13 نمونه فرم قرارداد کاری 1402 قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

تکمیل قرارداد کار طبق مقررات اداره کار یکی از دغدغه‌های کارفرماها بویژه کارفرمایان کارگاه‌های متوسط و کوچک است. مشکل و سوال همیشگی کارفرماها این است که آیا قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر مطابق با قانون کار است یا نه؟ آیا قرارداد کاری پر شده از مشکلات بعدی و محکومیت کارفرما از این بابت پیشگیری می‎‌کند یا خیر؟ در این پست نمونه فرم پر شده قرارداد کاری 1402 با حالت‌های مختلف از جمله سابقه کار، تعداد فرزند، مدت قرارداد کار موقت و دائمی ارائه شده است. فایل word نمونه قرارداد کاری نیز جهت دانلود ارائه شده تا در صورت نیاز به ویرایش امکان پذیر باشد. علاوه بر آن فایل PDF فرم قرارداد کار پر شده و خالی نیز برای استفاده قابل دانلود است.

با فایل‌های موجود در این نوشته کارفرماها می‌توانند با شکل ظاهری و محتوای نمونه قرارداد کاری آشنا شده و از قراردادهای آماده موجود برای کارگران خود استفاده نمایند و حتی در صورت نیاز به تغییر در این قراردادها با استفاده از فایل word به راحتی قراردادهای بین کارفرما و کارگران را تنظیم نمایند.

قراردادهای کار رایگان سال 1402
قراردادهای کار رایگان سال 1402

فهرست مطالب

لیست قراردادهای کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

ردیفسابقه کارتعداد فرزند
100
201
302
410
511
612
720
821
922
قرارداد کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

1- نمونه قرارداد کار 1402 قانون کار برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کاری

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه – مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار 1402 این مبلغ درج نمی شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال (نمونه قرارداد کاری 1402 وزارت کار)

قراردادکار 1402-s0f0
نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۰ سابقه

2- نمونه قرارداد کار 1402 برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار 1402 مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

قراردادکار 1402-s0f1
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۰ سابقه

3- نمونه قرارداد کار 1402 برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد 1402 قانون کار)

دانلود نمونه قرارداد اداره کار 1402 کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

قراردادکار 1402-s0f2
نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۰ سابقه

4- نمونه قرارداد کار قانون کار 1402 برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار دارای یک سال

شرایط نمونه قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار 1402 کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

قراردادکار 1402-s1f0
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه

5- نمونه قرارداد کار 1402 برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کار یک سال

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

قراردادکار 1402-s1f1
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه

6- نمونه قرارداد کار قانون کار 1402 برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

قراردادکار 1402-s1f2
نمونه قرارداد کار ۲ فرزند 1 سابقه

7- نمونه قرارداد کار 1402 برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

قراردادکار 1402-s2f0
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه

8- نمونه قرارداد کار قانون کار 1402 برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار 1402 حق اولاد یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

قراردادکار 1402-s2f1
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه

9- نمونه قرارداد کار 1402 برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار 1402 برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1402 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

قراردادکار 1402-s2f2
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه

10- نمونه فرم قرارداد کار 1402 خالی

قرارداد كار قانون کار ۱۴۰۱ خالی
قرارداد كار قانون کار ۱۴۰۱ خالی

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

11- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر 1 ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر 3 ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم 1- بازنشستگی 2- فوت 3- از کار افتادگی کلی 4- استعفای کارگر 5- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

دانلود نمونه قرارداد کار دائم

12 – نمونه قراداد کار زیر 3 ماه

قرارداد کار زیر 3 ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از 3 ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر 3 تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر 3 ماه تنظیم نمایید.

13 – قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده 11 قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.

سوالات متداول در مورد نمونه قرارداد کار قانون کار

دانلود نمونه قرارداد کار 1402 (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل هر گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کاردانلود
نمونه قرارداد کار 1402 بدون فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 1 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 2 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 بدون فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 1 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 2 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 بدون فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 1 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 2 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1402 نمونه قرارداد کار خام و خالی
نمونه قرارداد کار دائمی 1402
نمونه قرارداد کار وزارت کار 1402
دانلود فایل ورد word نمونه قرارداد کار قانون کار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر