حق و حقوق باغبان و نگهبان ملک و ویلا

یکی از مشاغل رایج مربوطه با کارهای باغبانی و نگهبانی در جاهایی مانند باغ‌ها، ویلاها، آپارتمان ها و موارد مشابه است. افرادی که در این مشاغل کار می کنند مشمول قانون کار بوده ولی کارفرماها و خود کارگران از حقوق و مزایای قانونی این مشاغل اطلاع کافی ندارند. در برخی مناطق از برای شغل نگهبانی حق نگهداری باغ نیز بکار برده می شود. در این پست سعی می کنیم به صورت خلاصه در مورد حق و حقوق باغبان و نگهبان ملک و ویلا اطلاعاتی ارائه دهیم. برای اینکه به صورت دقیق موارد ارائه شود در متن پست با یک مثال توضیحات داده شده است.

فرض می کنیم کارگری از اردیبهشت سال 1395 در شغل نگهبانی و باغبانی در ملکی مشغول به کار است. آیا این کارگر مشمول دریافت حق و حقوق نگهداری باغ بر اساس قانون کار است و به صورت مزارعه حق زارعانه و ریشه دریافت می‌کند؟

مرجع شکایت و رسیدگی به شکایت حق و حقوق باغبان و نگهبان ملک و ویلا کجاست؟ آیا اداره کار رسیدگی می‌کند یا دادگاه عمومی؟

حق و حقوق باغبان و نگهبان ملک و ویلا

اولین نکته و معیار تعیین کننده در پاسخ به این مطلب این است که ابتدا باید تشخیص داده شود که رابطه و قرارداد بین مالک و باغبان از چه نوع است؟ قرارداد کار یا قرارداد مزارعه یا قرارداد مساقات. عوض و حق نگهداری باغ به چه شکلی و با چه معیاری تعیین شده است!

با توجه به اینکه موضوع، باغ و باغبانی است بحث مزارعه منتفی است چرا که مزارعه به کشت و زراعت زمین کشاورزی اطلاق می‌شود. مساقات عقدی است میان مالک درخت و باغدار، برای درختان مثمر، مبنی بر این که باغدار در مدتی معین درختان را آبیاری و مراقبت کند و سهم هریک از طرفین از محصول به صورت مشاع مشخص می شود.

ماده ۵۴۳ قانون مدنی : مسافات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن. عقد مساقات، عقدی لازم است.

تفاوت‌های اساسی بین قرارداد قانون کار با عقد و قراردادهای مزارعه و مساقات وجود دارد که از جمله این تفاوت‌ها:

-در مزارعه و مساقات قابلیت واگذاری کار به غیر وجود دارد ولی در قانون کار خیر.

-منجز نبودن اجرت و مزد: در مزارعه و مساقات که اگر محصولی برداشت نشود اجرت و مالی برای باغبان یا زارع متصور نیست. در این دونوع عقد تعهد به نتیجه، شرط است در صورتی که در قرارداد قانون کار تعهد به عمل است فارغ از نتیجه آن. اگر حق نگهداری باغ توافقی باشد که فرد طرف قرارداد بر اساس محصول، از محصول برداشت کند می تواند از نوع مزارعه و مساقات باشد.

– شرایط فسخ قرارداد کار با عقدهای مزارعه و مساقات متفاوت است.

-در قانون کار اجیر کردن افراد مطرح است ولی در مزارعه و مساقات اجاره زمین و درختان.

-در قانون کار اجرت و دستمزد به صورت نقدی پیش بینی شده است در حالی در مزارعه و مساقات محصول به نسبت معین تقسیم می‌شود.

شرایط و جزئیات زیادی درباره تفاوت قرارداد قانون کار با عقد مزارعه و مساقات وجود دارد که مهمترین این موارد ذکر شد. در ادامه با فرض بر اینکه شخصی به عنوان باغبان و نگهبان ملک یا ویلا مشغول به کار بوده و شرایط قانون کار طبق قرارداد کار حاکم باشد توضیحات ارائه می‌شود. در صورتی که عقد بین مالک و انجام دهنده کار عنوانی مثل حق نگهداری باغ بوده و طرف قراردادکار متعهد به انجام شخصی کار نبوده و عوض آن به صورت سهمی از محصول باشد می تواند از شمول قانون کار خارج باشد.

حقوق و دستمزد و مزایای کارگر باغبانی و نگهبان باغ و ویلا طبق قانون کار

در صورتی که برای نگهداری باغ یا ویلا و موارد مشابه کارگری استخدام کنیم توصیه می شود قرارداد کار کتبی بین طرف بسته شود. قرارداد نگهبانی باغ و سایر مکان ها همانند قرارداد کار سایر کارگران است و در سایت کارتابان انواع نمونه قرارداد کار برای نگهبانی باغ و سایر کارگاه ها وجود دارد.

حق و حقوق باغبان طبق قانون کار شامل چند قسمت اصلی می‌شود:

1-حقوق و مزایای ماهانه ثابت شامل

-مزد و حقوق شغل

-پایه سنوات (مزد پایه)

حق مسکن (کمک هزینه مسکن)

بن کارگری (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)

2-مزایای به تبع مزد و شرایط کار باغبان و نگهبان ملک و ویلا

-اضافه کاری

-شب کاری

-جمعه کاری

نوبت کاری (در صورت وجود)

3-عیدی و پاداش

4-مزایای تسویه حساب باغبان و نگهبان ملک و ویلا

-مرخصی (سالانه 26 روز کاری که مانده مرخصی در پایان قرارداد کار باید بازخرید شود.)

-سنوات (پایان کار)

با یک مثال حقوق و مزایا و دستمزد کارگر باغبانی و نگهبان ملک و ویلا به صورت زیر خواهد بود.

مثال محاسبه حقوق و مزایا و دستمزد و تسویه حساب کارگر باغبانی و نگهبان باغ و ویلا

حسن آقا در تاریخ 1393/02/01 در باغ و ویلای شخصی به عنوان باغبان و نگهبان با یک فرزند زیر 18 سال به کار گمارده شده است. این فرد دارای محل سکونت داخل ملک است. ساعات کاری کارگر به این صورت تعریف شده است که شب‌ها از ساعت 22 لغایت 1 بامداد و روزها از 6 صبح لغایت 10:30 حتما باید بیدار باشد و کارهای مورد نیاز مانند رسیدگی به درختان، سرکشی به محوطه باغ و ویلا را انجام دهد. در ساعات غیر از این، کارگر آزاد است و می تواند کارگاه را ترک و یا استراحت کند. با توجه به فصل کاری چنانچه نیاز به ساعات کار بیشتری باشد اضافه کاری پرداخت می‌شود. (فرض کنیم در تیر ماه که فصل برداشت میوه است ساعات کار روزانه تا ساعت 14 ادامه یافته است) در طول سال 1400 از 10 روز مرخصی استفاده کرده است.

قرارداد کار باغبان و نگهبان باغ و ویلا در تاریخ 1400/11/30 به اتمام رسید. حق نگهداری باغ در تیر 1400 و مبلغ تسویه حساب وی چقدر خواهد شد.

حقوق و مزایای ماهانه باغبان و نگهبان باغ و ویلا

مزد شغل = 885165 ریال

مزد پایه = 224364 ریال

مزد ثابت (جمع دو مورد بالا) = 1109529 ریال

حقوق تیر ماه (31 روز) = 34.395.399 ریال

حق مسکن = 4.500.000 ریال

بن کارگری = 6.000.000 ریال

حق اولاد = تعداد فرزند * 3 * حداقل مزد سال = 1 * 3 * 885165 = 2.655.495 ریال

اضافه کاری (هر روز 11 ساعت کار در تمام روزهای ماه) = ساعت اضافه کاری ماهانه * مزد هر ساعت اضافه کاری = 150 * 211.915=31.787.324 ریال

شب کاری (جمع ساعات کار بین 22 تا 6 صبح در طول ماه ) = کل ساعات شب کاری ماه * فوق العاده هر ساعت شب کاری = 93 * 52.955 = 4.924.818 ریال

جمعه کاری (تمام جمعه ها سر کار بوده) = تعداد جمعه های کاری ماه * فوق العاده هر روز جمعه کاری = 4 * 443.812 = 1.775.248 ریال

جمع درآمد = مجموع حقوق به بعد = 86.038.284 ریال

کسر حق بیمه سهم کارگر = 7% مبالغ مشمول بیمه = 5.836.795 ریال کسر مالیات = 10%مبالغ مشمول مالیات = 7.288.278 ریال

قابل پرداخت = 72.913.211 ریال

عیدی و پاداش باغبان و نگهبان باغ و ویلا

عیدی و پاداش سال 1400 = 5 * تعداد ماه کاری * مزد ثابت = 5 * 11 * 1109529 = 61.024.095 ریال (مالیات عیدی = 10% مازاد بر سقف معافیت مالیاتی = 2.435.742 ریال)

عیدی قابل پرداخت پس از کسر مالیات = 58.588.352 ریال

مبالغ تسویه حساب با باغبان و نگهبان باغ و ویلا

سنوات =  تعداد ماه کار کل * 2.5 * مزد ثابت = 94 ماه سابقه * 2.5 * 1109529 = 260.739.315 ریال

مانده مرخصی = 9 روز به ازای هر سال سابقه کار کامل و 26 روز برای سال آخر ناقص = 9*7+22=85 روز

مبلغ هر روز مانده مرخصی = حق السعی روزانه = (حقوق + بن + مسکن + اولاد ) تقسیم بر 30 = 1.459.529 ریال

مبلغ مانده مرخصی کل قرارداد کار باغبان و نگهبان باغ و ویلا = 85 * 1.495.529 = 124.059.965 ریال

برای آشنایی با جزئیات کامل نحوه محاسبه هر یک از موارد بالا می‌توانید دوره آموزشی رایگان محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار را ببینید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر