کارفرمای اصلی مکلف است شرکت پیمانکار را به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل نموده و بر اجرای آن نظارت کند. به کارگیری کارگران توسط پیمانکار از دستور العمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی تبعیت می‌کند.

طبق دستورالعمل مذکور شرکت پیمانکار مکلف است در قراردادهای کارگران از مزد گروه طرح طبقه‌بندی کارگاه اصلی تبعیت کند. بنابراین کارگران شاغل در کارگاه اعم از اینکه کارگر قرارداد مستقیم هستند یا نیروی شرکتی و پیمانکار از لحاظ مزد گروه شغلی نباید تفاوتی داشته باشند و مزایای الزامی مانند اضافه کاری از مزد مبنای کارگران تبعیت می‌کند ولی پرداخت مزد و مزایای مازاد بر حداقل‌های تعیین شده در قانون کار و با رعایت مقررات طرح طبقه بندی مشاغل منعی ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر