ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری – قسمت اول

ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری

بحث مهمی که در روزها و ماه های اخیر بیشتر مطرح است موضوع ثبت نامه بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار و به عبارتی ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری است. بنا به نیازی که مجموعه کارتابان (خدمات اینترتی قانون کار و بیمه کارگران) در این زمینه احساس کرد این مقاله و فایل ویدیویی آموزشی را تهیه و تقدیم شما می نماید.

قسمت دوم: آموزش عملی ثبت نام اینترنتی بیمه بیکاری

سامانه بیمه بیکاری – معرفی کلی و شرایط استفاده

وزارت کار برای ارائه خدمات معاونت روابط کار در بستر اینترنت سامانه جامع روابط کار را راه اندازی کرده است. از طریق این سامانه کارگران و کارفرمایان می توانند از خدمات مختلفی به صورت اینترنتی و از راه دور بهره مند شوند. خدماتی مانند طرح شکایت اینترنتی از کارفرما، صدور دعوتنامه و دادنامه های مراجع حل اختلاف و درخواست بیمه بیکاری از طریق این سامانه امکان پذیر است.

توجه

سامانه بیمه بیکاری فعلی به آدرس prkar.mcls.gov.ir و موضوع این مقاله با سایت بیمه بیکاری که برای کرونا به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir در اسفند ماه مورد استفاده قرار می گیرفت متفاوت است.

پیش نیاز استفاده از این سامانه این است که هر کارگر یا کارفرما و یا نمایندگان آن ها به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و با ارائه مدارک هویتی احراز هویت شده و رمز عبور دریافت نمایند. بدیهی است که احراز هویت سامانه جامع روابط کار با سایر احراز هویت ها مانند سجام و دادگستری متفاوت است و باید به صورت مستقل برای این سامانه احراز هویت صورت پذیرد.

پس از دریافت رمز عبور هر شخصی می تواند به صورت اینترنتی از خدمات سامانه جامع روابط کار استفاده نماید و از مراجعه حضوری غیر ضروری به اداره کار خودداری کند.

پیشنهاد می شود چنانچه با سامانه جامع روابط کار آشنایی کافی ندارید مقالات راهنمای کامل ثبت نام سامانه جامع روابط کار و ویژگی های سامانه جامع روابط کار چه کاربردی دارد؟! را مطالعه فرمایید.

مجموعه کارتابان ارائه دهنده خدمات اینترنتی قانون کار و بیمه کارگران این مقاله و فیلم آموزشی در دوقسمت تهیه نموده است که قسمت اول در این مقاله و قسمت دوم نیز در مقاله بعدی آموزش داده خواهد شد.

قسمت اول : شرایط و مدارک بیمه بیکاری شامل قوانین، تعاریف، مدت، دفعات و مبلغ مقرری بیمه بیکاری

قسمت دوم : ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری از طریق سامانه جامع روابط کار خواهد بود.

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

در ابتدای بحث باید بدانیم که بیمه بیکاری و قانون بیمه بیکاری شامل حال چه کسانی است؟

این افراد که مشمول قانون بیمه بیکاری هستند باید چه شرایطی داشته باشند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؟

پس از احراز شرایط چه مدت و چند دفعه می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

در ماده 1 قانون بیمه بیکاری چنین عنوان شده است که:

بیمه بیکاری به مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند تعلق می گیرد.

تنها قشری از بیمه شدگان تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند کارگران موضوع ماده 2 قانون کار هستند. به عبارتی تنها کارگران مشمول قانون کار می توانند از بیمه بیکاری استفاده نماید. به طور خلاصه کارگران مشمول قانون کار افرادی هستند که به کارفرمایی شخصی مشغول به کار هستند و بیمه آنان با نرخ 30 درصد توسط کارفرما واریز می شود.

کارگران ساختمانی که بیمه اختیاری واریز می کنند مشمول این قانون نیستند.

تعریف بیکار و بیکاری

در ماده 2 قانون بیمه بیکاری منظور از عبارت بیکار و بیکاری به این صورت ارائه شده است:

بیکار کارگری است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده ی کار است.

دو ویژگی فرد بیکار در این ماده بیکاری بدون میل و اراده  و نیز آماده به کار بودن است.

چنانچه کارگر بیکار شده یکی از دو شرط فوق را نداشته باشد بیکار موضوع ماده 2 قانون بیمه بیکاری محسوب نشده و به وی بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

در ادامه ی ماده 2 قانون بیمه بیکاری کارگران زیر جزو بیکاران مشمول دریافت بیمه بیکاری تلقی شده اند:

1-کارگران اخراج شده :

منظور کارگرانی هستند که ترک کار یا استعفا نکرده و بدون اختیار خود اخراج شده باشند. شامل اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار، یا پس از اتمام قرارداد کار موقت کارگر از جانب کارفرما تمدید قرارداد نشده باشند.

2-کارگران کارگاه های تعطیل شده به دلیل تغییر ساختار کارگاه

در برخی کارگاه ها ممکن است به دلایلی مانند تغییر تکنولوژیکی، بهینه سازی ساختار تجهیزات تولیدی، اضافه کردن تجهیزات تولیدی جدید و یا حذف برخی تجهیزات قدیمی و امثال آن قسمتی و یا کل کارگاه برای مدت موقتی تعطیل شود. حتی ممکن است پس از تغییر ساختار قسمتی از کارگاه در عمل از فرایند تولید کارگاه حذف شده و مشاغل آن قسمت به صورت دائمی از بین رفته باشند.

کارگران چنین کارگاه هایی نیز جزو بیکاران غیر ارادی محسوب می شوند.

3-کارگران کارگاه ها ی تعطیل شده به دلیل حوادث قهریه و غیر مترقبه مانند سیل، زلزله و یا بیماری هایی مانند کرونا.

اگر کل و یا قسمتی از کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه تعطیل و یا تعدیل شود کارگران بیکار شده می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

در قسمت های قبل اشاره شده که کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که به صورت غیر ارادی بیکار شده اند می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

سوال اینجاست که آیا همه ی کارگران بیکار غیر ارادی در هر شرایط می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند؟ نه خیر

بلکه در ماده 6 قانون بیمه بیکاری شرایط و محدودیت هایی اضافه شده است.

اولین شرط دریافت بیمه بیکاری این است که کارگر بیکار شده باید حداقل 6 ماه سابقه بیمه کارگری قبل از بیکار شدن داشته باشد. این شرط در مورد کارگران بیکار شده در اثر حوادث غیر مترقبه الزامی نیست.

الزامی ندارد که همه این 6 ماه سابقه در آخرین کارگاه باشد.

شرط دوم برای دریافت بیمه بیکاری این است که کارگر حداکثر تا 30 از تاریخ بیکاری نسبت به درخواست بیمه بیکاری اقدام نماید. چنانچه برای تاخیر در ارائه درخواست به اداره کار عذر موجه مانند بستری بودن داشته باشد و با نظر مثبت هیات حل اختلاف اداره کار این مهلت تا 3 ماه قابل افزایش است.

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت بیمه بیکاری یعنی مدتی که کارگر مشمول دریافت بیمه بیکاری می تواند بیمه بیکاری بگیرد.

مدت بیمه بیکاری در ماده 7 قانون بیمه بیکاری به صورت جدولی ارائه شده است.

برابر با جدول بیمه بیکاری مدت بیمه بیکاری از دو مورد تبعیت می کند:

 1. مدت سابقه بیمه کارگری
 2. مجرد و یا متاهل و متکفل بودن.

افراد مجرد حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

افراد متاهل و متکفل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

بنابراین ملاحظه می شود که مدت بیمه بیکاری برای یک فرد متاهل نسبت به یک فرد مجرد با سابقه مشابه بیشتر است.

 سابقه پرداخت حق بیمه
(صرفا بیمه کارگری)
 حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی
 برای مجردینبرای متاهلین تا متکلفین 
 از 6 ماه لغایت 24 ماه 6 ماه12 ماه 
 از 25 ماه لغایت 120 ماه 12 ماه18 ماه 
 از 121 ماه لغایت 180 ماه 18 ماه26 ماه 
 از 181 ماه لغایت 240 ماه 26 ماه 36 ماه
 از 241 ماه به بالا 36 ماه50 ماه 
جدول بیمه بیکاری

دو نکته در مدت بیمه بیکاری وجود دارد:

الف: چنانچه کارگری مجرد باشد و در حین دریافت بیمه بیکاری متاهل و یا متکفل شود بلافاصله مدت بیمه بیکاری وی به حالت متاهل افزایش خواهد یافت.

ب: افرادی که سن آنها از 55 سال بیشتر است و سابقه بیمه آنان از 20 سال بیشتر است سقف استفاده از بیمه بیکاری ندارند و تا رسیدن به سن بازنشستگی می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

حقوق بیمه بیکاری چقدر خواهد بود؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که در خصوص بیمه بیکاری وجود دارد این است که حقوق بیمه بیکاری چقدر خواهد بود؟

در ماده 7 قانون بیمه بیکاری مقرری بیمه بیکاری به صورت زیر تعریف شده است:

 • روزانه 55 درصد متوسط مزد. منظور از متوسط مزد میانگین مزدی است که بر مبنای آن حق بیمه 90 روز منتهی به بیکاری کارگر واریز شده است.
 • به افراد متاهل و یا متکفل به ازای هر نفر تحت تکفل 10 درصد حداقل دستمزد قانون کار پرداخت می شود. حداکثر نفراتی که می توانند از 10 درصد بهره مند شوند 4 نفر است.
 • حداقل مقرری نباید از حداقل دستمزد قانون کار کمتر باشد و از طرفی از 80 درصد متوسط مزد کارگر بیشتر باشد.

چنانچه پس از اعمال 55 درصد متوسط مزد و 10 درصدهای مربوط به افراد تحت تکلفل جمع مبلغ از حداقل دستمزد قانون کار کمتر شود بدون در نظر گرفتن مبلغ حاصل شده حداقل دستمزد قانون کار پرداخت خواهد گردید.

با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که اغلب مقرری بگیران ماهانه حداقل دستمزد قانون کار را دریافت خواهند کرد. اگر متوسط مزد کارگری از حدود 2 برابر حداقل حقوق قانون کار بیشتر باشد حقوق بیمه بیکاری وی از حداقل قانون کار بیشتر خواهد شد. جمعیت این بیکاران بسیار کم خواهد بود.

دفعات استفاده از بیمه بیکاری

سوالاتی که در سایت کارتابان (خدمات الکترونیکی قانون کار وبیمه کارگران) با تکرار زیاد مطرح می شوند:

در طول مدت اشتغال و تا بازنشستگی چند بار می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟

آیا دو بار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

شرایط دریافت بیمه بیکاری برای دومین بار چیست؟

در قانون بیمه بیکاری محدودیتی از لحاظ تعداد دفعات بیمه بیکاری وجود ندارد. طبق جدول بیمه بیکاری طبق سابقه بیمه کارگر مدت معینی بیمه بیکاری به کارگر بیکار تعلق می گیرد که کارگر می تواند:

1-کل مدت بیمه بیکاری را یک جا استفاده کند و یا

2-کل مدت بیمه بیکاری را در دو یا چند مرتبه استفاده کند و یا

3-قسمتی از مدت بیمه بیکاری را استفاده کرده و مابقی آن را تا بازنشستگی استفاده نکند و یا

4-درکل از بیمه بیکاری استفاده نکند.

مثال:

 کارگر مجردی پس از 20 ماه اشتغال اخراج شده و 6 ماه از بیمه بیکاری استفاده می کند. دوباره اشتغال به کار پیدا کرده و ازدواج می کند پس از 12 ماه اشتغال مجدد اخراج می شود. اکنون چقدر می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند؟

 پاسخ:

مدت استحقاقی بیمه بیکاری برای بیکار متاهل با 20+12=32 ماه سابقه بیمه 18 ماه است.

دفعه اول 6 ماه استفاده کرده و این دفعه می تواند حداکثر 12 ماه از بیمه بیکاری استفاده کند.

و اگر قبل از اتمام 12 ماه بیکاری دوباره اشتغال یابد می تواند از باقی مانده مدت بیمه بیکاری در آینده استفاده نمایند.

آیا مدت بیمه بیکاری جزو سابقه بازنشستگی حساب می شود؟

مدتی که فردی از بیمه بیکاری استفاده می کند سابقه بیمه بیکاری وی از لحاظ شرایط بازنشستگی جزو سوابق بیمه وی حساب می شود. به عبارتی وقتی فردی در حالت دریافت بیمه بیکاری است در همان مدت بیمه وی نیز در سابقه اضافه می شود. به عنوان مثال اگر فردی 28 سال سابقه بیمه داشته باشد و پس از آن 2 سال از بیمه بیکاری استفاده کند اگر کارگر مرد باشد می تواند با سن 50 سال و سابقه 30 سال بازنشسته شود.

مزایا و معایب استفاده از بیمه بیکاری

بیمه بیکاری می تواند هم مزایایی داشته باشد و هم معایب.

مزایای بیمه بیکاری

امتیاز بیمه بیکاری این است که فرد بیکار شده برای مدتی حقوق دریافت کند و از بابت گذران زندگی دچار مشکل نشود.

مزیت دیگر بیمه بیکاری این است که مدت بیمه بیکاری از لحاظ بازنشستگی جزو سابقه محسوب می شود.

چنانچه کارفرما بخواهد تغییری در ساختار کارگاه خود اعمال کند به راحتی کارگران را جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری معرفی می نماید و دغدغه و مشکل بیکار شدن کارگران را نخواهد داشت.

مزیت دیگری که می توان برای بیمه بیکاری متصور شد وجود حمایت های درمانی و دفترچه درمانی تامین اجتماعی برای بیکار و افراد تحت تکلفل وی هست.

معایب استفاده از بیمه بیکاری

تنها ایرادی که بیمه بیکاری می تواند داشته باشد و این مساله قشر بسیار نادر و کمی از بیکاران را می تواند تحت تاثیر قراردهد این است که بیمه بیکاری ممکن است باعث کاهش مستمری بازنشستگی شود. علت اینکه قشر بسیار کمی را تحت تاثیر قرار می دهد این است که اگر حقوق دوران اشتغال کارگری به میزان قابل توجهی از حداقل حقوق قانون کار بیشتر باشد و در آخر دوران اشتغال بیکار شده و از بیمه بیکاری استفاده نماید با توجه به پایین بودن حقوق بیمه بیکاری میانگین حقوق دو سال آخر وی کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش حقوق یا هماهن مستمری بازنشستگی وی خواهد شد.

قسمت دوم این آموزش در فایل بعدی

موضوع قسمت دوم

نحوه ی ثبت نام اینترنتی بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار

نوشته های مشابه

21 دیدگاه

 1. سلام و خسته نباشید
  همسر من ۱۴ سال سابقه بیمه داره و به دلایلی از کار بیرون اومده و دنبال بیمه بیکاری بوده بعد از بررسی بهش میگن با پیامک به شما اطلاع رسانی میشه ، بعد از ۸ ماه یه پیام اومد فرداش که رفت بیمه گفتن پرونده شما مختومه شده ،گفتن سه بار تماس گرفتیم باهاتون جواب ندادید در صورتی که ما تلفن خونه نداریم فقط یه پیامک دادن و بعد مختومه کردن الان ما باید چیکار کنیم میشه پیگیری کرد ؟

 2. باسلام من ۱۵۴ ماه سابقه بیمه دارم و برای بیمه بیکاری اقدام کردم و بدلیل اینکه نامه ای که شرکت ۲۶ فروردین به من تحویل داد اما تاریخ نامرو بهمن سال قبل زده بودند و حق بیمه اسفند ماه اواخر فروردین پرداخت شده ، طبق قانون بیمه بیکاری ثبت نام بنده از ۳۰ روز گذشته و اداره کار از من مستندات خواستند راه حلی برای این موضوع دارم؟

 3. سلام
  من امروز از کار اخراج شدم ۴ ساله اینجا کار کردم یکسال اول بیمه نبودم درحین کار دچار سوختگی شدید شدم بعد حادثه بیمه شدم الان ۳۷ ماه سابقه بیمه دارم امروز اخراج شدم میتونم الان درخواست بیمه بیکاری بدم یا نه باید مدتی بگذره؟

 4. سلام
  بعد از اتمام مراحل ثبت نام در دفتر پیشخوان و گرفتن کد کاربری و کلاسه پرونده باید حضوری مراجعه کنم یا منتظر تماس اداره کار بمونم؟

  1. سلام
   پس از ثبت شکایت زمان جلسه رسیدگی از طریق پیامک اعلام می شود و جلسه رسیدگی حضوری است.

 5. عرض سلام و ادب
  بنده 108 ماه سابقه بیمه دارم در شرکتی 3 سال مشغول به کار بودم. بخاطر بارداری 6 ماه از مرخصی زایمان استفاده کردم. مجدد پس از اتمام این زمان شروع به کار داشتم. اما متاسفانه بخاطر شرایط فرزندم قادر به ادامه همکاری نیستم. اگه شرکت نامه اخراج یا پایانه قرارداد کار و برام صادر کنه میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ درصورتی که تازه از مرخصی زایمان استفاده کردم ؟

 6. سلام
  من۲۷ سال سابقه بیمه دارم. به علت دیسک ۵۰ ماه بهم بیمه بیکاری دادن دارم میگیرم و پشتش هم بازنشست میشم. شما بفرمایید راهنمایی کنید من که چند سال آخر بازنشستگی دارم بیمه بیکاری میگیرم آیا امسال با این شرایط که بازنشست میشم پایه حقوق اداره کار بهم میدن 4100 یا نه؟ کمتر ازاین بهم میدن؟ ایا حق اولاد مسکن و … همه بهش اضافه میشه؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.

 7. باسلام من۵سال دریک کارگاه کارمیکرپم بیمه هم ردشده برام برج ۹ سال ۱۴۰۰ از روزی ۱۲ ساعت سر پا بودن سرکاردیسک کمروسیاتیک پای چپ گرفتم وزمین گیرشدم نتونستم برسرکارتابه امروزاطلاع دادم گغتن گواهی بیارولی بدلیل روزمزدبودن هیچ درامدی نداشتم برای مداوا تایک بنده خداهرموقع وقتداشت ووضع مالیش اجازه میدادبردم دکتر ام ار ای گرفتم بردم دکترگفت جراحی میخادمرومتخصص جراح مغزواعصاب دیگه ندارم برم دکترشرکت هم بیمموازروزیکه نرفتم قطع کرداول برج یک بهم اطلاع دادن بیاتصفیه حسابکن برابیمه بیکاری ثبت نام کردم میگه ۳۳روزگذشته موندم من بازمین گیری نداری بازن و۳تابچه بدونه هیچ درامدیدرضمن قبل۵سال۱۴سال دیگرهم سابقه بیمه دارم راهنماییم کنیدچکارکنم برابیمه بیکاری دعاگوتون میشم

  1. سلام
   آرزوی سلامتی دارم
   شرایط بیمه بیکاری اخراج و بیکار شدن غیر ارادی هست. اتمام قرارداد کار با عدم تمدید از سمت کارفرما هم مشمول بیمه بیکاری می شود.
   اگر بیش از یک ماه گذشته در صورتی که برگه استراحت پزشکی و یا بستری دارید می توانید به اداره کار ارائه دهید که تاخیر را توجیه کند.

  2. سلام من از طریق کافی نت ثبت نام کردم بعد پیام آمده که پرونده من به تامین اجتماعی ارسال شده ویرایش جواب دو باره پیامک می آید ولی هنوز خبری نشده

   1. سلام
    بعد از ارجاع به تامین اجتماعی و تایید توسط کارشناس بیمه، پیامک ارسال نمی شود. در صورت نیاز باید از شعبه تامین اجتماعی مربوطه پیگیری کنید.

 8. باسلام
  بنده دو سال و نیم در آزمایشگاه تشخیص طبی کار کردم. اگر اخراج بشم و برم سر کار دیگه ای غیر از آزمایشگاه و بیمه بشم و بعد ها بخوام از بیمه بیکاری استفاده کنم آیا آزمایشگاه هم جز سوابقم قرار میگیره؟
  یا چون دو تا شغل متفاوت بوده سابقه آزمایشگاه حساب نمی شه؟
  اگر بین بیمه دو شغل یک ماه فاصله بیافته مشکلی پیش میاد؟

  1. ُسلام
   در برقراری بیمه بیکاری و محاسبه مدت آن، جمع سابقه بیمه کارگری گذشته کارگر ملاک عمل قرار می‌گیرد. عنوان شغلی، نوع کار و کارگاه و امثال آن اهمیتی ندارد. وجود فاصله در سابقه بیمه و توالی و تناوب آن نیز از لحاظ مدت تاثیری ندارد.

 9. با سلام برای دریافت بیمه بیکاری از آخرین کارگاه ۶ ماه باید بیمه شده باشیم یا یکسال؟

  1. سلام
   شرط دریافت بیمه بیکاری 6 ماه سابقه بیمه مستمر در آخرین کارگاه می باشد.

 10. ببخشید ضمن تشکر از اطلاعات ارزنده ای که فراهم نموده اید یه سوال داشتم
  من از برج 8 سال پیش بیمه برام رد نشده و از آغاز سال 1400 تا الان برام بیمه رد شده حدود 4 ماه حالا کارگاه توسط دادگاه پلمپ شده و کارگرها رو گفتن برید و از بیمه بیکاری استفاده کنید می خواستم ببینم بیمه بیکاری به من تعلق میگیره یا نه.
  مجموع کل سابقه من تاالان حدود 140 ماه است
  اگه تعلق میگیره چند ماه و چقدر است
  با توجه به اینکه من متاهل و دارای دو فرزند می باشم و حقوق واریزی به من 5100000 تومان بوده است
  ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام
   حداقل سابقه بیمه لازم برای بیمه بیکاری 6 ماه است. اهمیت ندارد که این 6 ماه در آخرین کارگاه باشد یا نه.

 11. باسلام من متاهل هستم و۹ماه کارکردم وسابقه بیمه ۹ماه دارم وکارت پایان خدمت ندارم وقراردادمن تمام شده ومن را اخراج کردن والان ۲روزاست بیکارم میخواستم ببینم میتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم باتشکر

 12. دیدگاه خود را وارد کنید من ده بار ثبت نام کردم بیمه بیکاری برای خرداد ماه بخاطر کرونا بیکار شدم هرروز پیام میاد مدارک شما دارای نقص می باشد چرا اذیت می کنید میرم پشخوان ثبت نام می کنم ده روز دیگه پیام میاد باز هم نقص داره کجا برم چه خاکی به سرم بریزم

  1. سلام
   سامانه بیمه بیکاری به وزارت کار مربوط است.
   اگر برای شما پیامک نقص مدارک ارسال شده باید از طریق سامانه جامع روابط کار به حساب کاربری خود بروید و نقصی که نوشته شده را رفع نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر